Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudziądz, 29.03.2012.. Gdańsk, dd.mm.2008r. 2 Grudziądz, 29.03.2012. Projekt Elektrownia Grudziądz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudziądz, 29.03.2012.. Gdańsk, dd.mm.2008r. 2 Grudziądz, 29.03.2012. Projekt Elektrownia Grudziądz."— Zapis prezentacji:

1 Grudziądz, 29.03.2012.

2 Gdańsk, dd.mm.2008r. 2 Grudziądz, 29.03.2012. Projekt Elektrownia Grudziądz

3 Grudziądz, 29.03.2012 r. 3 Plan prezentacji  Program ProGaz  Projekt Elektrownia Grudziądz główne założenia Projektu zalety paliwa gazowego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia lokalizacja współpraca z Urzędem Miasta

4 Grudziądz, 29.03.2012 r. 4 Program ProGaz  Program ProGaz został powołany przez ENERGA SA w czerwcu 2009. Program zakłada budowę mocy wytwórczych w oparciu o paliwo gazowe.  W ramach Programu ProGaz realizowany jest Projekt Elektrownia Grudziądz

5 5 ENERGA Invest SA Paliwo Gaz ziemny Paliwo Gaz ziemny Moc: ok. 900 MWe Dwuetapowa realizacja inwestycji (2 bloki o mocy 450-600 MWe) Moc: ok. 900 MWe Dwuetapowa realizacja inwestycji (2 bloki o mocy 450-600 MWe) Zużycie gazu: ok.1000 mln Nm³/a Zużycie gazu: ok.1000 mln Nm³/a Sprawność: > 57% Sprawność: > 57% Czas pracy: 6500 h/a Czas pracy: 6500 h/a Produkcja: 5,1 mln MWh Produkcja: 5,1 mln MWh Załoga: ok.50 osób Załoga: ok.50 osób Grudziądz, 29.03.2012 r. Założenia Projektu Elektrownia Grudziądz

6 6 ENERGA Invest SA Gaz ziemny (GZ-50), skład: Metan CH4 – 98,14% Etan, propan, butan – 0,91% Azot N2– 0,84% Dwutlenek węgla CO2 – 0,11% spalanie bez wytwarzania popiołu, sadzy i siarki wysoka wartość opałowa – 34,4 MJ/Nm³ konkurencyjne pod względem ekonomicznym możliwość dostaw z importu – gaz ziemny, LNG, CNG jak i lokalnego gazu łupkowego śladowa emisja związków azotu Zalety paliwa gazowego Grudziądz, 29.03.2012 r.

7 7 SO x NO x CO 2 Gaz ziemny0%40%60% Węgiel100% ENERGA Invest SA  o połowę krótsza faza budowy  ponad 1/3 niższe koszty budowy  zajmuje 1/4 powierzchni  emisje:  mniejsze zapotrzebowanie na wodę technologiczną  brak konieczności budowy składowisk na paliwo oraz miejsc do składowania odpadów  brak konieczności transportu paliwa (w przypadku elektrowni węglowej istnieje konieczność transportu ok. 85 000 wagonów rocznie) Przewaga elektrowni gazowej nad węglową Grudziądz, 29.03.2012 r.

8 8 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  Raport oddziaływania na środowisko wykonała firma Eco Investment Poland z Bydgoszczy przy udziale w kwestiach technicznych firmy Elsamprojekt z Warszawy  Zbadano oddziaływanie akustyczne, emisję tlenków azotu, siarki i tlenków węgla oraz oddziaływanie przedsięwzięcia na awifaunę, chiropterofaunę i batrachofaunę. Oceniono także wpływ przedsięwzięcia na ichtiofaunę Wisły  Badania prowadzono od kwietnia do października 2011 roku  Raport pozytywnie opiniuje budowę Elektrowni Grudziądz

9 Grudziądz, 29.03.2012 r. 9 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  Decyzja zawiera szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i skali przedsięwzięcia, wpływu inwestycji na środowisko, opis rodzajów monitoringu oraz rozwiązań służących ochronie środowiska  Wydawana będzie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska RDOŚ w Bydgoszczy z uwagi na przejście inwestycji przez tereny zamknięte  Raport oddziaływania na środowisko – jeden z załączników do wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej

