Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWY PROGRAM STRATEGII wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie jako element rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Barbara Smerkowska Wisła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWY PROGRAM STRATEGII wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie jako element rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Barbara Smerkowska Wisła."— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWY PROGRAM STRATEGII wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie jako element rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Barbara Smerkowska Wisła 13.02.2014 Zakład Odnawialnych Zasobów Energii

2 Zakład Odnawialnych Zasobów Energii PIMOT  Projekty europejskie i krajowe  Studia wykonalności inwestycji biogazowych i paliw metanowych  LCA i kalkulacje emisji GHG dla całego łańcucha biopaliw  Plany gospodarki niskoemisyjnej  Doradztwo inwestycyjne i szkolenia w zakresie OZE Zapraszamy do współpracy! Publikacja projektu GasHighWay - informacje nt. rynku biogazu i CNG w wybranych krajach europejskich, dostępna na www.gashighway.net

3 Dlaczego gaz ziemny i biometan? dywersyfikacja źródeł i rodzajów stosowanych paliw transportowych redukcja kosztów paliw wykorzystywanych w transporcie redukcja emisji szkodliwych substancji, w tym gazów cieplarnianych (paliwo alternatywne i odnawialne) polepszenie jakości powietrza, szczególnie w aglomeracjach miejskich (poprawa stanu zdrowia mieszkańców miast) obniżenie poziomu hałasu wygenerowanego przez środki transportu w miastach

4 EURO 6 – czemu nie? Źródło: prezentacja Persson T. Svensson M. Biomethane as vehicle fuel made from upgraded biogas. Wiedeń 2012 za Erdgas Mobil

5 Emisja hałasu Za: A.Filip, konferencja programowa „Wykorzystanie Paliw Metanowych w Transporcie”, 15.04.2013

6 Emisja hałasu

7 LCA – środowiskowa ocena cyklu życia Za: A.Filip, konferencja programowa „Wykorzystanie Paliw Metanowych w Transporcie”, 15.04.2013

8 Pomysł Pierwsza taka inicjatywa Oddolne podejście (inicjatywa PIMOT) Program krajowy (transport: drogowy, kolejowy, wodny: morski i śródlądowy) Współpraca z Ministerstwem Gospodarki i Międzyresortowym Zespołem ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego Prezentacja założeń na konferencji programowej w Ministerstwie Gospodarki 15.04.2013 http://www.pimot.eu/wykorzystanie-paliw-metanowych

9 Konferencja programowa „Wykorzystanie Paliw Metanowych w Transporcie” Uczestnicy: administracja rządowa, KE, przedsiębiorcy, nauka, stowarzyszenia Cel: nawiązanie współpracy, pomiędzy podmiotami zainteresowanymi podjęciem działań na rzecz wykorzystania paliw metanowych w transporcie, mającej służyć realizacji Krajowego Programu Utworzenie grup roboczych: paliwa, infrastruktura, pojazdy, środowisko (identyfikacja podstawowych barier oraz propozycje rozwiązań)

10 Cel Programu 3% udział paliw metanowych w końcowym zużyciu energii w transporcie do roku 2025 Cel pośredni: 1% udział paliw metanowych w końcowym zużyciu energii w transporcie do roku 2020  641 mln m 3 (  22 000 TJ)

11 Cele szczegółowe wdrożenie działań i instrumentów umożliwiających upowszechnianie paliw metanowych w transporcie integracja wszystkich podmiotów (interesariuszy) aktywnych w obszarze paliw metanowych i zainteresowanych rozwijaniem tego sektora zwiększenie świadomości społecznej promocja środków transportu zasilanych metanem wsparcie rozwoju krajowej infrastruktury dystrybucji (w tym: tankowania) paliw metanowych

12 Niemcy: CNG + biometan >7 100 biogazowni, 107 wytwarzających biometan 75% kosztów przyłączenia do sieci pokrywa operator sieci BMU/Biomass Action Plan 2009: zastąpienie biometanem 6% zużycia gazu ziemnego w 2020 r. oraz 10% w 2030 r. Biometan zwolniony z podatków dla paliw do 2015 r., CNG do 2018 r. (plany przedłużenia do 2025r.) Porozumienie BDEW – zawartość biometanu w CNG na stacjach paliwowych:10% w 2010 r. oraz 20% w 2020 r. Mała liczba pojazdów NGV w stosunku do liczby stacji Porozumienie: Initiative Erdgasmobilität –CNG und Biomethan als Kraftstoffe” by wesprzeć rządowe plany uzyskania 4% udziału gazu ziemnego z dodatkiem 20% biometanu do 2020 Fot.: DENA D. Peters, prezentacja z konferencji GasHighWay Bruksela 2012

13 Biogaz jako biopaliwo (1) Nowelizacja Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2006, Nr 169, Poz. 1199) – trafiła do Sejmu RP.  Biometan (sprężony lub skroplony) - biopaliwo ciekłe oraz biokomponent  Biokomponenty wytworzone z odpadów, pozostałości, niespożywczego materiału celulozowego i materiału lignocelulozowego będą zaliczane podwójnie do wypełnienia NCW  Wdrożenie certyfikacji według kryteriów zrównoważonego rozwoju (rok od wejścia w życie nowelizacji ustawy)

14 Biogaz jako biopaliwo (2)  Inne możliwości:  W wybranych flotach (brak odpowiednich wymagań jakościowych)  Rolnik – na własny użytek (skład podatkowy), do objętości odpowiadającej wartością opałową 100 l ON/ha  Brak systemu wsparcia – konkurencja czy uzupełnienie rynku CNG?  Obowiązkowa certyfikacja jakościowa (obecnie brak regulacji i norm)  Wymagany wpis do rejestru wytwórców w ARR (zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego)

15 Rozwój rynku  Ponad 310 autobusów komunikacji miejskiej w technologii NGV w 20 miastach Polski  MPO Warszawa – 27 pojazdów bezpylnych zasilanych CNG + pojazdy kontenerowe  Proponowany schemat: zakup pojazdów NGV: CNG biometan Grupy pojazdów o największym potencjale:  Komunikacja miejska  Pojazdy usług komunalnych  Pojazdy dystrybucji lokalnej fot. K. Wieczorek, portal CNGauto.pl

16 Odpowiednie podejście „Potrafimy zdziałać cuda z twoich odpadków żywnościowych. Przetwarzamy je w biogaz i bionawóz, które są alternatywą dla benzyny i nawozów sztucznych.” (SE) Fot: V. Chudnikova; reklama: Brno, Szwajcaria „Czy Twoja flota nadal jeździ na benzynie??”(CH)

17 17 Działania promocyjne „Tankuj paliwo w 100% pochodzenia krajowego i w 100% odnawialne. Przejdź na biogaz” (FI) Xródła: Gasum Finlandia, Vasyd1 Szwecja „Czy zatankuję ogryzki od jabłek?? – film o odpadach żywnościowych” (SE)

18 Dziękuję za uwagę Barbara Smerkowska b.smerkowska@pimot.eu +48 22 7777 215


Pobierz ppt "KRAJOWY PROGRAM STRATEGII wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie jako element rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Barbara Smerkowska Wisła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google