Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Ochotniczych Hufców Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Ochotniczych Hufców Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Ochotniczych Hufców Pracy

2 Korzyści wynikające z wyboru kształcenia w ramach OHP a) Działalność edukacyjna umożliwienie młodzieży uzupełnienia wykształcenia gimnazjalnego, oraz zdobycia zawodu poprzez naukę w szkołach zawodowych zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania poziomu wiedzy ogólnej i zdobywania kwalifikacji zawodowych edukacja i wychowanie proeuropejskie b) Działalność opiekuńczo – wychowawcza opieka i wsparcie we wszystkich sferach życia młodzieży współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu ułatwienia młodzieży integracji ze środowiskiem wsparcie rodziny w jej naturalnej odpowiedzialności za wychowanie i los dziecka readaptacja młodzieży niedostosowanej społecznie do środowiska, w którym żyje i będzie funkcjonowała w przyszłości

3 podnoszenie poziomu kultury osobistej uczestników ŚHP, kształtowanie właściwego stosunku do nauki i do pracy zapewnienie całodziennej i profesjonalnej opieki wychowawczej w ramach działalności prowadzonej m.in. w świetlicach środowiskowych wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, w tym w szczególności imprez kulturalno – oświatowych, kół zainteresowań, zajęć klubowych i warsztatowych kształtowanie u młodzieży postaw świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim i europejskim c) Promocja zatrudnienia przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy dla młodzieży uczącej się, absolwentów i poszukujących pracy w wieku do 25 roku życia d) Realizacja programów edukacyjno – wychowawczych opracowywanych w oparciu o inicjatywy programowe OHP

4 OHP prowadzi działalność wychowawczą poprzez: Porady psychologiczno – pedagogiczne Koła twórcze – zajęcia plastyczne

5 Kluby Dobrego Filmu – projekcje ciekawych filmów połączone z dyskusjami Spotkania wychowawcze Poradnictwo rodzinne Realizację autorskich programów wychowawczych Świetlice środowiskowe

6 Programy profilaktyczne Programy rekreacyjno – rozrywkowe Edukację międzykulturową Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne Lato i zima w mieście Coroczną pielgrzymkę do Częstochowy Zawody sportowe (piłka nożna, ping-pong, siatkówka) Imprezy okolicznościowe (Wigilia, Andrzejki, Wielkanoc)

7 Zapraszamy MAZOWIECKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa mazowiecka@ohp.plwww.mazowiecka.ohp.pl


Pobierz ppt "Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Ochotniczych Hufców Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google