Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Odnawialnych Zasobów Energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Odnawialnych Zasobów Energii"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Odnawialnych Zasobów Energii
KRAJOWY PROGRAM STRATEGII wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie jako element rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Barbara Smerkowska Wisła

2 Zakład Odnawialnych Zasobów Energii PIMOT
Projekty europejskie i krajowe Studia wykonalności inwestycji biogazowych i paliw metanowych LCA i kalkulacje emisji GHG dla całego łańcucha biopaliw Plany gospodarki niskoemisyjnej Doradztwo inwestycyjne i szkolenia w zakresie OZE Zapraszamy do współpracy! Publikacja projektu GasHighWay - informacje nt. rynku biogazu i CNG w wybranych krajach europejskich, dostępna na

3 Dlaczego gaz ziemny i biometan?
dywersyfikacja źródeł i rodzajów stosowanych paliw transportowych redukcja kosztów paliw wykorzystywanych w transporcie redukcja emisji szkodliwych substancji, w tym gazów cieplarnianych (paliwo alternatywne i odnawialne) polepszenie jakości powietrza, szczególnie w aglomeracjach miejskich (poprawa stanu zdrowia mieszkańców miast) obniżenie poziomu hałasu wygenerowanego przez środki transportu w miastach

4 EURO 6 – czemu nie? Źródło: prezentacja Persson T. Svensson M. Biomethane as vehicle fuel made from upgraded biogas. Wiedeń 2012 za Erdgas Mobil

5 Emisja hałasu z odległości 7 m od przejeżdżającego pojazdu hałas jest mniejszy o ok. 40% dla pojazdów NGV w porównaniu z pojazdami posiadającymi silnik wysokoprężny (diesel). Za: A.Filip, konferencja programowa „Wykorzystanie Paliw Metanowych w Transporcie”,

6 Emisja hałasu z odległości 7 m od przejeżdżającego pojazdu hałas jest mniejszy o ok. 40% dla pojazdów NGV w porównaniu z pojazdami posiadającymi silnik wysokoprężny (diesel).

7 LCA – środowiskowa ocena cyklu życia
Za: A.Filip, konferencja programowa „Wykorzystanie Paliw Metanowych w Transporcie”,

8 Pomysł Pierwsza taka inicjatywa Oddolne podejście (inicjatywa PIMOT)
Program krajowy (transport: drogowy, kolejowy, wodny: morski i śródlądowy) Współpraca z Ministerstwem Gospodarki i Międzyresortowym Zespołem ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego Prezentacja założeń na konferencji programowej w Ministerstwie Gospodarki

9 Konferencja programowa
„Wykorzystanie Paliw Metanowych w Transporcie” Uczestnicy: administracja rządowa, KE, przedsiębiorcy, nauka, stowarzyszenia Cel: nawiązanie współpracy, pomiędzy podmiotami zainteresowanymi podjęciem działań na rzecz wykorzystania paliw metanowych w transporcie, mającej służyć realizacji Krajowego Programu Utworzenie grup roboczych: paliwa, infrastruktura, pojazdy, środowisko (identyfikacja podstawowych barier oraz propozycje rozwiązań)

10 Cel Programu 3% udział paliw metanowych w końcowym zużyciu energii w transporcie do roku 2025 Cel pośredni: 1% udział paliw metanowych w końcowym zużyciu energii w transporcie do roku 2020 641 mln m3 ( TJ)

11 Cele szczegółowe wdrożenie działań i instrumentów umożliwiających upowszechnianie paliw metanowych w transporcie integracja wszystkich podmiotów (interesariuszy) aktywnych w obszarze paliw metanowych i zainteresowanych rozwijaniem tego sektora zwiększenie świadomości społecznej promocja środków transportu zasilanych metanem wsparcie rozwoju krajowej infrastruktury dystrybucji (w tym: tankowania) paliw metanowych

