Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?"— Zapis prezentacji:

1 Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?

2 Jesteśmy uczennicami klasy II w Gimnazjum w Opatowie. Nazywamy się Paulina Telenga i Patrycja Heluszka.

3 Pan Grzegorz Zmorek – dyrektor naszej szkoły, Pan Tomasz Macherzyński – nauczyciel historii, radny, przewodniczący Komisji Oświaty i członek Powiatowego Zarządu Ligi Obrony Kraju, Pani Grażyna Kluba – nauczyciel biologii i opiek u n LOP, Pani Teresa Kot – nauczyciel fizyki i opiekun PCK, Pani Anna Malicka – nauczyciel języka niemieckiego i opiekun SU, Pani Aneta Szlachcic – pedagog szkolny, Pani Izabela Olczyk – skarbnik Komitetu Rodzicielskiego, ST. ASP. Marzena Bednarek i sierż. Kamil Raczyński- Pracownicy Powiatowej Komendy Policji w Kłobucku, Pani Katarzyna Mordal i Małgorzata Nocoń – Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Uczniowie i uczennice naszej szkoły, Mieszkańcy gminy.

4 Debata odbyła się w Gimnazjum w Opatowie, na sali gimnastycznej w dniu 20 marca o godzinie 17. Miała formę otwartą dla wszystkich chętnych, którzy chcieli wziąć w niej udział. W debacie udział wzięli eksperci, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy gminy, czyli około 150 osób. W tej sytuacji wybrałyśmy debatę panelową.

5 W debacie zastosowałyśmy ciekawe przerywniki. Zarówno część artystyczną w postaci piosenek, jak i merytoryczną w postaci pokazu udzielania pierwszej pomocy. Pojawiła się także prezentacja, którą pokazali nam goście z policji, a była ona o zagrożeniach płynących z sieci.

6 Biorący udział w debacie zostali poproszeni o dokończenie zdania: „Działamy, ponieważ…”. Wybrania spośród 14 haseł, tych dwóch, które ich zdaniem najtrafniej przedstawiały formy aktywności młodzieży. Dokończenia równania: „Działanie = młodzież +……..…”. Ostatnim zadaniem dla gości był udział w sondażu na temat aktywności społecznej na co dzień. Debatującym bardzo podobały się ćwiczenia, jakie dla nich przygotowałyśmy.

7 Publiczność także brała aktywny udział w ćwiczeniach. Sondaż: Czy warto angażować się na rzecz innych?

8 Opiekun PCK mówiła o akcjach charytatywnych w szkole. Opiekun LOP wypowiedziała się na temat dbania o środowisko przez uczniów. Pedagog szkolny opowiedziała o wsparciu udzielanym uczniom i ich rodzicom. Opiekun LOK wspomniał o działaniach podejmowanych przez uczniów.

9 Pracownice GOPSU mówiły o tym, jak ważny jest wkład młodzieży w ich pracę. Dyrektor wspomniał o działaniach, jakie podejmuje na rzecz uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego. Opiekun SU opowiadała o problemach młodzieży. Skarbnik Rady Rodziców zapytana przez Nas opowiedziała nam, jak rodzice powinni wspierać swoje pociechy w samorealizacji swoich pomysłów.

10 nasza młodzież raczej chętnie angażuje się w życie społeczne, uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie wspierają akcje charytatywne, SU poprawi współprace z uczniami, rodzice, uczniowie, mieszkańcy gminy zostali uświadomieni o zagrożeniach płynących z sieci, będziemy promować na różnych płaszczyznach edukacji zasady pierwszej pomocy, wójt i pracownicy urzędu gminy doceniają pracę młodzieży gimnazjalnej i ich nauczycieli, będziemy promować wśród mieszkańców gminy zasady demokracji, będziemy pomagać uczniom, którzy mają problemy w nauce i w komunikacji z innymi ludźmi. będziemy zachęcać uczniów nieśmiałych w aktywizacje społeczną.

11 zorganizujemy Powiatowy Konkurs Wiedzy pt. "Jak działa Twój samorz ą d terytorialny ?", utworzymy Forum Młodych Demokratów na portalach społeczno ś ciowych, warsztaty dla uczniów i nauczycieli pt. "Prawa i obowi ą zki SU w szkole", wprowadzimy poprawki do naszego punktowego regulaminu zachowania dotycz ą cego punktów dodatnich za działalno ść społeczn ą, zaproponujemy opiekunom organizacji działaj ą cych w szkole zało ż enie własnych stron internetowych, poprosimy pana dyrektora o utworzenie kół zainteresowania z fotografii w celu pogł ę biania kreatywno ś ci w ś ród naszych kole ż anek i kolegów. rodzinny bieg orientacyjny pt. "Czy znasz swoja miejscowo ść ?", organizacja przez kółko teatralne kabaretowe posiedzenie Rady Ministrów podczas dnia otwartego gimnazjum.

12 ~ T.Macherzyński „Uczniowie są bardzo kreatywni, lecz dość często brakuje im finansów, więc jakiekolwiek inicjatywy są rzadko podejmowane.” ~ T.Macherzyński ~T.Kot „ Wiek ma swoje prawa, ale jeśli chodzi o akcje charytatywne należy wyrazić uznanie dla młodzieży i nauczycieli. Młodzież zawsze pełni wielką rolę.” ~T.Kot ~A.Malicka „ Działamy, ponieważ chcemy żyć w lepszym świecie.” ~A.Malicka ~G.Zmorek „Działanie = młodzież + kreatywność’” ~G.Zmorek ~I.Olczyk,,Uważam, że każde dziecko może odnieść sukces, a jego wielkość zależy od tego w jakim stopniu do pomocy włączają się rodzice.” ~I.Olczyk ~A.Szlachcic „Rodzice są sojusznikami szkoły.” ~A.Szlachcic

13


Pobierz ppt "Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google