Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata na temat szkolnej demokracji i samorządności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata na temat szkolnej demokracji i samorządności."— Zapis prezentacji:

1 Debata na temat szkolnej demokracji i samorządności.

2

3 Do udziału w debacie zaprosiliśmy dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz gości honorowych: pana Jarosława Kalinowskiego - posła do Parlamentu Europejskiego, pana Tadeusza Nalewajka – wiceministra rolnictwa, pana Mariusza Kowalewskiego – radnego Gminy Winnica oraz pana Krzysztofa Nuszkiewicza – dyrektora naszej szkoły i radnego powiatu pułtuskiego. Naszą debatę obserwowali również przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

4

5

6 Karolina Buczyńska i Monika Komsta, uczennice klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

7

8 Izabela Kamińska Karolina Buczyńska Mateusz Gulatowski Adam Koczara Arkadiusz Banach

9 Samorząd szkolny istnieje po to aby rozwiązywać problemy uczniów, organizować różnego rodzaju akcje, imprezy, aby zapewnić ład w szkole. Poprzez działania samorządu szkolnego, każdy z uczniów może być kreatywny, podejmować ważne inicjatywy. Uczniowie, którzy są w samorządzie potrafią być pomocni.

10 Integrowanie społeczności uczniowskiej. Propagowanie prawidłowych wzorców zachowania i kultury. Wpływanie na polepszenie wyników kształcenia, Prowadzenie gazetek klasowych i szkolnych.

11 Debata w szkole organizowana jest w celu sporządzeniu danych dotyczących działalności samorządu uczniowskiego w naszej szkole. Z debaty możemy dowiedzieć się jak szkoła w praktyce może uczyć uczniów demokracji. Uczniowie współpracując z nauczycielami i dyrekcją, współdecydują o szkolnych sprawach. Uczniowie prezentują działania, które ulepszają system funkcjonowania szkoły.

12 Uzyskanie konkretnych wniosków dotyczących samorządności i demokracji. Ważne są realne propozycje zmian w funkcjonowaniu szkolnych instytucji. Pomysły na działania mające zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły. Poszukiwanie pomysłów na wzmocnienie samorządności uczniowskiej w naszej szkole.

13 W ankiecie zamieszczone były następujące pytania: Czy znasz przynajmniej jedną osobę z samorządu szkolnego, do której mógłbyś zgłosić się z jakimiś problemem lub pytaniem? Czy wiesz w jaki sposób wybierane są osoby do samorządu uczniowskiego w szkole? Czy brałeś/brałaś udział w wyborach do samorządu uczniowskiego w twojej szkole? Skąd można czerpać wzorce dla samorządu uczniowskiego? Co rozumiesz przez słowo demokracja?

14

15

16 1) 12/15 osób odpowiedziało, że zna chociaż jedną osobę z samorządu uczniowskiego, do której może się zgłosić z jakimś problemem lub pytaniem. 2) 12/15 osób wie w jaki sposób są wybierane osoby do samorządu szkolnego. 3) 11/15 osób brało udział w wyborach do samorządu uczniowskiego.

17 4) Uczniowie odpowiadając na pytania dotyczące wzorców uznali, że można ich szukać w działalności Sejmu, Senatu, mediów, dyrekcji, kolegów(otoczenie). 5) Uczniowie twierdzą, że demokracja to: po pierwsze równe szanse dla wszystkich, po drugie wolność słowa.

18 Jedna osoba mówi, a reszta słucha. Każdy mówi w swoim imieniu. Mówimy krótko i na temat. Krytykujemy odpowiedzi a nie osobę. Szanujemy siebie nawzajem.

19 Przybycie uczestników i gości debaty. Otwarcie debaty i powitanie gości. Zapoznanie uczestników z tematami poruszanymi podczas debaty. Dyskusje oraz wymiana zdań uczestników, kierowane przez moderatorów. Podsumowanie dyskusji i prezentacja wniosków. Podziękowanie gościom i uczestnikom za udział w debacie. Zakończenie.

20 Czy samorząd szkolny jest potrzebny? Jaki wpływ ma samorząd na funkcjonowanie szkoły? Czym się można kierować przy wyborze kandydatów do samorządu szkolnego? Co to znaczy demokracja w szkole? Czy nasza szkoła uczy demokracji i postaw obywatelskich? Czy system demokratyczny pozwala na angażowanie się uczniom w życie szkoły? Jakie możliwości daje demokracja uczniom w szkole?

21 które zadawali uczniowie.

22

23

24

25

26 Pana posła zapytaliśmy o pracę w PE, czym się zajmuje i czego te prace dotyczą. W jakich komisjach PE bierze udział. - Pan poseł opowiedział nam szczegółowo o swojej pracy i o działalności PE. Zapytaliśmy pana Posła o wspólną politykę rolną po 2013 roku -Działania doprowadzenia UE do jednolitego systemu płatności - Wzrost dopłat - Greening (zazielenienie) – dopłaty dla rolników

27 Zapytaliśmy czy posłowie PE sprawują mandat poselski w sposób niezależny. - pan poseł odpowiedział, że nie jest związany w podejmowaniem decyzji z wolą innych osób

28

29 Pana Nalewajka zapytaliśmy o pracę w rządzie jako wiceministra rolnictwa. - Pan minister opowiedział nam o sprawach KRUS-u, polityki rolnej oraz wydłużeniu wieku emerytalnego. Panu ministrowi zadaliśmy również pytanie czy szkoła uczy demokracji i postaw obywatelskich - Pan minister odpowiedział, że w szkole musi być określony system norm i wartości, które należy przestrzegać.

30

31 Zapytaliśmy Pana Mariusza Kowalewskiego o godziny pracy. Czy musi pan w miesiącu wypracować określoną liczbę godzin. - Pan Kowalewski odpowiedział, że jest członkiem komisji finansowej. - Jego godziny pracy urzędowania nie są określone.

32

33 Panu Dyrektorowi zadaliśmy pytanie czy szkoła może być społecznością demokratyczną, mimo że sama nie jest zorganizowana demokratycznie. Zdaniem pana Dyrektora szkoła jest zorganizowana demokratycznie chociażby ze względu na istnienie samorządu uczniowskiego, który aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

34

35 Debata, którą przeprowadziliśmy w naszej szkole nauczyła nas wielu ważnych rzeczy. Nasi goście podzielili się z nami doświadczeniami dotyczącymi działalności samorządowej, mówili dużo o swojej pracy; przybliżyli nam również pojęcie demokracji. Dzięki tej debacie zyskaliśmy wiele pomysłów jak wzmocnić samorządność uczniowską i zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły.

36

37 Monika Komsta i Karolina Buczyńska, uczennice klasy trzeciej technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. pod opieką Justyny Cieślak. Golądkowo, 30.03.2012


Pobierz ppt "Debata na temat szkolnej demokracji i samorządności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google