Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO CZTERECH KWARTAŁACH 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO CZTERECH KWARTAŁACH 2013"— Zapis prezentacji:

1 PO CZTERECH KWARTAŁACH 2013
WYNIKI GRUPY ERGIS PO CZTERECH KWARTAŁACH 2013 Warszawa, 20 lutego 2014 r.

2 Plan prezentacji Grupa ERGIS w skrócie
Grupa ERGIS po czterech kwartałach 2013 Podsumowanie

3 Grupa ERGIS w skrócie

4 Grupa ERGIS w skrócie Lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej o przychodach, które w 2013 roku przekroczyły 673 mln zł; Korzystna struktura klientów (wiele rynków, wiele segmentów), sieć dystrybucyjna pokrywająca całą Europę; Szeroka oferta niwelująca efekty sezonowości oraz ewentualnego spadku rynku i/lub utraty istotnych klientów; Wysoka bariera wejścia na rynek; Wieloletnie doświadczenie na rynku polskim i europejskim, dogłębna znajomość branży; Łączne zatrudnienie w Grupie na dzień 31 grudnia 2013 r.: 792 osoby. ----- Notatki ze spotkania ( :22) ----- zdecydowanie poprawka na 2012 w pierwszej pastylce

5 Grupa ERGIS po czterech kwartałach 2013

6 Najważniejsze wydarzenia w 2013 roku
Wzrost przychodów i wyników operacyjnych dzięki reorganizacji sprzedaży w biznesie folii twardych oraz dynamicznej sprzedaży folii nanoERGIS. Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów transferu części produkcji folii twardych z Berlina do Wąbrzeźna dokonanej w latach Podjęcie decyzji o uruchomieniu kolejnej linii do produkcji folii nanoERGIS w zakładzie w Oławie. Uruchomienie produkcji planowane jest na koniec I kwartału 2014 roku. Zmiany w strukturze akcjonariatu – zakończenie w grudniu 2013 roku inwestycji przez fundusz ARX Equity Partners (dawny DBG Eastern Europe) oraz wynikające z tego zwiększenie płynności akcji. ----- Notatki ze spotkania ( :22) ----- jedynym w Europie

7 Obecna struktura akcjonariatu

8 Wyniki Grupy ERGIS po IV kw. 2013 roku
w tys. PLN IV kw. 2013 IV kw. 2012 Dynamika Przychody ze sprzedaży +2,5% Zysk operacyjny 2 017 1 835 +9,9% EBITDA 7 147 7 043 +1,5% Niezrealizowane różnice kursowe* 707 1 305 - 45,8% Zysk netto 2 167 85 +2 449,4% * Niezrealizowane różnice kursowe (przychód/koszt) głównie z tytułu wyceny kredytów denominowanych w EUR.

9 Wyniki Grupy ERGIS po czterech kwartałach 2013
w tys. PLN I-IV kw. 2013 I-IV kw. 2012 Dynamika Przychody ze sprzedaży +6,4% Zysk operacyjny 25 366 14 685 +72,7% EBITDA 46 535 35 352 +31,6% Niezrealizowane różnice kursowe* 5 271 n/a Zysk netto 11 353 7 359 54,3% * Niezrealizowane różnice kursowe (przychód/koszt) głównie z tytułu wyceny kredytów denominowanych w EUR.

10 Sprzedaż produktów Grupy ERGIS po czterech kwartałach 2013, wartościowo
 w tys. PLN Wartość Dynamika [%] Struktura 2013 2012 Folie miękkie PVC 89 247 92 083 -3,1% 13,3% 14,5% Opakowania drukowane 61 174 57 077 7,2% 9,1% 9,0% Twarde folie opakowaniowe 3,6% 31,8% 32,6% Opakowania przemysłowe 20,3% 39,9% 35,3% Pozostała sprzedaż 40 414 54 351 -25,6% 6,0% 8,6% Razem przychody ze sprzedaży 6,4% 100,00%    - sprzedaż na rynku polskim 10,3% 48,4% 46,7%    - sprzedaż na rynkach zagranicznych 2,9% 51,6% 53,3%

11 Sprzedaż produktów Grupy ERGIS po czterech kwartałach 2013 - komentarz
Wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych o 20,3%, wynika ze wzrostu sprzedaży folii stretch (o 23,6%), co jest rezultatem rozwoju sprzedaży folii nanoERGIS; Wzrost sprzedaży opakowań drukowanych o 7,2% jest z kolei wynikiem lepszego wykorzystania zainstalowanych mocy produkcyjnych; Zanotowany 3,6-proc. wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych to rezultat stopniowej odbudowy pozycji na rynku, po zakończeniu przenosin kolejnej linii produkcyjnej do Polski; Spadek sprzedaży folii miękkich PVC (o 3,1%) dotyczy głównie asortymentów związanych z budownictwem (folie okleinowe, folie podkładowe do tapet); Spadek sprzedaży w pozycji „pozostała sprzedaż” (o 25,6%) wynika z wycofania się Grupy ze sprzedaży paneli i parapetów oraz rezygnacji z produkcji i dystrybucji tapet.

12 Podsumowanie

13 Podsumowanie Wzrost rentowności w efekcie zwiększenia wolumenu sprzedaży i reorganizacji sprzedaży w biznesie folii twardych; Osiągnięcie zakładanego poziomu sprzedaży folii nanoERGIS; Dalszy rozwój dzięki przeniesieniu do Wąbrzeźna linii do produkcji folii twardej PVC i laminatów PVC/PE; Planowane uruchomienie w I kwartale 2014 roku kolejnej linii do produkcji folii nanoERGIS.

14 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "PO CZTERECH KWARTAŁACH 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google