Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lesław Kulmatycki Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE Health 21.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lesław Kulmatycki Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE Health 21."— Zapis prezentacji:

1 Lesław Kulmatycki Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE Health 21

2 Zagadnienia wystąpienia
Przesłanki dla „Zdrowia 21” Struktura dokumentu „Zdrowie 21” „Zdrowie 21” a nowa wersja NPZ Przykład kontraktowania w DRKCh

3 1977 przyjęcie przez WHO rezolucji „Zdrowie dla wszystkich w 2000”

4 na konferencji w Ałma Ata (WHO i UNICEF) przyjęło postulat traktowania POZ jako najważniejszego ogniwa każdego systemu zdrowotnego

5 ukazanie się w Anglii “Czarnego Raportu”, (“The Black Report”) wskazującego na stan zdrowia w zależności od hierarchii społecznej. Im wyżej w hierarchii, tym lepsze zdrowie. Różnice pomiędzy klasami wyższymi a niższymi pogłębiają się z roku na rok pomimo bezpłatnej opieki.

6 Traktat z Mastricht ’93 (art
Traktat z Mastricht ’93 (art..129) podkreśla zaangażowaniu UE w zdrowie publiczne w tym promocję zdrowia jako jego praktycznej strony

7 Traktat Amsterdamski ’99 (art
Traktat Amsterdamski ’99 (art. 152) mówi o zmianach prawnych w opiece zdrowotnej i jej związków ze zdrowiem publicznym

8 1998 „Zdrowie dla wszystkich” – nowa wersja dokumentu dla Europy „Health 21”

9 2 główne cele

10 3 fundamentalne wartości

11 4 główne strategie

12 4 główne strategie + 6 grup celów
polityka

13 4 główne strategie + 6 grup + 21 celów
polityka

14 ZDROWIE celów I Zapewnienie równości w zdrowiu poprzez jedność w działaniu: Cel 1 – Porozumienie na rzecz zdrowia w Regionie Europejskim Cel 2 – Równość w zdrowiu

15 ZDROWIE celów II Poprawa zdrowia 870 milionów ludzi w Regionie Europejskim: Cel 3 – Zdrowy start życiowy Cel 4 – Zdrowie młodych ludzi Cel 5 – Zdrowie ludzi starszych

16 ZDROWIE celów III Zapobieganie i zwalczanie chorób i urazów: Cel 6 – Poprawa zdrowia psychicznego Cel 7 – Redukcja chorób zakaźnych Cel 8 – Redukcja chorób nie zakaźnych Cel 9 – Redukcja urazów powstałych w wyników przemocy i wypadków

17 ZDROWIE celów IV Wielosektorowe strategie służące zapewnieniu trwałego zdrowia: Cel 10 – Zdrowe i bezpieczne środowisko naturalne Cel 11 – Zdrowszy tryb życia Cel 12 – Redukcja skutków nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków Cel 13 – Tworzenie przyjaznego zdrowiu otoczenia Cel 14 – Wielosektorowa odpowiedzialność za zdrowie

18 ZDROWIE celów V Sektor opieki zdrowotnej ukierunkowany na wyniki: Cel 15 – Zintegrowany sektor zdrowia Cel 16 – Zarządzanie jakością opieki zdrowotnej Cel 17 – Finansowanie świadczeń zdrowotnych i alokacja środków Cel 18 – Rozwijanie kadry pracowniczej w opiece zdrowotnej

19 ZDROWIE celów VI Polityka i mechanizmy kierujące zmianami: Cel 19 – Badania naukowe i wiedza na rzecz zdrowia Cel 20 – Pozyskiwanie partnerów dla zdrowia Cel 21 – Założenia strategii i polityki „Zdrowia dla Wszystkich”

20 środowisko zewnętrzne, kultura, biosfera
społeczeństwo osoba rodzina

21 „Zdrowie 21” a mandala zdrowia
Zapobieganie i poprawa zdrowia i samopoczucia Grupy celów: II, III (7) Polityka zdrowotna i zarządzanie, organizacja ochrony zdrowia Grupy celów: I, V, VI (9) Lokalna społeczność, więzi rodzinne Grupy celów: IV (5)

22 Narodowy Program Zdrowia września 2005 roku odbyło się spotkanie Międzyresortowego Zespołu Koordynującego NPZ. Na spotkaniu przedstawiono wstępny ramowy projekt NPZ na lata (16?).

