Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudziądz, 29.03.2012..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudziądz, 29.03.2012.."— Zapis prezentacji:

1 Grudziądz,

2 Projekt Elektrownia Grudziądz
Gdańsk, dd.mm.2008r.

3 Plan prezentacji Program ProGaz Projekt Elektrownia Grudziądz
główne założenia Projektu zalety paliwa gazowego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia lokalizacja współpraca z Urzędem Miasta Grudziądz, r.

4 Program ProGaz Program ProGaz został powołany przez ENERGA SA w czerwcu Program zakłada budowę mocy wytwórczych w oparciu o paliwo gazowe. W ramach Programu ProGaz realizowany jest Projekt Elektrownia Grudziądz Grudziądz, r.

5 Założenia Projektu Elektrownia Grudziądz
ENERGA Invest SA Założenia Projektu Elektrownia Grudziądz Moc: ok. 900 MWe Dwuetapowa realizacja inwestycji (2 bloki o mocy MWe) Sprawność: > 57% Paliwo Gaz ziemny Przy podawaniu mocy elektrowni musimy wspomnieć o tym, że planujemy budowę elektrowni opartej o turbiny klasy F o mocy ok. 900 MWe i traktujemy tę wielkość jako wariant bazowy. Jednak z uwagi na dynamiczny rozwój rynku turbin gazowych i wprowadzanie przez renomowanych dostawców jednostek w klasie FB i H, które charakteryzują się wyższą efektywnością, przekraczającą nawet 60%, przy nieco wyższej mocy, ostateczną wielkość bloków określimy na etapie przetargu na wybór generalnego wykonawcy inwestycji. Przy pytaniach o koszty – powołać się na zbliżający przetarg, nie chcemy sugerować kosztów – wg zaleceń Prezesa Bielińskiego Załoga: ok.50 osób Zużycie gazu: ok.1000 mln Nm³/a Czas pracy: 6500 h/a Produkcja: 5,1 mln MWh Grudziądz, r.

6 Zalety paliwa gazowego
ENERGA Invest SA Zalety paliwa gazowego Gaz ziemny (GZ-50), skład: Metan CH – 98,14% Etan, propan, butan – 0,91% Azot N2 – 0,84% Dwutlenek węgla CO2 – 0,11% spalanie bez wytwarzania popiołu, sadzy i siarki wysoka wartość opałowa – 34,4 MJ/Nm³ konkurencyjne pod względem ekonomicznym możliwość dostaw z importu – gaz ziemny, LNG, CNG jak i lokalnego gazu łupkowego śladowa emisja związków azotu przyjazne bo: nie ma barwy, nie ma zapachu, nie ma popiołu, nie ma chmury, nie ma sadzy, nie musimy go składować konkurencyjne pod względem ekonomicznym – zarówno ekonomika elektrowni, jak i gospodarstw domowych Grudziądz, r.

7 Przewaga elektrowni gazowej nad węglową
ENERGA Invest SA Przewaga elektrowni gazowej nad węglową o połowę krótsza faza budowy ponad 1/3 niższe koszty budowy zajmuje 1/4 powierzchni emisje: mniejsze zapotrzebowanie na wodę technologiczną brak konieczności budowy składowisk na paliwo oraz miejsc do składowania odpadów brak konieczności transportu paliwa (w przypadku elektrowni węglowej istnieje konieczność transportu ok wagonów rocznie) SOx NOx CO2 Gaz ziemny 0% 40% 60% Węgiel 100% Grudziądz, r.

8 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Raport oddziaływania na środowisko wykonała firma Eco Investment Poland z Bydgoszczy przy udziale w kwestiach technicznych firmy Elsamprojekt z Warszawy Zbadano oddziaływanie akustyczne, emisję tlenków azotu, siarki i tlenków węgla oraz oddziaływanie przedsięwzięcia na awifaunę, chiropterofaunę i batrachofaunę. Oceniono także wpływ przedsięwzięcia na ichtiofaunę Wisły Badania prowadzono od kwietnia do października 2011 roku Raport pozytywnie opiniuje budowę Elektrowni Grudziądz Grudziądz, r.

