Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Departament Polityki Regionalnej

2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram prac nad RPO 2007 – lutego 2007 r. - przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO (Uchwała Nr 14/115/07) 27 lutego 2007 r. - zaakceptowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata na Radzie Ministrów 1 marca 2007 r. - przesłanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata do Komisji Europejskiej za pośrednictwem SFC marca 2007 r. - projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego został uznany przez Komisję za poprawny formalnie, o czym strona polska została poinformowana pisemnie i rozpoczęły się oficjalne negocjacje programu z Komisją Europejską Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

3 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram prac nad RPO 2007 – marca 2007 r. - Komisja Europejska przesłała wstępne uwagi do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego maja 2007 r. - pierwsze spotkanie negocjacyjne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Toruniu 12 lipca 2007 r. - przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO (Uchwała Nr 44/626/07), uwzględniającego postulaty Komisji Europejskiej po I rundzie negocjacyjnej 13 lipca 2007 r. - przesłanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata do Komisji Europejskiej za pośrednictwem SFC września 2007 r – drugie spotkanie negocjacyjne projektu Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 – 2013 z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

4 W ramach RPO planuje się zaangażować następujące środki: ogółem 1 248,6 mln EFRR 951,0 mln publiczne krajowe 167,8 mln euro prywatne 129,8 mln Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

5 Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata : 1.Rozwój infrastruktury technicznej euro 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska euro 3.Rozwój infrastruktury społecznej euro 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego euro 5.Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw euro 6.Wsparcie rozwoju turystyki euro 7.Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy euro 8.Pomoc techniczna euro Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

6 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

7 ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej

8 W osi 1 wyróżniamy następujące działania: 1.1 Infrastruktura drogowa 1.2 Infrastruktura transportu publicznego 1.3 Infrastruktura kolejowa 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

10 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

11 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

12 W osi 2 wyróżniamy następujące działania: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej 2.2 Gospodarka odpadami 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

13 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

14 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

15 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej

16 W osi 3 wyróżniamy następujące działania: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

17 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

18 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

19 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

20 W osi 4 wyróżniamy następujące działania: 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

21 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

22 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

23 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie Konkurencyjności przedsiębiorstw

24 W osi 5 wyróżniamy następujące działania: 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

25 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

26 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

27 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki

28 W osi 6 wyróżniamy następujące działania: 6.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej 6.2 Rozwój biznesowych usług turystycznych 6.3 Promocja i informacja turystyczna regionu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

29 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

30 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

31 ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

32 W osi 7 wyróżniamy następujące działania: 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

33 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

34 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

35 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem EFRR publiczne krajowe prywatne 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 8. Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

36 W osi 8 wyróżniamy następujące działania: 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 8.2 Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

37 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

38 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

39 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Michał Korolko Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google