Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI GRUPY ERGIS PO I KWARTALE 2013 Warszawa, 14 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI GRUPY ERGIS PO I KWARTALE 2013 Warszawa, 14 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI GRUPY ERGIS PO I KWARTALE 2013 Warszawa, 14 maja 2013 r.

2 Plan prezentacji Grupa ERGIS w skrócie Grupa ERGIS po I kwartale 2013
Ceny surowców Otoczenie rynkowe Podsumowanie

3 Grupa ERGIS w skrócie

4 Grupa ERGIS w skrócie Lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej o przychodach, które w 2012 roku przekroczyły 633 mln PLN; Korzystna struktura klientów (wiele rynków, wiele segmentów), sieć dystrybucyjna pokrywająca całą Europę; Szeroka oferta niwelująca efekty sezonowości oraz ewentualnego spadku rynku i/lub utraty istotnych klientów; Wysoka bariera wejścia na rynek; Wieloletnie doświadczenie na rynku polskim i europejskim, dogłębna znajomość branży; Łączne zatrudnienie w Grupie na dzień 31 marca 2013 r.: 807 osób. ----- Notatki ze spotkania ( :22) ----- zdecydowanie poprawka na 2012 w pierwszej pastylce

5 Grupa ERGIS po I kwartale 2013

6 Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2013
Istotny wzrost marż realizowanych na sprzedaży folii nanoERGIS Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów transferu części produkcji folii twardych z Berlina do Wąbrzeźna . ----- Notatki ze spotkania ( :22) ----- jedynym w Europie

7 Wyniki Grupy ERGIS po I kwartale 2013
w tys. PLN I kw. 2013 I kw. 2012 Dynamika Przychody ze sprzedaży +3,4% Zysk operacyjny 6 036 3 736 +61,6% EBITDA 11 289 8 463 +33,4% Niezrealizowane różnice kursowe* 4 127 - Zysk netto 2 453 3 601 -31,9% * Niezrealizowane różnice kursowe (przychód/koszt) głównie z tytułu wyceny kredytów denominowanych w EUR.

8 Wyniki Grupy ERGIS po I kwartale 2013
Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy o 3,4%, do blisko 162,1 mln zł, przy bardzo zbliżonym kursie euro Wzrost EBITDA o 33,4%, do 11,3 mln zł Wzrost zysku operacyjnego Grupy o 61,6%, do 6 mln zł .

9 Nowy podział na grupy asortymentowe
Wartość Dynamika [%] Struktura I kw. 2013 I kw. 2012 Folie miękkie PVC 23 640 26 150 -9,6% 14,6% 16,7% Opakowania drukowane 16 375 14 186 15,4% 10,1% 9,1% Twarde folie opakowaniowe 51 011 50 312 1,4% 31,5% 32,1% Opakowania przemysłowe 62 084 51 921 19,6% 38,3% 33,1% Pozostała sprzedaż 9 050 14 203 -36,3% 5,6% Razem przychody ze sprzedaży 3,4% 100,0%    - sprzedaż na rynku polskim 74 675 70 629 5,7% 46,1% 45,1%    - sprzedaż na rynkach zagranicznych 87 485 86 143 1,6% 53,9% 54,9%

10 Sprzedaż produktów Grupy ERGIS w I kw. 2013, wartościowo
Wartość Dynamika [%] Struktura 1 kwartał 2013 1 kwartał 2012 Folie stretch 52 587 41 782 25,9% 32,4% 26,7% Folie miękkie PVC 23 640 26 150 -9,6% 14,6% 16,7% Granulaty i wyroby wytłaczane PVC 6 351 10 079 -37,0% 3,9% 6,4% Opakowania drukowane 16 375 14 186 15,4% 10,1% 9,0% Folie twarde PVC 15 410 16 614 -7,2% 9,5% 10,6% Laminaty 20 298 20 653 -1,7% 12,5% 13,2% Tapety 1 201 3 930 -69,4% 0,7% 2,5% Pozostałe folia opakowaniowe 4 109 4 611 -10,9% 2,9% Folie PET 15 303 13 045 17,3% 9,4% 8,3% Taśmy PET 5 388 5 528 -2,5% 3,3% 3,5% Pozostała sprzedaż 1 498 194 672,2% 0,9% 0,1% Razem przychody ze sprzedaży, z tego: 3,4% 100,0%    - sprzedaż na rynku polskim 74 675 70 629 5,7% 46,1% 45,1%    - sprzedaż na rynkach zagranicznych 87 485 86 143 1,6% 53,9% 54,9%

11 Sprzedaż produktów Grupy ERGIS w I kw. 2013 - komentarz
Wzrost sprzedaży folii stretch o blisko 26% i wynika z uruchomienia w II kwartale 2012 nowej linii do produkcji tej folii Wzrost sprzedaży opakowań drukowanych o 15,4% to rezultat systematycznego rozwijania parku maszynowego do produkcji tego asortymentu Wzrost sprzedaży folii PET o 26,3% w rezultacie stopniowej odbudowy pozycji na rynku po zakończeniu przenosin linii produkcyjnej do Polski Spadek sprzedaży folii miękkich PVC dotyczy głównie asortymentów związanych z budownictwem i mógł być rezultatem przedłużającej się zimy Spadek sprzedaży w pozycji granulaty i wyroby wytłaczane PVC wynika ze stopniowego wycofywania się Grupy z produkcji i sprzedaży tego asortymentu

12 Podsumowanie

13 Cel na 2013 Koncentracja na wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej, uzyskanej dzięki inwestycji w linię do produkcji trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nanoERGIS w Oławie oraz obniżeniu kosztów produkcji w Berlinie

14 Podsumowanie Dobre wyniki finansowe, pomimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej Widoczna poprawa rentowności operacyjnej, dzięki przeprowadzonej w 2012 roku reorganizacji w biznesie folii twardych oraz wzrostowi sprzedaży folii nanoERGIS z satysfakcjonującym poziomem marży Perspektywy dalszego wzrostu rentowności dzięki zrealizowanemu programowi inwestycyjnemu Ugruntowana pozycja na rynku, pozwalająca na dalsze zwiększanie udziałów rynkowych.


Pobierz ppt "WYNIKI GRUPY ERGIS PO I KWARTALE 2013 Warszawa, 14 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google