12 Niemcy: CNG + biometan >7 100 biogazowni, 107 wytwarzających biometan 75% kosztów przyłączenia do sieci pokrywa operator sieci BMU/Biomass Action Plan 2009: zastąpienie biometanem 6% zużycia gazu ziemnego w 2020 r. oraz 10% w 2030 r. Biometan zwolniony z podatków dla paliw do 2015 r., CNG do 2018 r. (plany przedłużenia do 2025r.) Porozumienie BDEW – zawartość biometanu w CNG na stacjach paliwowych:10% w 2010 r. oraz 20% w 2020 r. Mała liczba pojazdów NGV w stosunku do liczby stacji Porozumienie: Initiative Erdgasmobilität –CNG und Biomethan als Kraftstoffe” by wesprzeć rządowe plany uzyskania 4% udziału gazu ziemnego z dodatkiem 20% biometanu do 2020 Fot.: DENA D. Peters, prezentacja z konferencji GasHighWay Bruksela 2012

13 Biogaz jako biopaliwo (1)
Nowelizacja Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2006, Nr 169, Poz. 1199) – trafiła do Sejmu RP. Biometan (sprężony lub skroplony) - biopaliwo ciekłe oraz biokomponent Biokomponenty wytworzone z odpadów, pozostałości, niespożywczego materiału celulozowego i materiału lignocelulozowego będą zaliczane podwójnie do wypełnienia NCW Wdrożenie certyfikacji według kryteriów zrównoważonego rozwoju (rok od wejścia w życie nowelizacji ustawy)

14 Biogaz jako biopaliwo (2)
Obowiązkowa certyfikacja jakościowa (obecnie brak regulacji i norm) Wymagany wpis do rejestru wytwórców w ARR (zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego) Inne możliwości: W wybranych flotach (brak odpowiednich wymagań jakościowych) Rolnik – na własny użytek (skład podatkowy), do objętości odpowiadającej wartością opałową 100 l ON/ha Brak systemu wsparcia – konkurencja czy uzupełnienie rynku CNG? W wybranych flotach (brak wymagań jakościowych – są jedynie dla ON, FAME i ZS opartego na bioetanolu Rolnik – na własny użytek – aż 4 wpisy w rejestrze ARR (ODR, Instytut Zootechniki, grupa producencka i rolnik); wymagania: jedynie siarka do 10mg/kg oraz temp zapłonu >25C wybrana flota – grupa co najmniej 10 pojazdów, ciągników rolniczych lub maszyn nieporuszających się po drogach albo grupa lokomotyw lub statków, wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego, będąca własnością lub użytkowana przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

15 Rozwój rynku Grupy pojazdów o największym potencjale:
Komunikacja miejska Pojazdy usług komunalnych Pojazdy dystrybucji lokalnej Ponad 310 autobusów komunikacji miejskiej w technologii NGV w 20 miastach Polski MPO Warszawa – 27 pojazdów bezpylnych zasilanych CNG + pojazdy kontenerowe Proponowany schemat: zakup pojazdów NGV: CNG biometan fot. K. Wieczorek, portal CNGauto.pl

16 Odpowiednie podejście
„Potrafimy zdziałać cuda z twoich odpadków żywnościowych. Przetwarzamy je w biogaz i bionawóz, które są alternatywą dla benzyny i nawozów sztucznych.” (SE) „Czy Twoja flota nadal jeździ na benzynie??”(CH) Fot: V. Chudnikova; reklama: Brno, Szwajcaria

17 Działania promocyjne „Tankuj paliwo w 100% pochodzenia krajowego
i w 100% odnawialne. Przejdź na biogaz” (FI) „Czy zatankuję ogryzki od jabłek?? – film o odpadach żywnościowych” (SE) 17 Xródła: Gasum Finlandia, Vasyd1 Szwecja

18 Dziękuję za uwagę Barbara Smerkowska b.smerkowska@pimot.eu


Pobierz ppt "Zakład Odnawialnych Zasobów Energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google