Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM e-CŁO - e-USŁUGI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM e-CŁO - e-USŁUGI"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM e-CŁO - e-USŁUGI
Warszawa r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Departament Ceł

2 USŁUGA SŁUŻBY CELNEJ - DEFINICJA
Usługa świadczona przez SC są to działania podejmowane w ramach zadań realizowanych przez SC, w celu dostarczenia Klientowi korzyści w odpowiedzi na zgłoszoną przez niego potrzebę. Usługa świadczona przez SC odpowiada na potrzeby biznesowe Klienta zewnętrznego, niemniej jednak, aby była zrealizowana może być konieczne dostarczenie usług wewnętrznych (perspektywa użytkownika wewnętrznego).

3 e-Cło – USŁUGI – DO KOŃCA ROKU 2013
Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców Rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie – BAZA EORI UE – 2009 Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie – 2010 – 100% elektronicznie Elektroniczna unijna deklaracja przywozowa – 2011 – 100% elektronicznie Udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi Elektroniczna obsługa przemieszczenia towarów w zawieszonej akcyzie – – 100 % elektronicznie E-Deklaracje akcyzowe – 2014

4 e-CŁO – USŁUGI 2014 Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców E-klient Służby Celnej – rejestracja dla potrzeb cła, akcyzy i gier Zintegrowana obsługa w tranzycie Kalkulator taryfowy Zintegrowana obsługa w eksporcie Zintegrowana obsługa w imporcie e-INTRASTAT Elektroniczna obsługa wniosków Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem Zintegrowana obsługa deklaracji w akcyzie, grach hazardowych, innych podatków i opłat Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi Zintegrowana obsługa przemieszczenia towarów w akcyzie Elektroniczna obsługa wniosków

5 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ ogółem usług – 221 (120 – cło, 70 – akcyza, 23 – gry, 8 – inne) e- usługi obszarowo (70 – cło, 35 – akcyza, 18 – gry, 1 – inne) e-usług – 124 pogrupowanych w 10 portfelach 8 systemów (SZPROT – 34, ZEFIR – 14, AIS – 13, AES – 4, EMCS – 4, ISZTAR – 2, NCTS – 2, PKI – 1)

6 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ

7 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ E-Klient Służby Celnej rejestracja dla potrzeb cła, akcyzy i gier W ramach usługi udostępniamy: możliwość założenia konta na PUESC - Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej – pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej (ECIP/SEAP) Rejestrację osoby, podmiotu oraz reprezentacji (relacji osoba – podmiot reprezentowany) wraz z uprawnieniami (dostęp do systemów operacyjnych, dostęp do wysyłanych/odbieranych dokumentów, dostęp do informacji finansowych dot. podmiotu reprezentowanego - stan zadłużenia, zabezpieczenia) Usługa umożliwia: Uzyskanie dostępu do usług Służby Celnej zgodnie ze wskazanym przy rejestracji/aktualizacji zakresem uprawnień Pozyskanie przez Służbę Celną części danych referencyjnych koniecznych dla obsługi procesów realizowanych w systemach operacyjnych Planowany termin udostępnienia usługi – wrzesień 2014r.

8 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ - 2015 Zintegrowana obsługa w tranzycie
W ramach usługi zapewniona zostanie obsługa operacji tranzytowych na zasadach dotychczas obowiązujących w systemie NCTS (poza komunikacją – ECIP/SEAP) a dodatkowo przewidujemy interfejsy z systemami AES i AIS pozwalające na sprawniejszą obsługę procesów celnych (następstwo procedur), czy też obsługę funkcjonalności Single Window (CVED) Wdrożenie systemu NCTS2 będzie przebiegać w dwóch etapach: 1) Pilot ograniczony terytorialnie do wybranych oddziałów celnych. W trakcie pilota w nowym systemie NCTS2 będą obsługiwane przesyłki międzynarodowe, zaś „stary” NCTS obsłuży krajowe zgłoszenia tranzytowe. Komunikaty od Klientów Służby Celnej będą przekazywane do odpowiedniego systemu na podstawie kodu urzędu przez specjalny mechanizm wdrożony w ramach SISC. Firmy znajdujące się we właściwości placówek pilotowych nie będą musiały wykonywać żadnych dodatkowych czynności w celu skierowania zgłoszenia do odpowiedniego systemu. 2) Po zakończeniu pilota z wynikiem pozytywnym nastąpi wdrożenie ogólnopolskie. Terminy: Pilot – 20 października 2014 Wdrożenie ogólnopolskie – 20 listopada 2014

9 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ - 2015 Zintegrowana obsługa w eksporcie
W ramach usługi zapewniona zostanie obsługa operacji wywozowych na zasadach dotychczas obowiązujących w systemie ECS2 (poza komunikacją – ECIP/SEAP). Nowe funkcjonalności dostarczane w ramach usługi: możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju", elektroniczne przedstawienie towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym, w pełni elektroniczna obsługa poświadczania wspólnotowego statusu towarów. elektroniczna obsługa dokumentu do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów Przewiduje się interfejs z systemem NCTS2 w celu usprawnienia obiegu informacji dla procesu wyprowadzania towaru poza obszar celny UE oraz wymianę danych z innymi instytucjami w ramach Single Window (z systemem Agencji Rynku Rolnego w zakresie saldowania pozwoleń AGREX). Terminy: Wdrożenie nie nastąpi wcześniej niż na sześć miesięcy od opublikowania specyfikacji (prawdopodobnie z początkiem 2015r.)

