Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Polityki Regionalnej

2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram prac nad RPO 2007 – 2013 23 lutego 2007 r. - przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO (Uchwała Nr 14/115/07) 27 lutego 2007 r. - zaakceptowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na Radzie Ministrów 1 marca 2007 r. - przesłanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do Komisji Europejskiej za pośrednictwem SFC 2007 6 marca 2007 r. - projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 został uznany przez Komisję za poprawny formalnie, o czym strona polska została poinformowana pisemnie i rozpoczęły się oficjalne negocjacje programu z Komisją Europejską Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

3 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram prac nad RPO 2007 – 2013 27 marca 2007 r. - Komisja Europejska przesłała wstępne uwagi do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007- 2013 30 maja 2007 r. - pierwsze spotkanie negocjacyjne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13 z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Toruniu 12 lipca 2007 r. - przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu RPO (Uchwała Nr 44/626/07), uwzględniającego postulaty Komisji Europejskiej po I rundzie negocjacyjnej 13 lipca 2007 r. - przesłanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do Komisji Europejskiej za pośrednictwem SFC 2007 7 września 2007 r – drugie spotkanie negocjacyjne projektu Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 – 2013 z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

4 W ramach RPO planuje się zaangażować następujące środki: ogółem 1 248,6 mln EFRR 951,0 mln publiczne krajowe 167,8 mln euro prywatne 129,8 mln Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

5 Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013: 1.Rozwój infrastruktury technicznej 238 701 959 euro 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 117 924 474 euro 3.Rozwój infrastruktury społecznej 123 630 496 euro 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 57 060 229 euro 5.Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 252 016 012 euro 6.Wsparcie rozwoju turystyki 47 550 191 euro 7.Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 85 590 344 euro 8.Pomoc techniczna 28 530 115 euro Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

6 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

7 ogółem 297 608 254 EFRR 238 701 959 publiczne krajowe 42 123 875 prywatne 16 782 420 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej

8 W osi 1 wyróżniamy następujące działania: 1.1 Infrastruktura drogowa 1.2 Infrastruktura transportu publicznego 1.3 Infrastruktura kolejowa 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

10 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

11 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem 149 027 893 EFRR 117 924 474 publiczne krajowe 20 810 201 prywatne 10 293 218 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

12 W osi 2 wyróżniamy następujące działania: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej 2.2 Gospodarka odpadami 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

13 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

14 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

15 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem 145 447 643 EFRR 123 630 496 publiczne krajowe 21 817 146 prywatne 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej

16 W osi 3 wyróżniamy następujące działania: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

17 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

18 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

19 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem 73 842 649 EFRR 57 060 229 publiczne krajowe 10 069 452 prywatne 6 712 968 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

20 W osi 4 wyróżniamy następujące działania: 4.1 Rozwój infrastruktury ICT 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

21 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

22 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

23 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem 371 450 904 EFRR 252 016 012 publiczne krajowe 44 473 414 prywatne 74 961 478 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie Konkurencyjności przedsiębiorstw

24 W osi 5 wyróżniamy następujące działania: 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

25 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

26 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

27 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem 68 568 174 EFRR 47 550 191 publiczne krajowe 8 391 210 prywatne 12 626 773 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki

28 W osi 6 wyróżniamy następujące działania: 6.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej 6.2 Rozwój biznesowych usług turystycznych 6.3 Promocja i informacja turystyczna regionu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

29 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

30 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

31 ogółem 105 729 248 EFRR 85 590 344 publiczne krajowe 15 104 178 prywatne 5 034 726 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

32 W osi 7 wyróżniamy następujące działania: 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

33 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

34 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

35 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogółem 33 564 841 EFRR 28 530 115 publiczne krajowe 5 034 726 prywatne 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 8. Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

36 W osi 8 wyróżniamy następujące działania: 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 8.2 Działania informacyjne i promocyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

37 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

38 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

39 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Michał Korolko Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google