Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK NASZA GMINA WYKORZYSTUJE MOŻLIWOŚCI, KTÓRE DAJE NAM CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK NASZA GMINA WYKORZYSTUJE MOŻLIWOŚCI, KTÓRE DAJE NAM CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ?"— Zapis prezentacji:

1 JAK NASZA GMINA WYKORZYSTUJE MOŻLIWOŚCI, KTÓRE DAJE NAM CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ?

2 UNIA EUROPEJSKA TO GOSPODARCZO-POLITYCZNY ZWIĄZEK DEMOKRATYCZNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH. UNIA EUROPEJSKA POWSTAŁA1 LISTOPADA 1993. NA MOCY PODPISANEGO 7 LUTEGO 1992, TRAKTATU Z MAASTRICHT JAKO EFEKT WIELOLETNIEGO PROCESU INTEGRACJI POLITYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ. UNIA EUROPEJSKA JAKO ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA (W MIĘDZYNARODOWO-PRAWNYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU) FUNKCJONUJE OD 1 GRUDNIA 2009. RÓWNOCZEŚNIE ZASTĄPIŁA ONA KILKA FORM WSPÓŁPRACY, W TYM M.IN. WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ.

3 OD NAJMŁODSZYCH LAT Wiele przedszkoli w naszym kraju jest dofinansowywanych ze środków z Unii Europejskiej. Przedszkola w Piekle i Postolinie korzystają z tych środków.

4 PROJEKTY UNIJNE W NASZEJ SZKOLE Każdy z nas miał możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych. Mają one na celu poprawę wyników w nauce, zdobywanie nowej wiedzy, poznawanie języków obcych i rozwijanie naszych zainteresowań, umiejętności. Wybór jest bardzo różnorodny - od nauk ścisłych aż po humanistyczne i języki obce. Przykładem takich projektów jest m.in.:,,Równy start w przyszłość”.

5

6 WYCIECZKI ZAGRANICZNE Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej mamy lepszą i tańszą komunikację międzynarodową i możliwość swobodnego poruszania się na obszarze Unii bez kontroli paszportów. Wycieczki poza granice naszego kraju umożliwiają nam zdobywanie wiedzy na temat życia i kultury innych narodów. Mamy możliwość zwiedzania zabytków i podziwiania dużych miast europejskich. W 2013 r. uczestniczyliśmy w wycieczce do Niemiec.

7 Z funduszów pochodzących z Unii Europejskiej uczniowie gimnazjum mają zapewnione ciekawe lekcje dzięki tablicom multimedialnym.

8 NOWE OBEJŚCIE SZKOŁY Z pieniędzy unijnych jakie dostała nasza szkoła mamy pięknie wyremontowaną placówkę.

9 WYMIANY UCZNIÓW W wielu szkołach na całej Polsce są organizowane wymiany międzynarodowe. Zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych jak i studenci mają możliwość wyjeżdżania poza granice naszego państwa, aby dokształcać się i poznawać nowy język. Najważniejszymi programami studenckimi są Sokrates i Erasmus.

10 STAŻE POZA GRANICAMI POLSKI Instytucje europejskie oferują szeroki wybór staży dla studentów i absolwentów wyższych uczelni. Odbycie takiego stażu umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i wiedzy o tym, jak funkcjonują instytucje unijne i jak działa UE. Staże organizowane są w różnych miastach, a ich czas trwania jest zróżnicowany. Najbardziej znane programy staży/praktyk to EURODYSSEE i SEZAME.

11 WYJAZDY ZA PRACĄ Odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej łatwiejsze stało się zdobycie pracy poza terenem naszego kraju. Praca tam jest o wiele korzystniejsza, ponieważ obecnie w Polsce panuje bezrobocie oraz dlatego, że możemy tam zarobić więcej pieniędzy (1Euro=ok.4,20zł).

12 ŚRODKI UNIJNE W POWIECIE SZTUMSKIM Pieniądze uzyskane od UE wykorzystane były na różne obiekty i drogi. Przykładem są: deptak wokół jeziora sztumskiego, pięknie wyremontowane przedszkola lub szkoły, droga na odcinku Sztum-Postolin, budowa kanalizacji sanitarnej.

13

14 SKĄD POCHODZĄ ŚRODKI W BUDŻECIE UNII EUROPEJSKIEJ ? -z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne - zasoby własne Unii) -z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) – jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT; -ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc. swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii); jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej.

15 KTÓRE KRAJE OTRZYMUJĄ WSPARCIE I DLACZEGO? Unia Europejska określa, który region powinien uzyskać unijne fundusze, na podstawie jego poziomu PKB. Jeśli PKB na jednego mieszkańca w danym regionie jest mniejsze niż 75 proc. średniej w Unii Europejskiej, wówczas taki region może liczyć na wsparcie z dotacji unijnych. Jeśli więc wszystkie regiony danego kraju mają niskie PKB, wówczas cały kraj może liczyć na wsparcie finansowe (tak jest w przypadku Polski). Są jednak takie kraje, w których tylko niektóre regiony są objęte pomocą unijną (np. część wschodnia Niemiec).

16 WYBORY DO EUROPARLAMENTU Wybory do europarlamentu odbywają się co 5 lat. Termin wyborów określany przez przepisy prawa Unii Europejskiej, natomiast samo głosowanie zarządza prezydent. Do parlamentu europejskiego mogą się zgłaszać wyborcy oraz partie polityczne, którym dodatkowo przyznano prawo tworzenia koalicji. Czynności wyborcze oraz kampania prowadzone są przez komitety wyborcze. Kandydować wolno wyłącznie w jednym okręgu i tylko z jednej listy. Główne zasady oraz pozycja prawnoustrojowa Parlamentu Europejskiego określone są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. W tym roku odbędą się one w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Decyzją Rady Unii Europejskiej z 14 czerwca 2013 zostały przewidziane na okres od 22 do 25 maja 2014.W ich wyniku zostanie wybranych 751 eurodeputowanych.

17 SKĄD POCHODZĄ DOTACJE ? DOTACJA, KTÓRĄ MOŻEMY OTRZYMAĆ JAKO PRZEDSIĘBIORCA, GMINA, SZKOŁA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ITP. NIE POCHODZI W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, LECZ CZĘŚCIOWO FINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH.


Pobierz ppt "JAK NASZA GMINA WYKORZYSTUJE MOŻLIWOŚCI, KTÓRE DAJE NAM CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google