Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci
Projekt „Edukacja - Twoją szansą Poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez praktyki zagraniczne” Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu Rok szkolny 2006/2007

2 Projekt jest finansowany przez Wspólnotę Europejską
Na potrzeby realizacji projektu została pozyskana kwota euro, po euro na rok szkolny 2006/2007 oraz 2007/2008

3 w zakresie kosztów zarządzania okazały się niewystarczające.
Pozyskane środki w zakresie kosztów zarządzania okazały się niewystarczające.

4 Cele główne projektu: podniesienie kompetencji zawodowych zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczeń w zawodzie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym.

5 Cele szczegółowe projektu:
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, - umiejętność posługiwania się językiem obcym w warunkach wykonywania pracy, - zwiększenie mobilności zawodowej, - zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, - samodzielność w podejmowaniu decyzji osobistych, - rozwój osobowości, - radzenie sobie w sytuacjach stresu, - umiejętność rozwiązywania konfliktów, - tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych.

6 Beneficjenci projektu:
Opiekun: mgr Anna Szilling Agnieszka Barańska Kasia Kluczewska Żaneta Mrówka Tobiasz Biernat Przemek Nowak

7 Beneficjenci zostali wyłonieni spośród uczniów Technikum nr 1 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu uczących się w zawodzie: technik ekonomista technik handlowiec Przyjęto cztery kryteria przy naborze: - ocena z zachowania - wyniki nauczania (średnia ocen) - ocena z praktyki zawodowej zrealizowanej w Polsce - znajomość języka niemieckiego

8 Nasz partner Firma VITALIS GmbH jest niemiecką firmą mającą swoją siedzibę w Schkeuditz niedaleko od Lipska, regionalnego centrum biznesu, przemysłu i transportu.

9 Wybór partnera niemieckiego
wynikał z następujących przesłanek: - Lipsk jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym i turystycznym, - Rozwinięte są tu różne branże przemysłu oraz jest to miejsce międzynarodowych targów wiosennych i jesiennych — Leipziger Messe.

10 Poszukiwania partnera odbywały się za pośrednictwem internetu na stronach bazy partnerów.
Od 1997 roku VITALIS działa jako organizacja przyjmująca w projektach wymian i staży programu Leonardo da Vinci. W ciągu 8 lat działalności Vitalis organizowała praktyki dla uczniów i ekspertów z wielu państw członkowskich Unii Europejskiej jak również krajów stowarzyszonych. Instytucje partnerskie firmy Vitalis są współorganizatorami praktyk zawodowych we wszystkich sektorach: od rolnictwa przez projektowanie mody do bankowości i marketingu.

11 Firma Vitalis zobowiązała się do:
organizacji praktyk wystawienia certyfikatów nadzorowania pobytu organizowania zakwaterowania oraz wyżywienia organizowania transportu lokalnego organizowania przygotowania kulturowego

12 W ramach przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego
uczniowie uczestniczyli w zajęciach z komunikacji interpersonalnej.

13 Zajęcia z języka niemieckiego

14 Na miejscu dokonano oceny wyboru pracodawców.
Przed rozpoczęciem realizacji praktyk dyrektor oraz koordynator projektu udali się z wizytą roboczą do firmy VITALIS GmbH w celu dokonania ostatecznych ustaleń w temacie praktyk zawodowych, oraz sprawdzenia warunków mieszkaniowych. Na miejscu dokonano oceny wyboru pracodawców.

15 27-29 marca - wizyta robocza
Spotkanie było okazją do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z pracodawcami.

16 Podpisano umowy trójstronne dotyczących realizacji projektu
w roku szkolnym 2006/2007

17 Podczas wizyty obejrzano siedzibę firmy oraz miejsca
zakwaterowania beneficjentów.

18 W dniach od 7 maja 2007 roku do 1 czerwca 2007 roku realizowane były praktyki zagraniczne.

19 6 maja 2007 beneficjenci projektu wyjechali do Schkeuditz

20 W dniach 19 – 22 maja 2007 roku odbyła się kontrola praktyki zawodowej przez koordynatora projektu.
Kontrola miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania oraz warunków realizacji praktyki. Koordynator utrzymywał stały kontakt z firmą pośredniczącą poprzez pocztę elektroniczną i telefon.

21 Uczniowie odbywali praktykę w: Lützschenaer Sternchen
Frau Winter Freirodaer Weg 2 04159 Leipzig

22 Beneficjenci prowadzili dzienniki praktyk w języku polskim i języku niemieckim.
Wpisy w dziennikach były codziennie potwierdzane przez pracodawców i sprawdzane przez opiekuna. Polski opiekun przekazywał na bieżąco informacje o pobycie beneficjentów w Lipsku.

23 Był czas zarówno na kontrolę
miejsca praktyki

24 kontrolę miejsc zakwaterowania

25 jak i na wspólną zabawę przy grillu oraz gitarze

26 Oprócz codziennej pracy były również przyjemności:
Zwiedzanie Lipska

27 Zwiedzanie ZOO

28 Wycieczka do Drezna

29 Integracja z innymi grupami

30 Korzyści z realizacji programu
doskonalenie znajomości języka niemieckiego w biznesie większa kreatywność w zakresie poszukiwania pracy zdobycie konkurencyjnej pozycji wyjściowej na europejskim rynku pracy uczniowie otrzymali certyfikaty poświadczające odbycie praktyk

31 Uczestnicy praktyk mogli poznać zasady działalności gospodarczej na rynku niemieckim.
Wartością dodaną jest: nabycie pewności siebie posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego oraz w warunkach wykonywania pracy przełamanie barier językową, która nie jest możliwa do zlikwidowania w warunkach szkolnych

32

33 Promotor – wyszedł naprzeciw oczekiwaniom lokalnego środowiska i jednocześnie poszerzył swoją ofertę edukacyjną, co podniosło atrakcyjność szkoły. Realizacja projektu była konieczna ze względu na zwiększone wymagania rynku pracy stawiane w tym zawodzie przez pracodawców i jednocześnie umożliwi w przyszłości podjęcie pracy na rynku unijnym.

34 Dziękuję za uwagę Ewa Bartosińska, Janina Dudzicz


Pobierz ppt "Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google