23 NPZ (struktura) Jeden cel strategiczny Poprawa zdrowia i jakości życia Trzy kierunki główne zmniejszenie różnic i dostępności kształtowanie stylu życia tworzenie środowisk prozdrowotnych Cztery grupy celów polityka problemy adresaci organizacja 19 celów

24 Polityka NPZ celów 1. Zmniejszenie różnic 2. Aktywizacja samorządu 3. Zwiększenie aktywności fizycznej 4. Poprawa żywienia 5. Zmniejszenie palenia 6. Zmniejszenie spożycia alkoholu 7. Ograniczenie substancji psychoaktywnych 8. Zmniejszenie czynników szkodliwych 9. Poprawa stanu sanitarnego 10. Zmniejszenie wypadków 11. Poprawa zdrowia psychicznego Problemy zdrowotne

25 Grupy adresatów NPZ celów 12. Matka z dzieckiem 13. Dzieci i młodzież 14. Osoby starsze 15. Niepelnosprawni 16. Poprawa jakości i efektywności usług 17. Rozbudowa kadr i infrastruktury p.z. i e.z. 18. Usprawnienie wczesnej diagnostyki 19. Zapobieganie chorobom zakaźnym Organi-zacja Problemy zdrowotne

26 Lokalna społeczność, więzi rodzinne Grupy celów: - (0)
NPZ a mandala zdrowia Zapobieganie i poprawa zdrowia i samopoczucia Grupy celów: II, III (14) Polityka zdrowotna i zarządzanie, organizacja ochrony zdrowia Grupy celów: I, VI (5) Lokalna społeczność, więzi rodzinne Grupy celów: - (0)

27 „Zdrowie 21” a NPZ 2005-2015 Lokalna społeczność, więzi rodzinne
12 9 6 3 ZDROWIE 21 NPZ 05-15 Lokalna społeczność, więzi rodzinne Polityka zdrowotna i zarządzanie, organizacja Zapobieganie i poprawa zdrowia oraz samopoczucia

28 środowisko zewnętrzne, kultura, biosfera
społeczeństwo osoba rodzina

29 Trzy modele kontraktowania "uniwersalny” "rynkowy" "środowiskowy”
Zasady kontraktowania Trzy modele kontraktowania "uniwersalny” "rynkowy" "środowiskowy”

30 Zasady kontraktowania
"model uniwersalny” polega na włączaniu zadań profilaktycznych i promocyjnych w podstawowe lecznicze kontrakty.

31 Zasady kontraktowania
"model uniwersalny” to próba ujednolicenia i standaryzacji powtarzalnych procedur bez absorbowania zespołów leczniczych pozorowane wypełnianie zobowiązań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

32 Zasady kontraktowania
"model rynkowy” polega na rozpisaniu konkursu na usługi z zakresu konkretnych problemów zdrowotnych, gdzie głównym kryterium jest bilans kosztów i zysków w kategoriach ilościowych

33 Zasady kontraktowania
"model rynkowy” racjonalizacja kosztów i wyceny poszczególnych procedur i działań realizowanych w ramach programów zdrowotnych niebezpieczeńswo zawężenia promocji zdrowia do interwencji policzalnych i biomedycznych

34 Analiza kosztów programów onkologicznych (DRKCh 2002)
Wskaźniki efektywności programów Liczba adre-satów Procent wszystkich uczestni- ków Średni koszt przypadający na jedną osobę Wykrycie nowotworów 107 0,5 7 375 zł. Wykrycie nowotworów łagodnych 260 1,3 3 035 zł. Skierowania do dalszej diagnostyki 591 3.0 1 335 zł. Uczestnicy razem 19 526 100 12,8 zł.

35 Zasady kontraktowania
"model środowiskowy” polega on na permanentnej współpracy z ubezpieczonymi i świadczeniodawcami przy równoczesnym zaangażowaniu innych sektorów, przedstawicieli lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych.

36 Zasady kontraktowania
"model środowiskowy” budowanie sojuszy na rzecz zdrowia, uaktywnienie przedstawicieli lokalnej społeczności, współodpowiedzialność możliwość „rozcieńczania” odpowiedzial- ności za realizację programów, komplikacje organizacyjno-komunikacyjne

37 Współpraca (DRKCh, 2000, n-89 programów) w odniesieniu do trzech grup realizatorów (SZPITALE, POZ-y, STOWARZYSZENIA) A. finansowa 1. Urząd Miasta,Gminy 2. Starostwa 14 3. Firmy farmaceutyczne 11 B. organizacyjna 1. Szkoły 37 2. Urząd Miasta, Gminy 18 3. Stowarzyszenia, Fundacje 12 C. doradcza 1. Szpitale, Akademia Med.. 21 2. Lekarze 11 3. Urząd Miasta, Gminy 8 A B C

38 Zasady kontraktowania
"model środowiskowy” to model najbardziej spełniający wymogi nowoczesnej i długofalowej promocji zdrowia można w nim wskazać na trzy zasadnicze podstawy kontraktowania

39 Zasady kontraktowania
PODSTAWA 1 (strategiczna) Wola długofalowej współpracy międzysektoralnej w zakresie promocji zdrowia nie obarczonej politycznymi sporami

40 Zasady kontraktowania
PODSTAWA 2 (merytoryczna) Obecność wymienionych w „Zdrowiu 21” 4 strategii i 6 grup celów oraz właściwa między nimi proporcja.

41 Zasady kontraktowania
PODSTAWA 3 (praktyczna) Doświadczenie i kompetencje świadczeniodawców i realizatorów w zakresie promocji zdrowia, ale przede wszystkim doświadczenie i kompetencje w tej materii organizatorów konkursów (środki publiczne)

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lesław Kulmatycki Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE Health 21."

Podobne prezentacje


Reklamy Google