Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrekcja Gimnazjum nr 5 Dyrektorem Szkoły jest pani mgr inż. Halina Wiśniewska Funkcję Wicedyrektora pełni pani mgr Beata Chamuła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrekcja Gimnazjum nr 5 Dyrektorem Szkoły jest pani mgr inż. Halina Wiśniewska Funkcję Wicedyrektora pełni pani mgr Beata Chamuła."— Zapis prezentacji:

1

2 Dyrekcja Gimnazjum nr 5 Dyrektorem Szkoły jest pani mgr inż. Halina Wiśniewska Funkcję Wicedyrektora pełni pani mgr Beata Chamuła

3 Grono Pedagogiczne Obecnie w szkole uczy 34 nauczycieli, z czego większość to nauczyciele dyplomowani

4 Z historii Szkoły Budynek naszej Szkoły powstał przed stu dwudziestu laty i od początku był siedzibą różnych placówek oświatowych. W wyniku reformy oświaty w 1999r. powstało tu Gimnazjum nr 5, któremu w dniu roku przywrócono imię patrona - Świętego Jana Kantego.

5 Postać Patrona Jan Kanty urodził się 25 czerwca 1390r. w Kętach niedaleko Oświęcimia. Od 1429r. przez ponad 50 lat pracował jako profesor Akademii Krakowskiej wykładając filozofię i teologię i zapisując się w historii Uczelni jako człowiek światły, obdarzony niezwykłą wiedzą. Święty Jan Kanty jest patronem profesorów, studentów i uczących się.

6 Gimnazjum nr 5 dziś … Obecnie Gimnazjum ma 12 oddziałów, w których uczy się 356 uczniów i uczennic i pracuje 34 nauczycieli, w większości posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego.

7 Misja Szkoły „Misją naszej szkoły jest stworzenie uczniowi możliwości pełnego zdobywania wiedzy, przygotowania do egzaminów gimnazjalnych, konkursów przedmiotowych oraz innych osiągnięć twórczych i sportowych.” „Misją naszej szkoły jest również prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa oraz eliminowanie anonimowości i integracja uczniów.”

8 Wyniki z egzaminów Dzięki wytężonej pracy na lekcjach oraz podczas zajęć z uczniem zdolnym oraz z trudnościami w nauce, uczniowie naszego Gimnazjum uzyskują w większości dobre i bardzo dobre wyniki na egzaminach gimnazjalnych, a nasi absolwenci w ponad 90 % kontynuują naukę w przemyskich liceach ogólnokształcących.

9 Konkursy przedmiotowe
Co roku możemy się pochwalić laureatami i finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, najczęściej z matematyki, biologii, historii, języka angielskiego oraz niemieckiego.

10 Osiągnięcia sportowe Sport odgrywa bardzo ważną rolę w naszej Szkole, działa w niej aktywnie UKS „TEMPO 5” z podstawową sekcją lekkoatletyczną. Nasi reprezentanci zdobywają laury na zawodach miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych nie tylko w lekkiej atletyce, ale również w aerobiku, pływaniu i szachach.

11 Działania na rzecz potrzebujących
Nasi uczniowie chętnie angażują się w działania na rzecz potrzebujących. Szkolne Koło Caritas prowadzi zbiórki żywności i zabawek dla uboższych dzieci oraz włącza się w coroczną akcję „Wigilia dla Bezdomnych”. Część uczniów systematycznie wspiera Schroniska dla Zwierząt w Orzechowcach.

12 Projekt programu COMENIUS
W latach nasza Szkoła realizowała dwustronny projekt pod nazwą „Speaking Stones” z zaprzyjaźnioną szkołą z Egeru: Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium w ramach programu Comenius. Działania podejmowane w projekcie miały ogromny wpływ na życie Gimnazjum i trudno przecenić korzyści z niego płynące. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że udało nam się wyposażyć Szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz podwoić liczbę zaplanowanych mobilności.

13 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Dyrekcja Gimnazjum nr 5 Dyrektorem Szkoły jest pani mgr inż. Halina Wiśniewska Funkcję Wicedyrektora pełni pani mgr Beata Chamuła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google