Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OTOCZENIE NATURALNE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO I JEGO ELEMENTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OTOCZENIE NATURALNE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO I JEGO ELEMENTY"— Zapis prezentacji:

1 OTOCZENIE NATURALNE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO I JEGO ELEMENTY

2 DEFINICJA Przedsiębiorstwo turystyczne - jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą, polegająca na odpłatnym świadczeniu usług uczestnikom różnych typów i rodzajów turystyki Andrzej Rapacz

3 Otoczenie naturalne i jego elementy
Walory turystyczne - podstawowe znaczenie dla turysty, stanowią siłę przyciągającą i stymulującą ruch turystyczny na danym obszarze W analizie warunków naturalnych podstawową rolę odgrywa umiejętność oceny użyteczności środowiska przyrodniczego- obecnej i spodziewanej. W różnych regionach podmioty gospodarki turystycznej pod względem fizycznym sprzedają te same produkty. Pewne obszary są jednak odwiedzane masowo, inne zaś nie wywołują zainteresowania turystów.

4 Duże bogactwo zróżnicowanych walorów turystycznych, wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych stanowi o głównym czynniku rozwoju rożnych form turystyki, np.: Złoża wód leczniczych → uzdrowiska Górskie ukształtowanie terenu → wyciągi narciarskie, szlaki turystyczne, Pojezierza → żeglarstwo

5

6 Trendy w otoczeniu naturalnym
Philip Kotler wskazuje na cztery występujące obecnie trendy w otoczeniu naturalnym, które wywierają określony wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i realizację wytyczonych przez nie celów: 1) niedobór surowców 2) zmiana roli rządu w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 3) rosnący koszt energii 4) wzrastający poziom zanieczyszczenia

7 Największe znaczenie spośród tych elementów mają: 1) Zmniejszające się rozmiary obszarów rolnych przy równoczesnym wzroście terenów zurbanizowanych. To może powodować zwiększenie się ruchu turystycznego w obszarach oferujących spokój i ciszę. 2) Rosnące koszty energii (ropy naftowej, węgla) podwyższają koszty działalności przedsiębiorstw turystycznych, co wpływa pośrednio na wzrost cen oferowanych usług.

8 3) Wzrastający poziom zanieczyszczenia powoduje
zwiększenie ruchu turystycznego w regionach czystych ekologicznie. 4) Regulacje prawne i stanowisko rządu dotyczące ochrony środowiska Podstawowe akty prawne to: Ustawa o ochronie przyrody, Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego Określają one jakie obszary i jakie elementy przyrody podlegają ochronie. Zawierają zasady korzystania z obszarów objętych poszczególnymi stopniami ochrony.

9 Wymienione elementy otoczenia naturalnego mają różne znaczenie dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw turystycznych. Większe, bezpośrednie znaczenie tego elementu będzie widoczne w obiektach świadczących usługi noclegowe oraz usługi sportowo – rekreacyjne. Pośrednie znaczenie, mające wpływ na powodzenie ekonomiczne, dotyczy biur podróży, które powinny znać warunki środowiska przyrodniczego regionów i miejscowości, gdyż stanowią one istotny składnik oferowanego produktu.

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Iwona Barć Ewelina Turoń Magdalena Świerz Ryszard Musz Tetiana Kudyrko


Pobierz ppt "OTOCZENIE NATURALNE PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO I JEGO ELEMENTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google