Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska kwint EFS encja - - czyli warsztaty o Unii Europejskiej, polityce spójności i Europejskim Funduszu Społecznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska kwint EFS encja - - czyli warsztaty o Unii Europejskiej, polityce spójności i Europejskim Funduszu Społecznym."— Zapis prezentacji:

1 Europejska kwint EFS encja - - czyli warsztaty o Unii Europejskiej, polityce spójności i Europejskim Funduszu Społecznym.

2 Unia Europejska: ponad 500 milionów ludzi w 28 państwach Państwa członkowskie Kraje kandydujące

3 Rozszerzenie: od 6… 1952197319811986 1990 1995 20042007

4 …do 28 państw 2013

5 Który kraj jako ostatni dołączył do UE?

6 Symbole UE Flaga europejskaHymn europejski 9 maja Dzień Europy Motto UE Zjednoczona w różnorodności

7 Ile jest języków urzędowych Unii Europejskiej?

8 24 języki urzędowe hrvatski

9 Parlament Europejski Instytucje Unii Europejskiej Trybunał Sprawie- dliwości Trybunał Obrachu- nkowy Komitet Ekonomiczno- Społeczny Komitet Regionów Rada UE Komisja Europejska Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Centralny Agencje Rada Europejska (szczyt)

10 Solidarność w praktyce polityka spójności UE Polityka spójności ma na celu wsparcie działań, które prowadzą do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Fundusz regionalny Fundusz społeczny Fundusz spójności

11 Łączna suma środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności wynosi około 85,6 mld euro. Średniorocznie (do roku 2015) będzie wydatkowe około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5 % PKB. Z tej sumy: 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych. Środki dla Polski na lata 2007-2013

12

13 Przybliżony koszt wyszkolenia pilota F-16 to wydatek ponad 2 mln USD. Średni kurs prawa jazdy to koszt ok 1 500 zł. Wartość wsparcia z budżetu UE w latach 2007 – 2013 67,3 mld euro ??? 67,3 mld euro = ………………………… szkoleń na pilota F-16 ………………………… kursów prawa jazdy 4,5 kursu dla każdego Polaka

14 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Fundusz Spójności Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15

16

17 1957 r. - Zwiększenie zatrudnienia, - promocja mobilności…. 1971 r. - Aktywizacja młodzieży, - Wsparcie niepełnosprawnych… 1977 r. - Pomoc imigrantom, - Wsparcie kobiet na rynku pracy, - Pomoc osobom poniżej 25 lat… Teraz - Zwalczanie dyskryminacji, - Partnerska współpraca, - Lepsze usługi publiczne, - Współpraca międzynarodowa, …

18 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) Programy Operacyjne (PO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

19 PO IŚ– 41,9 % całości środków (27,9 mld euro), 16 programów regionalnych – 24,9 % całości środków (16,6 mld euro), PO KL– 14,6 proc. całości środków (9,7 mld euro), PO IG– 12,4 % całości środków (8,3 mld euro), PO RPW– 3,4 % całości środków (2,3 mld euro), PO PT- 0,8 % całości środków (0,5 mld euro), Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro). Środki przeznaczone na programy operacyjne

20 Uzupełnij brakujący przymiotnik, który utworzy hasło programu POKL:

21 Hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Człowiek - …………………. inwestycja

22 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez inwestycje w tzw. kapitał ludzki (zgodnie z hasłem Człowiek – najlepsza inwestycja). Inwestycja w człowieka dokonywana jest w 5 głównych obszarach wsparcia rynek pracy adaptacyjność obszary wiejskie integracja społeczna edukacja

23

24 Kto może skorzystać ze szkoleń finansowanych ze środków POKL? a)Tylko osoby, które swoim imieniem promują istnienie Unii np. EUzebia, EUgeniusz, itp. b)uczniowie, tylko jeśli są zagrożeni warunkowym egzaminem do następnej klasy, c)Osoby bezrobotne, niepracujące, zatrudnione… d)Największe szkolne obiboki – szkoLENIE.

25 ZADANIE 2 DOPASUJ FORMY WSPARCIA DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z PO KL

26 Tytuł projektu Z dyplomem łatwiej o sukces Dobry duszek osób potrzebujących Zastrzyk na start Nie taka matma straszna jak ją malują. Działanie Szkolenia umożliwiające zdobycie nowego zawodu Wsparcie osób wykluczonych Dotacje na otwarcie własnej firmy Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

27 Tytuł projektu ZIELONE ŚWIATŁO dla osób niepełnosprawnych E-belfer Społeczna Odpowiedzialność Biznesu "Mały artysta na wsi i w mieście Działanie Warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu Kampanie społeczne Otwarcie przedszkoli w małych miejscowościach

28 EFS w Twojej gminie

29

30 ZADANIE 3 UTWÓRZ DEFINICJE

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejska kwint EFS encja - - czyli warsztaty o Unii Europejskiej, polityce spójności i Europejskim Funduszu Społecznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google