Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek"— Zapis prezentacji:

1 Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek
Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ul. A. Zawadzkiego 88/4 Szczecin Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek

2 Plan prezentacji: Charakterystyka branży Analiza SWOT
Analiza benchmarkingowa Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży
Głównym odbiorcą usług świadczonych przez firmę są gminy i jednostki samorządu terytorialnego Wśród głównych konkurentów firmy wyróżnić można: ECOCUBE Łódź, BIOVAK Kielce, BIOMECH Poznań. Korzystne warunki i szanse rozwoju wyspecjalizowanym firmom, których przykładem jest Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane stwarza konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego wymaganego przez Unię Europejską . Ważne jest techniczne przygotowanie polskich przedsiębiorstw do realizacji prac związanych z modernizacją istniejących i budową nowych oczyszczalni.

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim własne rozwiązania technologiczne, wieloletnie doświadczenie. Słabe strony to m. in. niedostateczna ilość maszyn budowlanych oraz niewystarczające środki własne. Wśród możliwości wyróżniono m.in. zwiększenie ilości wykonywanych prac, wejście na rynek bułgarski i inne rynki zagraniczne oraz przejęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków. Największe zagrożenia to narastająca konkurencja i zmieniające się przepisy prawne. Strategia firmy jest agresywna - wykorzystanie efektu synergii między mocnymi stronami organizacji i szansami w otoczeniu.

5 Analiza benchmarkingowa
Wyniki przedsiębiorstw branży budowlanej Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przywództwo (1) 51% 54% Polityka i strategia (2) 43% 53% Zarządzanie ludźmi (3) Zarządzanie zasobami i partnerstwo (4) Zarządzanie procesami (5) 38% Satysfakcja klientów (6) 45% Satysfakcja zatrudnionych (7) 37% Wpływ na otoczenie (8) 41% 50% Efekt końcowy (9) 44% 57% Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa.

6 Wnioski, rekomendacje Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane jest prężnie rozwijającym się mikroprzedsiębiorstwem, o czym świadczy chociażby ponad dziesięciokrotny wzrost poziomu rocznej sprzedaży na przestrzeni ostatnich 2 lat. Rekomenduje się: przeprowadzenie inwestycji w nowe maszyny i urządzenia w tym m.in. zakup: koparek gąsienicowych, agregatu pompowego z silnikiem spalinowym, spawarki, przyczepy niskopodwoziowej. wyposażenie koparek w innowacyjny system kontroli pracy za pomocą laserowego systemu wskaźnikowego

7 Wnioski, rekomendacje Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach:
Poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działania 4.3 POIG Rekomenduje się firmie aby niezależnie od możliwości pozyskania dotacji, inwestowano w dalszy rozwój przedsiębiorstwa w drodze zakupu nowych maszyn i urządzeń, które umożliwią rozszerzenie oferty firmy. Rekomenduje się przy tym rozważenie możliwości finansowania inwestycji ze środków uzyskanych z kredytów komercyjnych udzielanych przez banki na zasadach ogólnych.


Pobierz ppt "Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google