Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznesplan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznesplan."— Zapis prezentacji:

1 Biznesplan

2 Biznesplan Funkcje biznesplanu:
Zewnętrzna - jest źródłem informacji dla inwestorów czy banków – jest dokumentem często niezbędnym przy ubieganiu się o środki zewnętrzne Wewnętrzna- narzędzie niezbędne do skutecznego zarządzania firmą.

3 Biznesplan Biznesplan musi odpowiadać na pytania:
Na którym etapie swojej działalności się znajdujesz? Dokąd zmierzasz (co chcesz osiągnąć)? Jakie masz propozycje dla inwestorów, banków, akcjonariuszy, współpracowników? W jaki sposób zamierzasz to osiągnąć (jakimi metodami, strategiami)? Czy to jest opłacalne?

4 Biznesplan Struktura biznesplanu: Streszczenie Opis firmy Zarządzanie
Plan marketingowy Plan organizacyjny Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Analiza ryzyka Plan finansowy

5 Streszczenie Struktura biznesplanu: Cel napisania biznesplanu
Opis produktu/usługi podkreślający korzyści dla klienta oraz konkurencyjność oferty Informacje potwierdzające umiejętności i kompetencje twórców przedsięwzięcia Potrzeby finansowe i ich strukturę Projektowane dochody gwarantujące korzyści dla inwestorów

6 Opis firmy Struktura biznesplanu:
Misja – hasło przewodnie działalności Przedmiot działalności firmy Forma organizacyjno prawna Konkurencyjność oferty: Kim są konkurenci Jakie są ich atuty i słabości Co odróżnia ofertę od oferty konkurencji?

7 Zarządzanie Struktura biznesplanu: Obowiązki osób zarządzających firmą
Stosunki własnościowe oraz sposób podziału własności Doświadczenie zawodowe osób zarządzających firmą. Role osób w zespole Skład rady nadzorczej Wykaz i charakterystyka doradców firmy

8 Plan marketingowy Struktura biznesplanu: Analiza rynku.
Identyfikacja klientów. Lokalizacja. Dystrybucja. Promocja. Polityka cenowa

9 Plan organizacyjny Struktura biznesplanu: Pracownicy:
Opis planowanego zatrudnienia Zasady wynagradzania pracowników. Tryb i koszty szkolenia Dostawcy: Wytypowanie firm współpracujących i określenie sposobów nawiązywania współpracy Określenie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości

10 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
Struktura biznesplanu: Opis czynności niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia Kolejność i czas trwania poszczególnych czynności Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i sfinalizowanie poszczególnych działań

11 Analiza ryzyka: szanse i zagrożenia
Struktura biznesplanu: Najważniejsze szanse i ich konsekwencje Najważniejsze zagrożenia i ich konsekwencje Działania planowane w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans.

12 Plan finansowy Struktura biznesplanu: Rachunek zysków i strat Bilans
Rachunek przepływów środków pieniężnych (cash flow)


Pobierz ppt "Biznesplan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google