10 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ - 2015 Zintegrowana obsługa w imporcie
System AIS obejmie swoim zakresem funkcjonalności dotychczas eksploatowanych systemów tj.: • Systemu importowego CELINA • Systemu obsługi przywozowych deklaracji skróconych ICS • Systemu obsługi deklaracji obrotu wewnątrzwspólnotowego – INTRASTAT • Systemu obsługi wniosków kontyngentowych oraz nadzorów i antydumpingów – TQS

11 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ - 2015 Zintegrowana obsługa w imporcie – c.d.
Nowe funkcjonalności dostarczane w ramach usługi: Pełna elektroniczna obsługa I i II formy uproszczeń, Elektroniczna obsługa powiadomień w procedurze uproszczonej wysyłanych przed przybyciem towarów do miejsca uznanego, Możliwość wykorzystania jednego komunikatu w celu przedstawienia towarów dla przywozowej deklaracji skróconej i zgłoszenia celnego złożonego przed przedstawieniem towaru Obsługa czasowego składowania w ramach przedstawienia towarów, Możliwość przedstawienia towaru w urzędzie celnym innym niż urząd złożenia zgłoszenia - tzw. „odprawa scentralizowana w procedurze uproszczonej na terenie kraju„ Przewiduje się interfejs z systemem NCTS2, systemem EMCS PL2 (procedura 45) oraz wymianę danych z innymi instytucjami w ramach Single Window (ARR – AGRIM). Terminy: Wdrożenie nie nastąpi wcześniej niż na sześć miesięcy od opublikowania specyfikacji (w zakresie ICS prawdopodobnie z początkiem 2015r.). W zakresie AIS/IMPORT specyfikacja będzie dostępna jesienią 2014r.

12 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ - 2015 eINTRASTAT
W ramach usługi zapewniona zostanie obsługa sprawozdawczości statystycznej INTRASTAT, rozbudowana o nowe funkcjonalności oraz rozszerzony mechanizm komunikacyjny. Nowe funkcjonalności dostarczane w ramach usługi: możliwość przygotowywania oraz przesyłania zgłoszeń INTRASTAT w oparciu o interaktywny formularz webowy, dostępny na portalu PUESC uruchomienie mechanizmów automatycznej korekty, które wpłynąć mają na zmniejszenie skali kontaktów z podmiotami oraz poprawę jakości danych bez potrzeby udziału respondentów w tym procesie

13 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ - 2015 eINTRASTAT – c.d.
zwiększenie zakresu oraz precyzji komunikacji związanej z obsługą zgłoszenia elektronicznego - m.in. poprzez dodatkowe komunikaty kierowane do respondentów, zawierające informacje o stanach przetwarzania poszczególnych zgłoszeń i pozycji, a w przypadku wystąpienia błędów automatycznie przekazujące ich szczegółowe wykazy, celem przyspieszenia procesu obsługi znaczące zwiększenie stopnia dynamiki obliczeniowej Systemu, w tym zakresu przetwarzania on-line i bieżącego aktualizowania wartości zadeklarowanych obrotów, a także zautomatyzowanie procedury upominawczej w przypadku nie wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego lub wywiązania się na niewystarczającym poziomie, co skutkować będzie przyspieszeniem obsługi i zwiększeniem precyzji wysyłanych komunikatów upominawczych Terminy: Wdrożenie nie nastąpi wcześniej niż na sześć miesięcy od opublikowania specyfikacji. W zakresie AIS/INTRASTAT specyfikacja będzie dostępna jesienią 2014r.

14 USŁUGI SŁUŻBY CELNEJ Zintegrowana obsługa przemieszczania towarów w akcyzie W ramach usługi zapewniona zostanie obsługa operacji związanych z przemieszczaniem towarów w akcyzie na zasadach dotychczas obowiązujących w systemie EMCS (poza komunikacją ECIP/SEAP ale sposób komunikacji czyli mail i webservis pozostaje bez zmian). Przewidujemy interfejsy z systemami AES oraz dodatkowo AIS - przyspieszona zostanie obsługa przemieszczeń po imporcie a realizowanych z wykorzystaniem EMCS. W związku ze zmianą infrastruktury powinna ulec poprawie wydajność systemu, więc czas obsługi komunikatu powinien ulec skróceniu albo nie powinny się zdarzać wydłużenia czasu obsługi jakie zdarzają się obecnie. Terminy: Specyfikacje xml komunikatów wymienianych z podmiotami planujemy udostępnić do końca lipca br. Wdrożenie ogólnopolskie EMCS PL 2 zaplanowano na 13 listopada Nie przewiduje się pilota.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM e-CŁO - e-USŁUGI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google