Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
ZAJĘCIA EDUKACYJNO – ZAWODOWE

2 We wrześniu 2013 roku w Szkole Podstawowej w Mierzawie utworzono Szkolny Ośrodek Kariery
Celem utworzenia SZOK jest zwiększenie efektywności kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości w oparciu o warsztaty edukacyjne u 24 uczennic i 28 uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzawie. Zadaniem SZOK jest pomoc uczniom w poznawaniu własnych możliwości, rozwijaniu zdolności , predyspozycji i zainteresowań.

3 Odbiorcami są uczniowie klas I – III i IV – VI, uczestnicy
projektu „Rozwijam się wszechstronnie” - podzieleni na siedem grup liczebność grup nie przekracza ośmiu osób tematyka SZOK realizowana była w ramach zajęć edukacyjno – zawodowych w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, dla każdej grupy, w dni nauki szkolnej.

4 Orientacja zawodowa w Szkole Podstawowej dzieli się na dwa etapy:
Etap I – orientacja zawodowa dzieci w klasach I–III; obejmuje kształtowanie właściwych postaw dziecka wobec pracy ludzkiej, zapoznanie z różnorodnymi zawodami, szczególnie z tymi z najbliższego otoczenia dziecka, zawodami rodziców i najbliższej rodziny;

5 Etap II – orientacja zawodowa dzieci w klasach IV–VI
polega na wstępnej analizie znaczenia pracy w życiu człowieka i w życiu społeczeństwa, uczniowie wstępnie poznają i oceniają różne cechy osobowości, własne możliwości i preferencje, poznają zawody mniej znane we własnym otoczeniu poznają grupy zawodowe

6 Tematyka SZOK realizowana była na:
Zajęciach pozalekcyjnych Spotkaniach z przedstawicielami zawodów Wyjazdach edukacyjnych

7 Na zajęciach: Dowiadujemy się co to jest zawód i poznajemy podstawowy podział zawodów na grupy. Zajęcia na platformie e – learningowej projektu

8 Utrwalamy wiadomości na warsztatach

9 Poznajemy nowe zawody z praktycznym Poradnikiem

10 Gramy w gry edukacyjne Każdy uczeń otrzymuje karty, z przedmiotami, rzeczami lub cechami charakterystycznymi dla określonego zawodu. Zadaniem uczniów jest nazwanie zawodu, z którym kojarzy się dany przedmiot a potem znalezienie karty z tym zawodem.

11 Rozwijamy swoje zainteresowania i szukamy ich (decoupage)

12 Witraże na folii

13 „Wszyscy dla wszystkich” Julian Tuwim
Rozmawiamy o zawodach „Wszyscy dla wszystkich” Julian Tuwim Murarz domy buduje, Krawiec szyje ubrania, Ale gdzieżby co uszył, Gdyby nie miał mieszkania? … Po przeczytaniu wiersza następuje rozmowa na temat zawodów, o których słyszały dzieci w wierszu: Jakie zawody występują w wierszu? - Na czym polega ich praca? - Jak rozumieć tytuł wiersza? ( Ważna jest każda praca i każdą należy szanować! – przesłanie) (Fragment scenariusza)

14 Odwiedzili nas ciekawi ludzie
Żołnierz zaprezentował nam swój ekwipunek, opowiedział o ciężkiej pracy I o tym, co trzeba zrobić, by móc pracować w Narodowych Siłach Zbrojnych

15 Fryzjerzy prezentowali swoja pracę
Fryzjer opowiadał o pracy i tajnikach zawodu, a uczennice ze szkoły fryzjerskiej o przebiegu nauki

16 Fotograf

17 Piszącym wiersze, pamiętniki i inne… poetka, autorka wielu tomików wierszy, podpowiedziała jak je wydać. Deklamujący uczniowie Materiał na nową książkę Już wydane

18 Wycieczka edukacyjna do fabryki ozdób choinkowych
Wycieczka edukacyjna do fabryki ozdób choinkowych. Poznawanie kolejnych etapów produkcji bombek. Wydmuchiwanie Srebrzenie

19 Ręczne zdobienie i produkty końcowe

20 Wytwory pracy fabryki

21 Warsztaty w fabryce bombek
Nasze prace podpisane na pakowni

22 Wycieczka do Miechowa Celem wycieczki było szukanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań: muzycznych (Szkoła Muzyczna I stopnia), plastycznych (Galeria Sztuki, Dom pracy twórczej S. Żechowskiego) historycznych ( Dworek Zacisze związany z Tadeuszem Kościuszką, Zespół Poklasztorny Bożogrobców z Bazyliką Grobu Bożego )

23 Szkoła muzyczna Występ chóru
Prezentacja krótkich utworów granych na wielu instrumentach

24 Dom Pracy Twórczej S. Żechowskiego. Galeria Sztuki Współczesnej.

25 W szkole istnieje tablica informacyjna Szkolnego Ośrodka Kariery, na której zamieszczane są: - nasze działania (spotkania z przedstawicielami zawodów), - ścieżki edukacyjne - dostępne ulotki i reklamy miejsc, w których można rozwijać zainteresowania

26

27 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google