Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkcja biogazu z osadów ściekowych i jego wykorzystanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkcja biogazu z osadów ściekowych i jego wykorzystanie"— Zapis prezentacji:

1 Produkcja biogazu z osadów ściekowych i jego wykorzystanie
KONFERENCJA „ENERGIA Z ODPADÓW – PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE BIOGAZU W GOSPODARCE” WISŁA – 1

2 2

3 Głównym obiektem gospodarki ściekowej miasta Zabrze jest Oczyszczalnia Ścieków „Śródmieście”. Zastąpiła ona w eksploatacji, wybudowaną około 1920 roku oczyszczalnię ścieków w Zabrzu- Maciejowie. Oczyszczalnia ścieków Śródmieście oddana została do użytku we wrześniu 1998 r, a w latach przeprowadzono jej modernizację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

4 Modernizacja 2008 Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów biogazu
Zmiana jakości ścieków dopływających (zwłaszcza w zakresie związków biogennych – azot, fosfor) Zmiana przepisów dotyczących jakości ścieków oczyszczonych w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984). (dostosowanie do wytycznych Dyrektywy Europejskiej) Zmiana obciążenia oczyszczalni (likwidacja małych obiektów oraz realizacja programu uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze) Zużycie maszyn i urządzeń

5 „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Śródmieście” otrzymała wyróżnienie:
Modernizacja „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Śródmieście” otrzymała wyróżnienie: II miejsce w XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2008” w kategorii: „Obiekty Ochrony Środowiska, Przemysłowo-Inżynieryjne”

6 Oczyszczalnia Ścieków Śródmieście w Zabrzu
przepustowość m3/d RLM 6

7 Schemat blokowy gospodarki biogazowej
Osadnik wstępny m3/rok Zagęszczanie grawitacyjne m3/rok Bioreaktor m3/rok Zagęszczanie mechaniczne m3/rok Zbiornik osadu mieszanego m3/rok WKF I0 m3/rok WKF II0 Stacja odwadniania m3/rok biogazu Zbiornik biogazu Odsiarczalnik osad biogaz energia odnawialna C.O. dane za rok 2013 Kotłownia biogazowa Obiekty użytkowe OŚ Pochodnia Energia odnawialna

8 Zagęszczacze grawitacyjne
generacja LKT średnica 15 m głębokość 6,3m Osadnik wstępny średnica 30 m powierzchnia 700 m2

9 Zagęszczanie mechaniczne osadu nadmiernego
sucha masa osadu zagęszczanego ~6%

10 Stacja odwadniania osadu
sucha masa osadu odwodnionego ~25% higienizacja osadu

11 Zbiornik Osadu Mieszanego
WKF I0 i II0 oraz Zbiornik Osadu Mieszanego WKF II0 pojemność m3 WKF I0 pojemność m3 objętość części gazowej 40 m3

12 Odsiarczalnik biogazu
objętość rudy darniowej 7 m3 stężenie H2S przed odsiarczalnikiem ~600 ppm stężenie H2S po odsiarczalniku < 10 ppm

13 Zbiornik biogazu Pochodnia biogazu
produkcja biogazu ~3 000 m3/d stężenie metanu 60 ÷ 67 % kaloryczność ~ kJ/m3

14 Kotłownia biogazowa kotły C-70 i C-100
agregaty prądotwórcze Petra 250C

15 Ekonomia agregatów prądotwórczych
Produkcja energii odnawialnej – MWh Produkcja ciepła pochodzącego z agregatów – GJ Całkowite zużycie energii na oczyszczalni ścieków Śródmieście – MWh Koszt zakupu energii elektrycznej– zł Oszczędności wynikające z produkcji energii odnawialnej – zł dane za 2013 rok Moc znamionowa cieplna Nc 235 kW Moc znamionowa elektryczna Ne 190 kW

16 W roku 2013 nie sprzedano praw majątkowych z uwagi na bardzo niekorzystne ceny za świadectwa pochodzenia – zielone certyfikaty. Minimalna kwota do uzyskania z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów wynsoi MWh * 155,0 zł/ MWh = ,00 zł. Prawa majątkowe przechowywane są na rachunku bankowym w BOŚ.

17 Dziękuję za uwagę 17


Pobierz ppt "Produkcja biogazu z osadów ściekowych i jego wykorzystanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google