Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lesław Kulmatycki Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE Health 21.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lesław Kulmatycki Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE Health 21."— Zapis prezentacji:

1

2 Lesław Kulmatycki Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE Health 21

3 Zagadnienia wystąpienia Przesłanki dla Zdrowia 21 Struktura dokumentu Zdrowie 21 Zdrowie 21 a nowa wersja NPZ Przykład kontraktowania w DRKCh

4 1977 przyjęcie przez WHO rezolucji Zdrowie dla wszystkich w 2000

5 1978 na konferencji w Ałma Ata (WHO i UNICEF) przyjęło postulat traktowania POZ jako najważniejszego ogniwa każdego systemu zdrowotnego

6 1982 ukazanie się w Anglii Czarnego Raportu, (The Black Report) wskazującego na stan zdrowia w zależności od hierarchii społecznej. Im wyżej w hierarchii, tym lepsze zdrowie. Różnice pomiędzy klasami wyższymi a niższymi pogłębiają się z roku na rok pomimo bezpłatnej opieki.

7 Traktat z Mastricht 93 (art..129) podkreśla zaangażowaniu UE w zdrowie publiczne w tym promocję zdrowia jako jego praktycznej strony

8 Traktat Amsterdamski 99 (art. 152) mówi o zmianach prawnych w opiece zdrowotnej i jej związków ze zdrowiem publicznym

9 1998 Zdrowie dla wszystkich – nowa wersja dokumentu dla EuropyHealth 21

10 ZDROWIE 21 promocja i ochrona zdrowia ludzi w ciągu całego ich życia zmniejszenie występowania chorób i urazów oraz łagodzenie cierpień z ich powodu 2 główne cele

11 ZDROWIE 21 Zdrowie jako podstawowe prawo człowieka Równość w zdrowiu i solidarność w działaniu na rzecz zdrowia wewnątrz krajów i pomiędzy krajami oraz ich mieszkańcami Uczestnictwo w stałym rozwoju dziedziny zdrowia i odpowiedzialność za efekty działalności jednostek, grup, instytucji i społeczności lokalnych. 3 fundamentalne wartości

12 ZDROWIE 21 Wielo- sektorowość Uwarunkowania zdrowia, biorące pod uwagę aspekt fizyczny ekonomiczny, społeczny, kulturowy i odmienność płci Wynik zdrowotny Inwestowanie w poprawę zdrowia oraz opiekę kliniczną Integracja Zorientowana na rodzinę i społeczność lokalną oraz podstawową opiekę zdrowotną, wspierana przez elastyczny i właściwy system szpitalny Uczest- nictwo Rozwój na poziomie społeczności lokalnej i kraju, oraz promowanie wspólnego podejmowania decyzji, wdrażania i rozliczania 4 główne strategie

13 adresaciproblemystrategieorganizacja równość I II III IV V VI polityka 4 główne strategie + 6 grup celów

14 adresaciproblemystrategieorganizacja równość I II III IV V VI 1-23-5 6-9 10-14 15-18 19-21 polityka 4 główne strategie + 6 grup + 21 celów

15 I Zapewnienie równości w zdrowiu poprzez jedność w działaniu: Cel 1 – Porozumienie na rzecz zdrowia w Regionie Europejskim Cel 2 – Równość w zdrowiu ZDROWIE 21 21 celów

16 II Poprawa zdrowia 870 milionów ludzi w Regionie Europejskim: Cel 3 – Zdrowy start życiowy Cel 4 – Zdrowie młodych ludzi Cel 5 – Zdrowie ludzi starszych ZDROWIE 21 21 celów

17 III Zapobieganie i zwalczanie chorób i urazów: Cel 6 – Poprawa zdrowia psychicznego Cel 7 – Redukcja chorób zakaźnych Cel 8 – Redukcja chorób nie zakaźnych Cel 9 – Redukcja urazów powstałych w wyników przemocy i wypadków ZDROWIE 21 21 celów

18 IV Wielosektorowe strategie służące zapewnieniu trwałego zdrowia: Cel 10 – Zdrowe i bezpieczne środowisko naturalne Cel 11 – Zdrowszy tryb życia Cel 12 – Redukcja skutków nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków Cel 13 – Tworzenie przyjaznego zdrowiu otoczenia Cel 14 – Wielosektorowa odpowiedzialność za zdrowie ZDROWIE 21 21 celów

19 V Sektor opieki zdrowotnej ukierunkowany na wyniki: Cel 15 – Zintegrowany sektor zdrowia Cel 16 – Zarządzanie jakością opieki zdrowotnej Cel 17 – Finansowanie świadczeń zdrowotnych i alokacja środków Cel 18 – Rozwijanie kadry pracowniczej w opiece zdrowotnej ZDROWIE 21 21 celów

20 VI Polityka i mechanizmy kierujące zmianami: Cel 19 – Badania naukowe i wiedza na rzecz zdrowia Cel 20 – Pozyskiwanie partnerów dla zdrowia Cel 21 – Założenia strategii i polityki Zdrowia dla Wszystkich ZDROWIE 21 21 celów

21

22 Zdrowie 21 a mandala zdrowia Polityka zdrowotna i zarządzanie, organizacja ochrony zdrowia Grupy celów: I, V, VI (9) Zapobieganie i poprawa zdrowia i samopoczucia Grupy celów: II, III (7) Lokalna społeczność, więzi rodzinne Grupy celów: IV (5)

23 Narodowy Program Zdrowia 2005-2015 28 września 2005 roku odbyło się spotkanie Międzyresortowego Zespołu Koordynującego NPZ. Na spotkaniu przedstawiono wstępny ramowy projekt NPZ na lata 2005-2015 (16?).

