Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Agata Gielo  Joanna Stokwiszewska  Magdalena Pawlik- Rybicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Agata Gielo  Joanna Stokwiszewska  Magdalena Pawlik- Rybicka."— Zapis prezentacji:

1

2  Agata Gielo  Joanna Stokwiszewska  Magdalena Pawlik- Rybicka

3  pozyskiwanie informacji na temat zachowania i przestrzegania norm społecznych wśród dzieci, które są gwarantem bezpieczeństwa  zebranie propozycji do planu działań mających na celu podniesienie poziomu przestrzegania norm społecznych wśród społeczności przedszkolnej  sprawdzenie, czy przedszkole dba o własną organizację warunków do bezpiecznego pobytu dziecka w placówce

4  Czy w przedszkolu respektowane są normy społeczne wśród dzieci?  Jaka jest znajomość norm społecznych wśród dzieci?  Czy dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne?  Jakie dokumenty określające zasady bezpieczeństwa i norm zachowań w przedszkolu posiada placówka?  Jakie działania podejmuje placówka, aby dzieci czuły się bezpieczne, a zachowania niepożądane nie stanowiły zagrożenia?  Czy i w jaki sposób nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania dzieci?  Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?  Czy przedszkole informuje rodziców o przestrzeganiu przepisów dotyczących bezpieczeństwa?

5  ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli  ankieta przeprowadzona pośród pracowników niepedagogicznych  ankieta przeprowadzona wśród rodziców  analiza dokumentów: statut przedszkola, dzienniki zajęć, protokoły z zajęć z rodzicami  regulaminy: „Zasady przedszkola”, „Regulamin Placu Zabaw”

6

7

8

9

10

11 W ankiecie wzięło udział 7 pracowników obsługi z personelu poza pedagogicznego pozostali 4 -ro było nieobecnych z powodu choroby i urlopu rodzicielskiego.

12

13

14

15

16 W ankiecie dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wzięło udział 88 osób, co stanowi 83 % wszystkich rodziców / opiekunów pranych.

17

18

19

20

21 Całkowitą niechęć dziecka do przedszkola bez podawania przyczyn zadeklarowało 4. Natomiast 73 osoby odpowiedziało, że ich dziecko chętnie chodzi do przedszkola.

22

23

24

25

26

27

28  W Przedszkolu NR 243 respektowane są normy społeczne wśród dzieci.  Dzieci systematycznie zapoznawane są z normami i zasadami postępowania.  Nauczyciele, pracownicy przedszkola stale przypominają i wdrażają do właściwych zachowań. Dokładają wszelkich starań, aby w otoczeniu dziecka nie było żadnych zagrożeń.  Placówka posiada szereg dokumentów określających zasady bezpieczeństwa i normy zachowań w przedszkolu.  Poprzez odpowiednie wyposażenie placówki, poszczególnych sal, placu zabaw, przedszkole zapewnia dzieciom bezpiecznych pobyt w placówce. Także poprzez rozmowę i systematycznie przypominanie norm postępowania i zasad bezpieczeństwa.  Rodzice stwierdzili, że dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Na zebraniach grupowych nauczyciele zapoznają rodziców z obowiązującymi normami i zasadami postępowania zawartymi w „Zasadach Przedszkolaka”, „Regulaminie Placu Zabaw” i w Statucie Przedszkola.  Większość rodziców jest informowana o niewłaściwym zachowaniu dziecka.  Większość też stwierdziła, a nawet pochwaliła dyrekcję i personel przedszkola za podjęte środki bezpieczeństwa 

29

30  Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy sprawozdania z ewaluacji można stwierdzić, iż trzeba zwrócić uwagę na zwiększenie kontroli korytarza głównego oraz przestrzeganie zamykania drzwi wejściowych na zamek po skończeniu schodzenia się dzieci.  W niewielkim stopniu zwrócono też uwagę na dostosowanie sprzętu ogrodowego do wieku dzieci, a także na poprawę nawierzchni na terenie ogrodu. Niewielkie uwagi dotyczyły zamykania furtki przy wchodzeniu do przedszkola i wychodzeniu z niego.  Powinna być zwiększona ilość personelu opiekującego się dziećmi.  Częściej powinny być organizowane w przedszkolu spotkania ze służbami bezpieczeństwa

31 Opracowała : Magdalena Pawlik- Rybicka


Pobierz ppt " Agata Gielo  Joanna Stokwiszewska  Magdalena Pawlik- Rybicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google