Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Europejska kwintEFSencja -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Europejska kwintEFSencja -"— Zapis prezentacji:

1 „Europejska kwintEFSencja -
- czyli warsztaty o Unii Europejskiej, polityce spójności i Europejskim Funduszu Społecznym.”

2 Unia Europejska: ponad 500 milionów ludzi w 28 państwach
Państwa członkowskie Kraje kandydujące

3 Rozszerzenie: od 6… 1952 1973 1981 1986 1990 1995 2004 2007

4 …do 28 państw 2013

5 Który kraj jako ostatni dołączył do UE?
PYTANIE Który kraj jako ostatni dołączył do UE? CHORWACJA

6 Symbole UE Flaga europejska Hymn europejski Motto UE − Zjednoczona
w różnorodności 9 maja − Dzień Europy

7 Ile jest języków urzędowych Unii Europejskiej?
PYTANIE Ile jest języków urzędowych Unii Europejskiej?

8 24 języki urzędowe hrvatski

9 Instytucje Unii Europejskiej
Rada Europejska (szczyt) Parlament Europejski Rada UE Komisja Europejska Trybunał Sprawie-dliwości Trybunał Obrachu-nkowy Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Centralny Agencje

10 Solidarność w praktyce − polityka spójności UE
Polityka spójności ma na celu wsparcie działań, które prowadzą do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. 4 Fundusz regionalny 4 Fundusz społeczny 4 Fundusz spójności

11 Środki dla Polski na lata 2007-2013
Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wynosi około 85,6 mld euro. Średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5 % PKB. Z tej sumy: 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

12 który więcej otrzymuje aniżeli do niego wpłaca?
PYTANIE Jak nazywa się kraj, który więcej otrzymuje z budżetu UE, aniżeli do niego wpłaca? Płatnik netto Beneficjent netto

13 ??? 38 450 179 mln 4,5 kursu dla każdego Polaka
Przybliżony koszt wyszkolenia pilota F-16 to wydatek ponad 2 mln USD. Średni kurs prawa jazdy to koszt ok zł. Wartość wsparcia z budżetu UE w latach 2007 – 2013 67,3 mld euro ??? 67,3 mld euro = ………………………… szkoleń na pilota F-16 ………………………… kursów prawa jazdy 38 450 179 mln 4,5 kursu dla każdego Polaka

14 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny
Fundusz Spójności FUNDUSZE EUROPEJSKIE

15 Europejski Fundusz Społeczny

16 Kobiety po urodzeniu dziecka Mieszkańcy wsi i małych miast
Grupy zagrożone wykluczeniem Bezrobotni Osoby po 50 roku życia Kobiety po urodzeniu dziecka Niepełno-sprawni Mniejszości narodowe Mieszkańcy wsi i małych miast

17 Historia EFS EFS pierwszym Funduszem Europejskim 1957 r.
- Zwiększenie zatrudnienia, - promocja mobilności…. 1971 r. - Aktywizacja młodzieży, - Wsparcie niepełnosprawnych… 1977 r. - Pomoc imigrantom, - Wsparcie kobiet na rynku pracy, - Pomoc osobom poniżej 25 lat… Teraz - Zwalczanie dyskryminacji, - Partnerska współpraca, - Lepsze usługi publiczne, - Współpraca międzynarodowa, EFS pierwszym Funduszem Europejskim

18 Krajowe Programy Operacyjne (PO)
16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

19 Środki przeznaczone na programy operacyjne
PO IŚ– 41,9 % całości środków (27,9 mld euro), 16 programów regionalnych – 24,9 % całości środków (16,6 mld euro), PO KL– 14,6 proc. całości środków (9,7 mld euro), PO IG– 12,4 % całości środków (8,3 mld euro), PO RPW– 3,4 % całości środków (2,3 mld euro), PO PT- 0,8 % całości środków (0,5 mld euro), Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro).

20 Uzupełnij brakujący przymiotnik, który utworzy hasło programu POKL:
ZADANIE

21 Hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
NAJLEPSZA Człowiek - …………………. inwestycja

22 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Celem Programu jest „wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej” poprzez inwestycje w tzw. kapitał ludzki (zgodnie z hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja”). Inwestycja w człowieka dokonywana jest w 5 głównych obszarach wsparcia rynek pracy adaptacyjność obszary wiejskie integracja społeczna edukacja

23 Przykłady działań POKL Szkolenia i kursy Studia Staże i praktyki
Zakładanie firmy Zatrudnienie niepełnospraw-nych Zajęcia pozalekcyjne Stypendia Zakładanie przedszkoli Inicjatywy w małych miastach i wsiach

24 Kto może skorzystać ze szkoleń finansowanych ze środków POKL?
Tylko osoby, które swoim imieniem promują istnienie Unii np. EUzebia, EUgeniusz, itp. uczniowie, tylko jeśli są zagrożeni warunkowym egzaminem do następnej klasy, Osoby bezrobotne, niepracujące, zatrudnione… Największe szkolne obiboki – szkoLENIE. PYTANIE

25 ZADANIE 2 DOPASUJ FORMY WSPARCIA DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z PO KL

26 Tytuł projektu ”Z dyplomem łatwiej o sukces” „Dobry duszek osób potrzebujących” „Zastrzyk na start” „Nie taka matma straszna jak ją malują.” Działanie Szkolenia umożliwiające zdobycie nowego zawodu Wsparcie osób wykluczonych Dotacje na otwarcie własnej firmy Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

27 Działanie Warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu Kampanie społeczne Otwarcie przedszkoli w małych miejscowościach Tytuł projektu „ZIELONE ŚWIATŁO dla osób niepełnosprawnych” „E-belfer” „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” "Mały artysta na wsi i w mieście”

28 EFS w Twojej gminie

29

30 ZADANIE 3 UTWÓRZ DEFINICJE

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Europejska kwintEFSencja -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google