Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz działaniach podjętych przez Urząd Pracy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia Powiatowy Urz ą d Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz działaniach podjętych przez Urząd Pracy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia Powiatowy Urz ą d Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz działaniach podjętych przez Urząd Pracy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia Powiatowy Urz ą d Pracy w Bochni

2 Stopa bezrobocia w powiecie bocheńskim Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia 2014 r. stopa bezrobocia na terenie powiatu bocheńskiego wynosiła 11 %.

3 Stopa bezrobocia w przekroju regionalnym

4 Liczba bezrobotnych Na koniec grudnia 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni zarejestrowanych było 4346 osób bezrobotnych.

5 Liczba bezrobotnych z gminy Trzciana Na koniec grudnia 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni zarejestrowanych było 161 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Trzciana, co stanowi 3,7. % ogółu bezrobotnych.

6 Napływ i odpływ bezrobotnych z terenu gminy Trzciana Od stycznia do końca grudnia 2013 roku:  zarejestrowało się ogółem 207 osób zamieszkałych na terenie gminy Trzciana, które uznano za osoby bezrobotne,  wyrejestrowało się ogółem 230 osób bezrobotnych z ewidencji PUP.

7 Główne powody wyłączenia bezrobotnych z ewidencji PUP w 2013 roku

8 Bezrobotni z terenu gminy Trzciana wg wieku

9 Bezrobotni z terenu gminy Trzciana wg wykształcenia

10 Bezrobotni z terenu gminy Trzciana według czasu pozostawania bez pracy

11 Bezrobotni z terenu gminy Trzciana zarejestrowani do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Na koniec grudnia 2013 roku w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 24 (14,9 %) osób zamieszkałych na terenie gminy Trzciana, które zarejestrowały się w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (tzw. absolwenci).

12 Osoby bezrobotne z terenu gminy Trzciana będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

13 Pozyskane miejsca pracy oraz miejsca aktywizacji zawodowej Pozyskane miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku Ogółem, w tym miejsca :11181275 pracy subsydiowanej164 pracy niesubsydiowanej511636 odbywania stażu440474 odbywania przygotowania zawodowego dorosłych 31

14 Liczba zgłoszonych miejsc pracy w ramach sieci EURES W ramach sieci EURES zgłoszono w 2013 roku 3042 miejsc pracy, natomiast w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku 2759 miejsc.

15 Usługi pośredników pracy ds. marketingu Wyszczególnienie W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku Wizyty w zakładach pracy656527 Kontakty telefoniczne z zakładami pracy992862 Kontakty bezpośrednie z pracodawcami w Urzędzie 877954 Nowe firmy pozyskane do współpracy242218 Oferty pracy pozyskane przez pośredników 599732

16 Usługi pośredników pracy ds. dystrybucji Wyszczególnienie W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku Liczba skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy do pracy lub miejsca aktywizacji zawodowej 33503438 Liczba osób, które za pośrednictwem PUP podjęły pracę rozpoczęło staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych 768798 Ilość zorganizowanych giełd pracy1715 Ilość osób, które wzięły udział w giełdzie pracy 259277 Ilość osób, które podjęły pracę lub staż po giełdzie pracy 2125

17 Liczba osób objętych subsydiowanymi programami rynku pracy Wyszczególnienie W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Ogółem Gmina Trzciana Ogółem Gmina Trzciana Indywidualne rozmowy doradcze 1958 40 1915 72 Indywidualne informacje zawodowe 511 12 465 14 Grupowa informacja zawodowa "Poznaj usługi rynku pracy" 2116 87 1773 52 Grupowa informacja zawodowa dla osób młodych do 25 roku życia "Mój debiut na rynku pracy" 1511 68 1233 63 Spotkania informacyjno – edukacyjne z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 611 - 563 - Porady grupowe 400 10 329 18 Porady grupowej w Zakładzie Karnym 0 - 43 - Ogółem 7107 217 6321 219

18 Liczba osób objętych subsydiowanymi programami rynku pracy Wyszczególnienie W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Ogółem Gmina Trzciana Ogółem Gmina Trzciana Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy 186 1 111 5 Zajęcia aktywizacyjne: twoje profesjonalne CV i list motywacyjny, 132 0 143 6 jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy, 46 0 5 0 od wakatu po rozmowę z pracodawca czyli jak pomyślnie przejść przez etapy rekrutacji 111 4 165 5 asertywność w poszukiwaniu pracy 96 5 72 5 rynek pracy bez tajemnic 0 0 121 4 twój plan działania czyli jak wyznaczać i realizować własne cele zawodowe 0 0 52 3 czas na zmiane wizerunek pracownika 50+ 0 0 37 3

19 Liczba osób objętych subsydiowanymi programami rynku pracy Wyszczególnienie W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Ogółem Gmina Trzciana Ogółem Gmina Trzciana Stanowiska interwencyjne502692 Roboty publiczne394233 Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (w tym w ramach środków PFRON) 11171205 Zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska 12561086 Staż4311347125 Przygotowania zawodowe dorosłych3010 Szkolenia10861555 Zatrudnienie ze środków PFRON7070

20 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz działaniach podjętych przez Urząd Pracy na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia Powiatowy Urz ą d Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google