Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU. www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Struktura udzielanych pożyczek przez WFOSiGW w 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU. www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Struktura udzielanych pożyczek przez WFOSiGW w 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU

2 www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Struktura udzielanych pożyczek przez WFOSiGW w 2008 r.

3 Struktura udzielanych dotacji przez WFOSiGW w 2008 r. OCHRONA KLIMATU www.wfos.szczecin.pl

4  UWAGA Wymienione powyżej produkty są podstawowymi formami dofinansowania jednak każdy z Funduszy Wojewódzkich posiada w swoim katalogu także inne formy dofinansowania. OCHRONA KLIMATU  POŻYCZKA  DOTACJA  DOPŁATA DO OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO  DOPŁATY DO KREDYTÓW BANKOWYCH W RAMACH LINII KREDYTOWYCH MOZLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

5 www.wfos.szczecin.pl WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA  Przykład: WFOŚiGW Szczecin  pożyczka – do 75% kosztów zadania  Dotacja do 50% kosztów zadania  oprocentowanie pożyczek na zadania w ramach ochrony klimatu - 3% w skali roku  okres kredytowania – 10 lat OCHRONA KLIMATU ZRÓZNICOWANA - W ZALEŻNOŚCI OD OBOWIAZUJĄCYCH ZASAD W DANYM FUNDUSZU

6 www.wfos.szczecin.pl WSZYTKIE PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA W RAMACH PROJEKTÓW MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ KLIMATU BENEFICJENCI  WYJĄTEK Y W przypadku większości WFOŚiGW osoby fizyczne wyłączone są z możliwości uzyskania dofinansowania za wyjątkiem dopłat w ramach linii kredytowych  PrzykładY W przypadku WFOSiGW Szczecin osoba fizyczna nie może uzyskać dofinansowania ze środków Funduszu, może natomiast skorzystać z dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego w ramach linii kredytowych na podstawie umowy zawartej z BOŚ S.A. gdzie oprocentowanie takiego kredytu wynosi ok 1 % w skali roku. OCHRONA KLIMATU

7 www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU GŁÓWNE KIERUNKI DOFINANSOWANIA  ograniczenie emisji substancji toksycznych, pyłów, gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery,  wspieranie zadań w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji,  wdrażanie nowoczesnych technologii i przedsięwzięć ograniczających zużycie energii w przemyśle, energetyce i gospodarce komunalnej,  wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),  wspieranie kompleksowych działań związanych z termomodernizacją budynków, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej,

8 www.wfos.szczecin.pl PRZYKŁADOWE PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOSiGW OCHRONA KLIMATU

9 www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Nazwa zadania: Budowa kotła parowego wytwarzającego energię z biomasy wraz z obiektami towarzyszącymi w Elektrowni Szczecin, Beneficjent pomocy: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Koszt całkowity: 275.400.000 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie: 5.000.000 zł Inne źródła dofinansowania: pożyczka z NFOŚiGW: 74.266.000 zł Efekt ekologiczny: redukcja emisji zanieczyszczeń : SO 2 1.100 Mg/rok, Nox 500 Mg/rok, CO 2 300.000 Mg/rok, Pyłu 120 Mg/rok, Odpady paleniskowe 20.000 Mg/rok. Efekt ekologiczny: redukcja emisji zanieczyszczeń : SO 2 1.100 Mg/rok, Nox 500 Mg/rok, CO 2 300.000 Mg/rok, Pyłu 120 Mg/rok, Odpady paleniskowe 20.000 Mg/rok.

10 www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Nazwa zadania: Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Beneficjent pomocy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze Koszt całkowity: 9.999.849 zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze: 6.489.564,19 zł Efekt ekologiczny: Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu wyniesie 1717 MWh/rok. Efekt ekologiczny: Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu wyniesie 1717 MWh/rok.

11 www.wfos.szczecin.pl Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków Politechniki Warszawskiej (zadanie realizowane w latach 2009-2010 w ramach 6 umów), Beneficjent pomocy: Politechnika Warszawska Koszt całkowity: 4.161.784,93 zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie: 1.581.903,72 zł Kwota dotacji z WFOŚiGW w Warszawie: 1.000.000 zł OCHRONA KLIMATU Efekt ekologiczny: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w ilości 8.192,04 GJ/rok Efekt ekologiczny: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w ilości 8.192,04 GJ/rok

12 www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Nazwa zadania: Wykonanie instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Skawina S.A.(zadanie realizowane w ramach 2 umów), Beneficjent pomocy: Elektrownia Skawina S.A. w Skawinie Koszt całkowity: 95.114.015 zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie: 31.791.780 zł Dotacja w ramach SPO (NFOŚiGW): 12.860.000 zł Efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji SO 2 o 12 500,00 ton/rok Efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji SO 2 o 12 500,00 ton/rok

13 www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Nazwa zadania: Termomodernizacja - Gmina Pokój (Termomodernizacja kompleksu szkolno-przedszkolnego) Beneficjent pomocy: Gmina Pokój Koszt całkowity: 1.362.768 zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Opolu: 946.600 zł Efekt ekologiczny: ograniczono emisję zanieczyszczeń do atmosfery o: - pył - 7,15 Mg/rok, - SO 2 - 3,05 Mg/rok, - CO - 10,74 Mg/rok, - CO 2 - 477,1 Mg/rok, - NO x - 0,36 Mg/rok, - ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło 5 725 GJ/rok. Efekt ekologiczny: ograniczono emisję zanieczyszczeń do atmosfery o: - pył - 7,15 Mg/rok, - SO 2 - 3,05 Mg/rok, - CO - 10,74 Mg/rok, - CO 2 - 477,1 Mg/rok, - NO x - 0,36 Mg/rok, - ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło 5 725 GJ/rok.

14 www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Nazwa zadania: Budowa bloku energetycznego z kotłem przepływowym CFB na parametry nadkrytyczne pary w elektrowni Łagisza. Beneficjent pomocy: Południowy Koncern Energetyczny S.A. Koszt całkowity: 1. 916.000.000 zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach: 40.000.000 zł Kwota pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie: 352.000.000 zł Efekt ekologiczny: Powstał kocioł czysty ekologicznie o mocy 460 MW i sprawności powyżej 45% Efekt ekologiczny: Powstał kocioł czysty ekologicznie o mocy 460 MW i sprawności powyżej 45%

15 www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Nazwa zadania: Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze Beneficjent pomocy: Miasto Jelenia Góra. Koszt całkowity: 6.774.379 zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu : 5.056.000 zł Efekt ekologiczny: oszczędność energii w wyniku modernizacji 14.409 GJ/rok Efekt ekologiczny: oszczędność energii w wyniku modernizacji 14.409 GJ/rok

16 Dziękuję za uwagę www.wfos.szczecin.pl


Pobierz ppt "Www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU. www.wfos.szczecin.pl OCHRONA KLIMATU Struktura udzielanych pożyczek przez WFOSiGW w 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google