24 NPZ 2005-2015 (struktura) Jeden cel strategiczny Poprawa zdrowia i jakości życia Trzy kierunki główne zmniejszenie różnic i dostępności kształtowanie stylu życia tworzenie środowisk prozdrowotnych Cztery grupy celów politykaproblemy adresaci organizacja 19 celów

25 NPZ 2005-2015 19 celów 1. Zmniejszenie różnic 2. Aktywizacja samorządu 3. Zwiększenie aktywności fizycznej 4. Poprawa żywienia 5. Zmniejszenie palenia 6. Zmniejszenie spożycia alkoholu 7. Ograniczenie substancji psychoaktywnych 8. Zmniejszenie czynników szkodliwych 9. Poprawa stanu sanitarnego 10. Zmniejszenie wypadków 11. Poprawa zdrowia psychicznego Polityka Problemy zdrowotne

26 NPZ 2005-2015 19 celów 12. Matka z dzieckiem 13. Dzieci i młodzież 14. Osoby starsze 15. Niepelnosprawni 16. Poprawa jakości i efektywności usług 17. Rozbudowa kadr i infrastruktury p.z. i e.z. 18. Usprawnienie wczesnej diagnostyki 19. Zapobieganie chorobom zakaźnym Grupy adresatów Organi- zacja Problemy zdrowotne

27 NPZ a mandala zdrowia Polityka zdrowotna i zarządzanie, organizacja ochrony zdrowia Grupy celów: I, VI (5) Zapobieganie i poprawa zdrowia i samopoczucia Grupy celów: II, III (14) Lokalna społeczność, więzi rodzinne Grupy celów: - (0)

28 Zdrowie 21 a NPZ 2005-2015 Polityka zdrowotna i zarządzanie, organizacja Zapobieganie i poprawa zdrowia oraz samopoczucia Lokalna społeczność, więzi rodzinne ZDROWIE 21 NPZ 05-15 12 9 6 3

29

30 Trzy modele kontraktowania "uniwersalny "rynkowy" "środowiskowy Zasady kontraktowania

31 "model uniwersalny polega na włączaniu zadań profilaktycznych i promocyjnych w podstawowe lecznicze kontrakty. Zasady kontraktowania

32 "model uniwersalny to próba ujednolicenia i standaryzacji powtarzalnych procedur bez absorbowania zespołów leczniczych pozorowane wypełnianie zobowiązań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Zasady kontraktowania

33 "model rynkowy polega na rozpisaniu konkursu na usługi z zakresu konkretnych problemów zdrowotnych, gdzie głównym kryterium jest bilans kosztów i zysków w kategoriach ilościowych Zasady kontraktowania

34 "model rynkowy racjonalizacja kosztów i wyceny poszczególnych procedur i działań realizowanych w ramach programów zdrowotnych niebezpieczeńswo zawężenia promocji zdrowia do interwencji policzalnych i biomedycznych Zasady kontraktowania

35 Analiza kosztów programów onkologicznych (DRKCh 2002) 12,8 zł.10019 526Uczestnicy razem 1 335 zł.3.0591Skierowania do dalszej diagnostyki 3 035 zł.1,3260Wykrycie nowotworów łagodnych 7 375 zł.0,5107Wykrycie nowotworów Średni koszt przypadający na jedną osobę Procent wszystkich uczestni- ków Liczba adre- satów Wskaźniki efektywności programów

36 "model środowiskowy polega on na permanentnej współpracy z ubezpieczonymi i świadczeniodawcami przy równoczesnym zaangażowaniu innych sektorów, przedstawicieli lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych. Zasady kontraktowania

37 "model środowiskowy budowanie sojuszy na rzecz zdrowia, uaktywnienie przedstawicieli lokalnej społeczności, współodpowiedzialność możliwość rozcieńczania odpowiedzial- ności za realizację programów, komplikacje organizacyjno-komunikacyjne Zasady kontraktowania

38 Współpraca (DRKCh, 2000, n-89 programów) w odniesieniu do trzech grup realizatorów (SZPITALE, POZ-y, STOWARZYSZENIA) A. finansowa 1. Urząd Miasta,Gminy 34 2. Starostwa14 3. Firmy farmaceutyczne 11 B. organizacyjna 1. Szkoły37 2. Urząd Miasta, Gminy18 3. Stowarzyszenia, Fundacje12 C. doradcza 1. Szpitale, Akademia Med..21 2. Lekarze11 3. Urząd Miasta, Gminy8 A BC

39 "model środowiskowy to model najbardziej spełniający wymogi nowoczesnej i długofalowej promocji zdrowia można w nim wskazać na trzy zasadnicze podstawy kontraktowania Zasady kontraktowania

40 PODSTAWA 1 (strategiczna) Wola długofalowej współpracy międzysektoralnej w zakresie promocji zdrowia nie obarczonej politycznymi sporami Zasady kontraktowania

41 PODSTAWA 2 (merytoryczna) Obecność wymienionych w Zdrowiu 21 4 strategii i 6 grup celów oraz właściwa między nimi proporcja. Zasady kontraktowania

42 PODSTAWA 3 (praktyczna) Doświadczenie i kompetencje świadczeniodawców i realizatorów w zakresie promocji zdrowia, ale przede wszystkim doświadczenie i kompetencje w tej materii organizatorów konkursów (środki publiczne) Zasady kontraktowania

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lesław Kulmatycki Podstawy do kontraktowania długofalowych programów profilaktyki zgodnie z dokumentem UE Health 21."

Podobne prezentacje


Reklamy Google