10 Grudziądz, 29.03.2012 r. 10  dostępność gazu  dostęp do sieci elektroenergetycznej  dostęp do wody  lokalizacja na terenach nie objętych formami ochrony przyrody  stan prawny i przeznaczenie gruntów  sprzyjająca infrastruktura drogowa umożliwiająca transport urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji  niewielki wpływ na krajobraz Lokalizacja - kryteria

11 Grudziądz, 29.03.2012 r. 11 Wybór lokalizacji – podjęte działania  Luty 2010 – analiza lokalizacyjna dla Gdańska i Grudziądz – ok 20 lokalizacji  Marzec 2010 – ekspertyza wpływu elektrowni na KSE – podjęcie decyzji o wyborze Grudziądza jako wariantu podstawowego lokalizacji elektrowni  Czerwiec 2010 - nabycie praw do ternu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (PSSE) w Grudziądzu  Wrzesień 2010 – szczegółowe analizy środowiskowe oraz techniczno – ekonomiczne dla lokalizacji PSSE

12 Grudziądz, 29.03.2012 r. 12 Wybór lokalizacji – podjęte działania  Październik 2010 – marzec 2011 – poszukiwanie lokalizacji alternatywnych na terenie miasta i gminy wiejskiej Grudziądz – negocjacje z właścicielami  Marzec 2011 – rozpoczęcie prac nad raportem o środowiskowych uwarunkowaniach, studiami wykonalności i koncepcjami dla infrastruktury technicznej  Kwiecień 2011 – uchwała RM Grudziądz o przystąpieniu do uchwały o zmianie SUiKZP oraz MPZP w dzielnicy Węgrowo, Pastwisko  Kwiecień 2011 – marzec 2012 wykonanie raportu o środowiskowych uwarunkowaniach

13 Grudziądz, 29.03.2012 r. 13 Wybór lokalizacji – analiza lokalizacyjna

14 Grudziądz, 29.03.2012 r. 14 Pozyskanie terenu – rozpatrywane lokalizacje w Grudziądzu i Gminie Grudziądz

15 Grudziądz, 29.03.2012 r. 15 Wybór lokalizacji - kryteria

16 Grudziądz, 29.03.2012 r. 16 Elektrownia Grudziądz – teren inwestycji – 5b

17 Grudziądz, 29.03.2012 r. 17 Wizualizacja Elektrowni Grudziądz

18 Grudziądz, 29.03.2012 r. 18 Lokalizacja – działka i infrastruktura liniowa  teren zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie GPZ Grudziądz – Węgrowo oraz gazociągu przesyłowego GAZ-System  łączna docelowa powierzchnia terenu pod elektrownię i infrastrukturę liniową: ok 30 ha, do tej pory zabezpieczono tytuł prawny do ok. 25 ha  dostęp do sieci: elektroenergetycznej - 0,5 km gazowej - 1 km wodnej: - pobór wody - 7,5 km -zrzut wody - 7,5 km zrzut do Wisły

19 19 Współpraca z Miastem Grudziądz  Powołanie zespołu koordynatorów Projektu składającego się z przedstawicieli Urzędu Miasta Grudziądza oraz Energa Invest SA  Współpraca ze spółkami miejskimi: Zarząd Dróg Miejskich Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  ENERGA – główny sponsor Gali Światła i Energii Grudziądz, 29.03.2012 r.

20 20 Współpraca z Miastem Grudziądz  Wyjazd referencyjny do Barcelony z udziałem pracowników Urzędu Miasta w Grudziądzu, radnych, przedstawicieli RDOŚ oraz Energa Invest spotkanie z przedstawicielem General Electric – producentem turbin gazowych wizyta w elektrowni gazowej Puerto de Barcelona – zapoznanie z procesem inwestycyjnym i produkcyjnym oglądanie otoczenia elektrowni Sant Adria położonej w sąsiedztwie apartamentowców Grudziądz, 29.03.2012 r.

21 21 Elektrownia Grudziądz Korzyści dla Miasta Grudziądza Bardzo dobra inwestycja dla Grudziądza ENERGA Invest SA Grudziądz, 29.03.2012 r.

22 Piotr Litwin V-ce Prezes ENERGA Invest SA Beata Ostrowska Rzecznik Prasowy ENERGA SA Dziękuję za uwagę Grudziądz, 29.03.2012 r.


Pobierz ppt "Grudziądz, 29.03.2012.. Gdańsk, dd.mm.2008r. 2 Grudziądz, 29.03.2012. Projekt Elektrownia Grudziądz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google