Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest wizja? Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest wizja? Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą."— Zapis prezentacji:

1 Czym jest wizja? Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji.

2 Kreując wizję absolwenta, często podaje się spis jego pożądanych cech: Wszechstronnie wykształcony; Radzący sobie w trudnych sytuacjach życiowych; Przygotowany do świadomego wyboru zawodu; Potrafiący współdziałać w zespole; Twórczy, asertywny, świadomy.

3 Można też zrobić to inaczej: W jakich zachowaniach pożądane cechy powinny się ujawniać; Jaką wiedzę i jakie umiejętności powinni posiadać absolwenci; Jaki procent z nich powinien przechodzić do dalszych etapów kształcenia; W jakich rolach społecznych powinni realizować się w przyszłości.

4 Poza sylwetką absolwenta, wizja powinna odnosić się do oferty edukacyjnej placówki, czyli: Programu wychowawczego; Zajęć obowiązkowych i dodatkowych; WSO i PSO; Działalności opiekuńczej i profilaktycznej; Koncepcji współdziałania ze środowiskiem; WDN Modernizacji bazy; Specyficznych obszarów i form pracy placówki.

5 Obszary rozwojowe: Rozwój programowy; Rozwój jakościowy; Rozwój organizacyjny; Rozwój infrastruktury.

6 Tymczasem sprawami priorytetowymi są: Program wychowania; Oferta edukacyjna (zajęcia obowiązkowe i dodatkowe); Baza; Horyzonty czasu.

7 Dzięki wizji możemy: Wywołać napięcie twórcze; Silnie motywować do działania; Nastawiać pozytywnie; Orientować na efekty, które pragniemy uzyskać; Skupić uwagę na tym, co prowadzi do jej urzeczywistnienia; Ograniczyć narzekanie na codzienność.

8 Czym jest misja? Misja placówki oświatowej jest jej organizacyjnym samookreślaniem się- przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy się kierować w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Konkretyzuje ona ogólny cel działania placówki. Odpowiada na pytanie o to, po co istnieje.

9 Dobrze sformułowana misja jest na tyle wyraźnie sprecyzowana, aby: Wywierała wpływ na zachowania poszczególnych osób w trakcie wykonywania zadań; Bardziej koncentrowała się na zaspokojeniu potrzeb „klienta” niż na produkcie lub usłudze; Wynikała z rzetelnej oceny mocnych i słabych stron organizacji; Odwoływała się do szans stworzonych przez wizję; Była realna i wykonalna; Była na tyle dynamiczna aby dopuszczała zmiany wynikające z dynamiki rynku.

10 Misja odgrywa w organizacji dwie funkcje: Zewnętrzną: Podmioty usytuowane w otoczeniu placówki („klienci”, udziałowcy i inni) zyskują informacje o jej wizerunku, profilu, wyznawanych wartościach, potrzebach środowiska, które zaspokaja. Wewnętrzną: Pracownicy otrzymują „busolę” ukierunkowującą ich decyzje i działania w konkretnych sytuacjach.

11 Jak sformułować cele prowadzące do urzeczywistnienia wizji i misji? Czym jest cel? To proste- jest zadaniem „osadzonym” na osi czasu.

12 Technika MOTTO+ MOTTO+ ierzalnykreślonyrafnyerminowysiągalny podany za pomocą pozytywnych stwierdzeń

13 Autorstwowizji Sytuacja, w jakiej powstaje wizja Korzyści On lub ona tworzona na szczycie struktury organizacji systemu edukacji i przekazana do realizacji „w dół”; tworzona na szczycie struktury organizacji systemu edukacji i przekazana do realizacji „w dół”; przekazywana przez dyrektora placówki jako zadanie do wykonania; przekazywana przez dyrektora placówki jako zadanie do wykonania; przejęta od bezpośredniego przełożonego, charyzmatycznego przywódcy. przejęta od bezpośredniego przełożonego, charyzmatycznego przywódcy. minimalne minimalne pewne, lecz krótkotrwałe.

14 Autorstwowizji Sytuacja, w jakiej powstaje wizja Korzyści Ja skromna, lecz samodzielnie stworzona wizja ; skromna, lecz samodzielnie stworzona wizja ; skromna, samodzielnie stworzona wizja, postrzegana jako element większej całości (na przykład wizji placówki oświatowej). skromna, samodzielnie stworzona wizja, postrzegana jako element większej całości (na przykład wizji placówki oświatowej). niewielkie na początku, ale dobrze rokujące na przyszłość niewielkie na początku, ale dobrze rokujące na przyszłość większe, z możliwością czerpania korzyści z wizji placówki większe, z możliwością czerpania korzyści z wizji placówki

15 Autorstwowizji Sytuacja, w jakiej powstaje wizja Korzyści My powstała w sytuacji zagrożenia; powstała w sytuacji zagrożenia; powstała w sytuacji pojawienia się pozytywnego wyzwania; powstała w sytuacji pojawienia się pozytywnego wyzwania; powstała w związku z pojawieniem się nowej placówki; powstała w związku z pojawieniem się nowej placówki; powstała w wyniku zapoczątkowania w placówce procesu planowania rozwoju. powstała w wyniku zapoczątkowania w placówce procesu planowania rozwoju. spore, lecz krótkotrwałe spore, lecz krótkotrwałe potencjalnie duże i długotrwałe potencjalnie duże i długotrwałe duże i długotrwałe duże i długotrwałe największe i najbardziej długotrwałe największe i najbardziej długotrwałe

16 Dziękuję za uwagę ! Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Czym jest wizja? Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google