Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i ja Biznesplan. Biznesplan Funkcje biznesplanu Funkcje biznesplanu : Zewnętrzna - jest źródłem informacji dla inwestorów czy banków – jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i ja Biznesplan. Biznesplan Funkcje biznesplanu Funkcje biznesplanu : Zewnętrzna - jest źródłem informacji dla inwestorów czy banków – jest."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i ja Biznesplan

2 Biznesplan Funkcje biznesplanu Funkcje biznesplanu : Zewnętrzna - jest źródłem informacji dla inwestorów czy banków – jest dokumentem często niezbędnym przy ubieganiu się o środki zewnętrzne Wewnętrzna- narzędzie niezbędne do skutecznego zarządzania firmą.

3 Rynek pracy i ja Biznesplan Biznesplan musi odpowiadać na pytania Biznesplan musi odpowiadać na pytania : Na którym etapie swojej działalności się znajdujesz? Dokąd zmierzasz (co chcesz osiągnąć)? Jakie masz propozycje dla inwestorów, banków, akcjonariuszy, współpracowników? W jaki sposób zamierzasz to osiągnąć (jakimi metodami, strategiami)? Czy to jest opłacalne?

4 Rynek pracy i ja Biznesplan Struktura biznesplanu Struktura biznesplanu : Streszczenie Opis firmy Zarządzanie Plan marketingowy Plan organizacyjny Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Analiza ryzyka Plan finansowy

5 Rynek pracy i ja Streszczenie Struktura biznesplanu Struktura biznesplanu : Cel napisania biznesplanu Opis produktu/usługi podkreślający korzyści dla klienta oraz konkurencyjność oferty Informacje potwierdzające umiejętności i kompetencje twórców przedsięwzięcia Potrzeby finansowe i ich strukturę Projektowane dochody gwarantujące korzyści dla inwestorów

6 Rynek pracy i ja Opis firmy Struktura biznesplanu Struktura biznesplanu : Misja – hasło przewodnie działalności Przedmiot działalności firmy Forma organizacyjno prawna Konkurencyjność oferty: Kim są konkurenci Jakie są ich atuty i słabości Co odróżnia ofertę od oferty konkurencji?

7 Rynek pracy i ja Zarządzanie Struktura biznesplanu Struktura biznesplanu : Obowiązki osób zarządzających firmą Stosunki własnościowe oraz sposób podziału własności Doświadczenie zawodowe osób zarządzających firmą. Role osób w zespole Skład rady nadzorczej Wykaz i charakterystyka doradców firmy

8 Rynek pracy i ja Plan marketingowy Struktura biznesplanu Struktura biznesplanu : Analiza rynku. Identyfikacja klientów. Lokalizacja. Dystrybucja. Promocja. Polityka cenowa

9 Rynek pracy i ja Plan organizacyjny Struktura biznesplanu Struktura biznesplanu : Pracownicy: Opis planowanego zatrudnienia Zasady wynagradzania pracowników. Tryb i koszty szkolenia Dostawcy: Wytypowanie firm współpracujących i określenie sposobów nawiązywania współpracy Określenie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości

10 Rynek pracy i ja Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Struktura biznesplanu Struktura biznesplanu : Opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia Kolejność i czas trwania poszczególnych czynności Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań

11 Rynek pracy i ja Analiza ryzyka: szanse i zagrożenia Struktura biznesplanu Struktura biznesplanu : Najważniejsze szanse i ich konsekwencje Najważniejsze zagrożenia i ich konsekwencje Działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans.

12 Rynek pracy i ja Plan finansowy Struktura biznesplanu Struktura biznesplanu : Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow)


Pobierz ppt "Rynek pracy i ja Biznesplan. Biznesplan Funkcje biznesplanu Funkcje biznesplanu : Zewnętrzna - jest źródłem informacji dla inwestorów czy banków – jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google