Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kreatywny Humanista Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kreatywny Humanista Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka"— Zapis prezentacji:

1 Kreatywny Humanista Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Podziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

2 Czas realizacji projektu: 01/09/2009 – 30/04/2012 Budżet projektu: ok
Czas realizacji projektu: 01/09/2009 – 30/04/2012 Budżet projektu: ok. 5 mln złotych Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach Projektu: 3392 osoby Partner Projektu: Akademia Leona Koźmińskiego

3 Główny cel projektu: Adekwatne przygotowanie studentów i absolwentów WSP TWP do zmieniających się warunków i wymogów rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

4 Cele szczegółowe: podniesienie jakości nauczania poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uczelni (szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości; wprowadzenie do programu studiów przedmiotu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ na 6 Wydziałach WSP TWP; rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni dla osób spoza Uczelni (kursy kompetencji miękkich oraz szkolenia).

5 Grupy docelowe Projektu:
kadra dydaktyczna Uczelni, przygotowana do prowadzenia zajęć z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 30 osób; 100 grup studentów WSP TWP, wskazanych przez Dziekanów wydziałów, uczestniczących w zajęciach z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ok studentów; osoby spoza uczelni – pracujące zawodowo, bezrobotne, niepełnosprawne, uczestniczące w szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych oraz wzmacniających postawy przedsiębiorcze – 46 kursów– 690 osób; osoby niepełnosprawne /100/ oraz bezrobotne /60/.

6 Najważniejsze działania w ramach Projektu:
przeszkolenie kadry WSP TWP przez Partnera Projektu Akademię Leona Koźmińskiego; organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla osób spoza Uczelni; przeprowadzenie dodatkowych zajęć z przedsiębiorczości.

7 Rezultaty twarde: 30 nauczycieli akademickich zdobyło kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć z PRZEDSIEBIORCZOŚCI; na 6 wydziałach przygotowano 6 programów nauczania przedmiotu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ; powstało 170 Indywidualnych Planów Rozwoju przygotowanych przez doradców zawodowych; doposażona została biblioteka w literaturę z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości (ok. 400 pozycji książkowych); 692 osoby spoza Uczelni wezmą udział w szkoleniach i otrzymają certyfikaty.

8 3222 osoby otrzymają materiały szkoleniowe i dydaktyczne;
w marcu 2012 zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca projekt.

9 Rezultaty miękkie: zapoczątkowanie na Uczelni kształcącej na kierunkach humanistycznych kształcenia z przedsiębiorczości; podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej, która będzie zachęcała i przygotowywała studentów do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy; przygotowanie przyszłych absolwentów Uczelni do lepszego radzenia sobie na rynku pracy; wzmocnienie postawy przedsiębiorczej wśród studentów oraz osób spoza środowiska akademickiego.


Pobierz ppt "Kreatywny Humanista Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google