Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA KLIMATU www.wfos.szczecin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA KLIMATU www.wfos.szczecin.pl."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA KLIMATU

2 Struktura udzielanych pożyczek przez WFOSiGW w 2008 r.
OCHRONA KLIMATU Struktura udzielanych pożyczek przez WFOSiGW w 2008 r.

3 Struktura udzielanych dotacji przez WFOSiGW w 2008 r.
OCHRONA KLIMATU Struktura udzielanych dotacji przez WFOSiGW w 2008 r.

4 OCHRONA KLIMATU MOZLIWOŚCI DOFINANSOWANIA www.wfos.szczecin.pl
POŻYCZKA DOTACJA DOPŁATA DO OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO DOPŁATY DO KREDYTÓW BANKOWYCH W RAMACH LINII KREDYTOWYCH UWAGA Wymienione powyżej produkty są podstawowymi formami dofinansowania jednak każdy z Funduszy Wojewódzkich posiada w swoim katalogu także inne formy dofinansowania.

5 OCHRONA KLIMATU WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Przykład: WFOŚiGW Szczecin pożyczka – do 75% kosztów zadania Dotacja do 50% kosztów zadania oprocentowanie pożyczek na zadania w ramach ochrony klimatu - 3% w skali roku okres kredytowania – 10 lat ZRÓZNICOWANA - W ZALEŻNOŚCI OD OBOWIAZUJĄCYCH ZASAD W DANYM FUNDUSZU

6 OCHRONA KLIMATU BENEFICJENCI
WSZYTKIE PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA W RAMACH PROJEKTÓW MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ KLIMATU WYJĄTEK Y W przypadku większości WFOŚiGW osoby fizyczne wyłączone są z możliwości uzyskania dofinansowania za wyjątkiem dopłat w ramach linii kredytowych PrzykładY W przypadku WFOSiGW Szczecin osoba fizyczna nie może uzyskać dofinansowania ze środków Funduszu, może natomiast skorzystać z dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego w ramach linii kredytowych na podstawie umowy zawartej z BOŚ S.A. gdzie oprocentowanie takiego kredytu wynosi ok 1 % w skali roku.

7 OCHRONA KLIMATU GŁÓWNE KIERUNKI DOFINANSOWANIA www.wfos.szczecin.pl
ograniczenie emisji substancji toksycznych, pyłów, gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, wspieranie zadań w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji, wdrażanie nowoczesnych technologii i przedsięwzięć ograniczających zużycie energii w przemyśle, energetyce i gospodarce komunalnej, wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wspieranie kompleksowych działań związanych z termomodernizacją budynków, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej,

8 PRZYKŁADOWE PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOSiGW
OCHRONA KLIMATU PRZYKŁADOWE PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOSiGW

9 OCHRONA KLIMATU Efekt ekologiczny: www.wfos.szczecin.pl
Nazwa zadania: Budowa kotła parowego wytwarzającego energię z biomasy wraz z obiektami towarzyszącymi w Elektrowni Szczecin, Beneficjent pomocy: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Koszt całkowity: zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie: zł Inne źródła dofinansowania: pożyczka z NFOŚiGW: zł Efekt ekologiczny: redukcja emisji zanieczyszczeń : SO Mg/rok, Nox Mg/rok, CO Mg/rok, Pyłu Mg/rok, Odpady paleniskowe Mg/rok.

10 OCHRONA KLIMATU Efekt ekologiczny: www.wfos.szczecin.pl
Nazwa zadania: Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Beneficjent pomocy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze Koszt całkowity: zł Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze: ,19 zł Efekt ekologiczny: Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu wyniesie 1717 MWh/rok.

11 OCHRONA KLIMATU Efekt ekologiczny: www.wfos.szczecin.pl
Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków Politechniki Warszawskiej (zadanie realizowane w latach w ramach 6 umów), Beneficjent pomocy: Politechnika Warszawska Koszt całkowity: ,93 zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie: ,72 zł Kwota dotacji z WFOŚiGW w Warszawie: zł Efekt ekologiczny: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w ilości 8.192,04 GJ/rok

12 OCHRONA KLIMATU Efekt ekologiczny: www.wfos.szczecin.pl
Nazwa zadania: Wykonanie instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Skawina S.A.(zadanie realizowane w ramach 2 umów), Beneficjent pomocy: Elektrownia Skawina S.A. w Skawinie Koszt całkowity: zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie: zł Dotacja w ramach SPO (NFOŚiGW): zł Efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji SO2 o 12 500,00 ton/rok

13 OCHRONA KLIMATU Efekt ekologiczny: www.wfos.szczecin.pl
Nazwa zadania: Termomodernizacja - Gmina Pokój (Termomodernizacja kompleksu szkolno-przedszkolnego) Beneficjent pomocy: Gmina Pokój Koszt całkowity: zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Opolu: zł Efekt ekologiczny: ograniczono emisję zanieczyszczeń do atmosfery o:    - pył ,15 Mg/rok,    - SO ,05 Mg/rok,    - CO ,74 Mg/rok,    - CO ,1 Mg/rok,    - NOx ,36 Mg/rok, - ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło GJ/rok.

14 OCHRONA KLIMATU Efekt ekologiczny: www.wfos.szczecin.pl
Nazwa zadania: Budowa bloku energetycznego z kotłem przepływowym CFB na parametry nadkrytyczne pary w elektrowni Łagisza. Beneficjent pomocy: Południowy Koncern Energetyczny S.A. Koszt całkowity: zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach: zł Kwota pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie: zł Efekt ekologiczny: Powstał kocioł czysty ekologicznie o mocy 460 MW i sprawności powyżej 45%

15 OCHRONA KLIMATU Efekt ekologiczny: www.wfos.szczecin.pl
Nazwa zadania: Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze Beneficjent pomocy: Miasto Jelenia Góra. Koszt całkowity: zł Kwota pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu : zł Efekt ekologiczny: oszczędność energii w wyniku modernizacji GJ/rok

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OCHRONA KLIMATU www.wfos.szczecin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google