Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest zdrowie? 1. Zdrowie „zdrowie to stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest zdrowie? 1. Zdrowie „zdrowie to stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”"— Zapis prezentacji:

1 Czym jest zdrowie? 1

2 Zdrowie „zdrowie to stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności” (WHO, 1948) 2

3 Czynniki determinujące zdrowie społeczeństwa sytuacja demograficzna styl życia członków danego społeczeństwa poziom warunków zdrowotnych (sanitarnych) społeczeństwa sprawność systemu ochrony zdrowia 3

4 styl życia (ok. 50%) czynniki środowiskowe (25 – 35%) efekty związane z opieką medyczną (10 – 20%) czynniki biologiczne (10 – 15%) 4

5 Każdy człowiek powinien starać się swoje zdrowie chronić i utrzymać (profilaktyka) doskonalić (promocja zdrowia) przywracać (leczyć, rehabilitować) 5

6 Program zdrowotny to: zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione umożliwiające danym terminie osiągnięcie założonych celów. 6

7 W 1990r. w odpowiedzi na strategię Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku”, opracowano w Polsce, po raz pierwszy Narodowy Program Zdrowia na lata 1996 – 2006 Była to pierwsza próba zjednoczenia wysiłków różnych resortów, instytucji centralnych, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych wokół ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia społeczeństwa. 7

8 Osiągnięto: – wzrost przeciętnego trwania życia – zmniejszenie zagrożenia chorobami układu krążenia – spadek umieralności niemowląt 8

9 Celem głównym NPZ opracowanego na lata 2007 – 2015 jest: „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu” 9

10 osiągany przez: kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa, tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu, aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia. 10

11 Strategiczne cele zdrowotne zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo- sercowych w tym udarów mózgu zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne 11

12 Strategiczne cele zdrowotne zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji 12

13 Cele operacyjne dotyczące czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości 13

14 Cele operacyjne dotyczące czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia zwiększenie aktywności fizycznej ludności ograniczenie używania substancji psychoaktywnych zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy, poprawa stanu sanitarnego kraju 14

15 Cele operacyjne – dotyczące wybranych populacji poprawa opieki zdrowotnej nad matką i małym dzieckiem wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych. zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży 15

16 Niezbędne działania ze strony systemu ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie przez działania podstawowej opieki zdrowotnej zwiększenie wykorzystania systemu ochrony zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 16

17 Działania jakie zostały podjęte: program zwalczania schorzeń nowotworowych program Kardiologiczny POLKARD krajowy program Bezpieczeństwa Drogowego – GAMBIT program wczesnego wykrywania POChP 17

18 Działania jakie zostały podjęte: W planach – utworzenie programu zwalczania wirusowego zapalenia wątroby typu C 18


Pobierz ppt "Czym jest zdrowie? 1. Zdrowie „zdrowie to stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google