Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie pytaj co inni mogą zrobić dla Ciebie, pomyśl co Ty możesz zrobić dla innych – o samorządności w naszej szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie pytaj co inni mogą zrobić dla Ciebie, pomyśl co Ty możesz zrobić dla innych – o samorządności w naszej szkole."— Zapis prezentacji:

1 Nie pytaj co inni mogą zrobić dla Ciebie, pomyśl co Ty możesz zrobić dla innych – o samorządności w naszej szkole.

2

3 Cechy dobrej debaty : Debata wynika z potrzeb uczniów
Ciekawe materiały pomocnicze Wypracowanie konkretnych wniosków Udział ciekawych gości, ekspertów Większość osób zabiera głos w dyskusji

4 Duża liczba ciekawych wypowiedzi
Udział uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców Ciekawy temat Debata jest dobrze rozpropagowana – dużo osób wie, że się odbędzie; dużo osób zna jej wyniki

5 Wnioski z debaty są konkretne i możliwe do wprowadzenia w życie
Uczestnicy znają i przestrzegają zasady kulturalnej dyskusji

6 Cel debaty: Prezentacja potrzeb oraz wskazanie konkretnych pomysłów na współpracę w naszej szkole, zdobycie umiejętności debatowania.

7 to idea, która zakłada, że grupy społeczne same decydują o sobie
Samorządność to idea, która zakłada, że grupy społeczne same decydują o sobie

8 Jakie korzyści daje szkolna samorządność ?

9 Uczy samodzielności w myśleniu i działaniu
dodaje pewności siebie Uczy umiejętności obrony własnego zdania jak i zarówno kompromisu

10 Uczy współpracy Pomaga podejmować ważne decyzje, wymaga odpowiedzialności za własne czyny i słowa

11 Dzięki pracy w strukturach samorządowych młody człowiek zaspokaja swoje aspiracje społeczne, uczy się pomagać innym, stawać w obronie słabszych, samorealizuje się.

12 Najważniejsze kompetencje i zasady działania Samorządu Uczniowskiego

13 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Samorząd może przedstawiać wszystkim organom szkoły wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły.

14 Samorząd dba o realizację podstawowych praw uczniów, takich jak: c) prawo do udziału w organizacji życia szkolnego, d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, f) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

15 Akcja przeprowadzone przez nasz Samorząd w bieżącym roku :
Zbiórka funduszy i darów rzeczowych na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Sosnowcu Zbiórka makulatury, z której pieniądze zostały przeznaczone na potrzeby szkoły

16 Akcje zostały przeprowadzone dzięki współpracy i pomocy uczniów.

17 Pomysły jak pomagać innym

18 Pomoc w nauce słabszym uczniom

19 Wymiana – czyli ja pomogę Ci z matmą, a Ty pomożesz mi z angielskim

20 Bez pomocy bliźnich sami nie dojdziemy do niczego. Mikołaj Gogol

21 Nasze gimnazjum włączyło się w projekt Młodzi Jałmużnicy Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

22 Pokazali, że potrafią poświęcić swój czas, uwagę i zaangażowanie drugiemu człowiekowi.

23 Czy współpraca uczniów naszej szkoły z przedszkolakami, z podstawówką, Domem Seniora jest możliwa ?

24 Jak jeszcze możemy sobie pomóc ?

25 Jak zaangażować nauczycieli i uczniów w akcje charytatywne ?

26 Nasz Rzecznik Praw Ucznia – Pani Pedagog. Nasza pomoc.

27


Pobierz ppt "Nie pytaj co inni mogą zrobić dla Ciebie, pomyśl co Ty możesz zrobić dla innych – o samorządności w naszej szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google