Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Produkcja biogazu z osadów ściekowych i jego wykorzystanie KONFERENCJA „ENERGIA Z ODPADÓW – PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE BIOGAZU W GOSPODARCE” WISŁA 12.02.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Produkcja biogazu z osadów ściekowych i jego wykorzystanie KONFERENCJA „ENERGIA Z ODPADÓW – PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE BIOGAZU W GOSPODARCE” WISŁA 12.02."— Zapis prezentacji:

1 1 Produkcja biogazu z osadów ściekowych i jego wykorzystanie KONFERENCJA „ENERGIA Z ODPADÓW – PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE BIOGAZU W GOSPODARCE” WISŁA 12.02 – 13.02.2014 1

2 2 2

3 3 Głównym obiektem gospodarki ściekowej miasta Zabrze jest Oczyszczalnia Ścieków „Śródmieście”. Zastąpiła ona w eksploatacji, wybudowaną około 1920 roku oczyszczalnię ścieków w Zabrzu- Maciejowie. Oczyszczalnia ścieków Śródmieście oddana została do użytku we wrześniu 1998 r, a w latach 2007-2008 przeprowadzono jej modernizację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

4 4 Modernizacja 2008 Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów biogazu Zmiana jakości ścieków dopływających (zwłaszcza w zakresie związków biogennych – azot, fosfor) Zmiana przepisów dotyczących jakości ścieków oczyszczonych w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984). (dostosowanie do wytycznych Dyrektywy Europejskiej) Zmiana obciążenia oczyszczalni (likwidacja małych obiektów oraz realizacja programu uporządkowania gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze) Zużycie maszyn i urządzeń

5 5 Modernizacja „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Śródmieście” otrzymała wyróżnienie: II miejsce w XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2008” w kategorii: „Obiekty Ochrony Środowiska, Przemysłowo-Inżynieryjne”

6 6 Oczyszczalnia Ścieków Śródmieście w Zabrzu przepustowość33 400 m 3 /d RLM248 000 6

7 7 Schemat blokowy gospodarki biogazowej Osadnik wstępny osad biogaz energia odnawialna C.O. dane za rok 2013 Bioreaktor Zagęszczanie mechaniczne Zagęszczanie mechaniczne Zagęszczanie grawitacyjne Zagęszczanie grawitacyjne Zbiornik osadu mieszanego Zbiornik osadu mieszanego WKF I 0 WKF II 0 Odsiarczalnik Zbiornik biogazu Kotłownia biogazowa Pochodnia Stacja odwadniania 321 280 m 3 /rok 15 481 m 3 /rok 226 219 m 3 /rok 38 973 m 3 /rok 50 475 m 3 /rok 48 456 m 3 /rok 930 697 m 3 /rok biogazu Obiekty użytkowe OŚ Energia odnawialna

8 8 Osadnik wstępny generacja LKT średnica 15 m głębokość 6,3m Zagęszczacze grawitacyjne średnica30 m powierzchnia 700 m 2

9 9 sucha masa osadu zagęszczanego ~6% Zagęszczanie mechaniczne osadu nadmiernego

10 10 Stacja odwadniania osadu sucha masa osadu odwodnionego ~25% higienizacja osadu

11 11 WKF I 0 i II 0 oraz Zbiornik Osadu Mieszanego WKF I 0 pojemność 3150 m 3 pojemność 3150 m 3 objętość części gazowej 40 m 3 objętość części gazowej 40 m 3 WKF II 0 pojemność 1125 m 3 pojemność 1125 m 3

12 12 Odsiarczalnik biogazu objętość rudy darniowej 7 m 3 stężenie H 2 S przed odsiarczalnikiem ~600 ppm stężenie H 2 S po odsiarczalniku < 10 ppm

13 13 Zbiornik biogazu Pochodnia biogazu produkcja biogazu ~3 000 m 3 /d stężenie metanu 60 ÷ 67 % kaloryczność ~ 25 000 kJ/m 3

14 14 Kotłownia biogazowa kotły C-70 i C-100 agregaty prądotwórcze Petra 250C

15 15 Ekonomia agregatów prądotwórczych Produkcja energii odnawialnej – 1 088 MWh Produkcja ciepła pochodzącego z agregatów – 4 760 GJ Całkowite zużycie energii na oczyszczalni ścieków Śródmieście – 4 600 MWh Koszt zakupu energii elektrycznej– 1 540 600 zł Oszczędności wynikające z produkcji energii odnawialnej – 364 480 zł Moc znamionowa cieplna Nc 235 kW Moc znamionowa elektryczna Ne 190 kW dane za 2013 rok

16 16 W roku 2013 nie sprzedano praw majątkowych z uwagi na bardzo niekorzystne ceny za świadectwa pochodzenia – zielone certyfikaty. Minimalna kwota do uzyskania z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów wynsoi 1 088 MWh * 155,0 zł/ MWh = 168 640,00 zł. Prawa majątkowe przechowywane są na rachunku bankowym w BOŚ.

17 17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Produkcja biogazu z osadów ściekowych i jego wykorzystanie KONFERENCJA „ENERGIA Z ODPADÓW – PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE BIOGAZU W GOSPODARCE” WISŁA 12.02."

Podobne prezentacje


Reklamy Google