9 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Decyzja zawiera szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i skali przedsięwzięcia, wpływu inwestycji na środowisko, opis rodzajów monitoringu oraz rozwiązań służących ochronie środowiska Wydawana będzie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska RDOŚ w Bydgoszczy z uwagi na przejście inwestycji przez tereny zamknięte Raport oddziaływania na środowisko – jeden z załączników do wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej Grudziądz, r.

10 Lokalizacja - kryteria
dostępność gazu dostęp do sieci elektroenergetycznej dostęp do wody lokalizacja na terenach nie objętych formami ochrony przyrody stan prawny i przeznaczenie gruntów sprzyjająca infrastruktura drogowa umożliwiająca transport urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji niewielki wpływ na krajobraz Grudziądz, r.

11 Wybór lokalizacji – podjęte działania
Luty 2010 – analiza lokalizacyjna dla Gdańska i Grudziądz – ok 20 lokalizacji Marzec 2010 – ekspertyza wpływu elektrowni na KSE – podjęcie decyzji o wyborze Grudziądza jako wariantu podstawowego lokalizacji elektrowni Czerwiec nabycie praw do ternu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (PSSE) w Grudziądzu Wrzesień 2010 – szczegółowe analizy środowiskowe oraz techniczno – ekonomiczne dla lokalizacji PSSE Grudziądz, r.

12 Wybór lokalizacji – podjęte działania
Październik 2010 – marzec 2011 – poszukiwanie lokalizacji alternatywnych na terenie miasta i gminy wiejskiej Grudziądz – negocjacje z właścicielami Marzec 2011 – rozpoczęcie prac nad raportem o środowiskowych uwarunkowaniach, studiami wykonalności i koncepcjami dla infrastruktury technicznej Kwiecień 2011 – uchwała RM Grudziądz o przystąpieniu do uchwały o zmianie SUiKZP oraz MPZP w dzielnicy Węgrowo, Pastwisko Kwiecień 2011 – marzec 2012 wykonanie raportu o środowiskowych uwarunkowaniach Grudziądz, r.

13 Wybór lokalizacji – analiza lokalizacyjna
Grudziądz, r.

14 Pozyskanie terenu – rozpatrywane lokalizacje w Grudziądzu i Gminie Grudziądz
Grudziądz, r.

15 Wybór lokalizacji - kryteria
Grudziądz, r.

16 Elektrownia Grudziądz – teren inwestycji – 5b
Grudziądz, r.

17 Wizualizacja Elektrowni Grudziądz
Grudziądz, r.

18 Lokalizacja – działka i infrastruktura liniowa
teren zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie GPZ Grudziądz – Węgrowo oraz gazociągu przesyłowego GAZ-System łączna docelowa powierzchnia terenu pod elektrownię i infrastrukturę liniową: ok 30 ha, do tej pory zabezpieczono tytuł prawny do ok. 25 ha dostęp do sieci: elektroenergetycznej - 0,5 km gazowej km wodnej: - pobór wody - 7,5 km -zrzut wody - 7,5 km zrzut do Wisły Grudziądz, r.

19 Współpraca z Miastem Grudziądz
Powołanie zespołu koordynatorów Projektu składającego się z przedstawicieli Urzędu Miasta Grudziądza oraz Energa Invest SA Współpraca ze spółkami miejskimi: Zarząd Dróg Miejskich Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia ENERGA – główny sponsor Gali Światła i Energii Grudziądz, r.

20 Współpraca z Miastem Grudziądz
Wyjazd referencyjny do Barcelony z udziałem pracowników Urzędu Miasta w Grudziądzu, radnych, przedstawicieli RDOŚ oraz Energa Invest spotkanie z przedstawicielem General Electric – producentem turbin gazowych wizyta w elektrowni gazowej Puerto de Barcelona – zapoznanie z procesem inwestycyjnym i produkcyjnym oglądanie otoczenia elektrowni Sant Adria położonej w sąsiedztwie apartamentowców Grudziądz, r.

21 Bardzo dobra inwestycja dla Grudziądza
ENERGA Invest SA Elektrownia Grudziądz Korzyści dla Miasta Grudziądza Bardzo dobra inwestycja dla Grudziądza Grudziądz, r.

22 Dziękuję za uwagę Piotr Litwin V-ce Prezes ENERGA Invest SA
Beata Ostrowska Rzecznik Prasowy ENERGA SA Grudziądz, r.


Pobierz ppt "Grudziądz, 29.03.2012.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google