Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek. EDUKACJA DLA ZATRUDNIENIA EDUKACJA DLA ŻYCIA EDUKACJA DLA ŚWIATA EDUKACJA DLA WŁASNEGO ROZWOJU I KARIERY EDUKACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek. EDUKACJA DLA ZATRUDNIENIA EDUKACJA DLA ŻYCIA EDUKACJA DLA ŚWIATA EDUKACJA DLA WŁASNEGO ROZWOJU I KARIERY EDUKACJA."— Zapis prezentacji:

1 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek

2 EDUKACJA DLA ZATRUDNIENIA EDUKACJA DLA ŻYCIA EDUKACJA DLA ŚWIATA EDUKACJA DLA WŁASNEGO ROZWOJU I KARIERY EDUKACJA DLA PRZYJEMNOŚCI EDUKACJA DLA SAMODZIELNOŚCI

3 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Uczeni starają się uporządkować współczesne trendy zmian globalnych i jednocześnie wyprowadzać z nich perspektywiczne wnioski oraz zadania edukacyjne.

4 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Edukacja jako czynnik kapitałowości ludzkiej

5 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Edukacja jako czynnik kapitałowości ludzkiej Inwestycje w kwalifikacje człowieka są współcześnie uznawane za najtańszy sposób podnoszenia konkurencyjności gospodarki, a zarazem tempa przyśpieszania rozwoju społecznego.

6 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Edukacja jako czynnik kapitałowości ludzkiej Warto zauważyć, że edukacja jako inwestycja w kapitał ludzki opiera się na czterech istotnych zasadach:  uczyć się, aby wiedzieć,  uczyć się, aby działać,  uczyć się, aby wspólnie żyć,  uczyć się, aby być.

7 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Edukacja jako czynnik kapitałowości ludzkiej  prognozy demograficzne na lata 2000-2015 sygnalizują przyrost zasobów pracy wymuszających jednocześnie nowe szanse edukacyjne dla młodzieży;  zmieniający się stale rynek pracy będzie ponadto wyznaczać potrzebę uzupełniania dotychczasowych kwalifikacji, a także zdobywania nowych zawodów.

8 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Nowe zawody

9 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Nowe zawody Włoscy futurolodzy przedstawili już listę nowych zawodów, których wykonanie będzie wymagać szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej.,.

10 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Nowe zawody Te nowe zawody, których jeszcze nie ma, ale prawdopodobnie powstaną, to m.in.:  biotechnolog zajmujący się inżynierią genetyczną stosowaną w hodowli roślin i bakterii,  odkażacz usuwający skutki katastrof, likwidujący hałas, dymy fabryk, czyszczący skażone wody,,.

11 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Nowe zawody  biorolnik przekształcający rolnictwo chemiczne w naturalne,  neuroprogramator zajmujący się budową "sztucznych mózgów",  symulator umożliwiający zwiedzanie przestrzeni graficznych z wykorzystaniem komputera.,.

12 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Nowe zawody W rankingu ważności umiejętności praktycznych najwyżej cenione będą umiejętności: uczenia się, przywódcze, pracy zawodowej,,.

13 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Nowe zawody komunikacji, negocjacji, pisania syntetycznych raportów, podejmowania uzasadnionego ryzyka, integralnego oglądu przedsiębiorstwa.,.

14 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Związki edukacji z rynkiem pracy

15 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Związki edukacji z rynkiem pracy Są to relacje wynikające z roli wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji zawodowych jako efektu edukacji pracownika, przedsiębiorstwa, gospodarki i społeczeństwa. Wykształcenie i kwalifikacje stanowią dla pracownika swoistą formę własności.,.

16 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Związki edukacji z rynkiem pracy Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce wiąże się ze wzrostem roli wykształcenia na rynku pracy. Wyraża się to w zapotrzebowaniu na coraz wyższe kwalifikacje pracownicze przy równoczesnym spadku zainteresowania pracownikami bez kwalifikacji.,.

17 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Związki edukacji z rynkiem pracy Lepsze wykształcenie coraz częściej oznacza wyższe płace i mniejsze ryzyko bezrobocia. Gospodarka rynkowa promuje bowiem kwalifikacje i stwarza szanse dla jednostek zdolnych, solidnych i twórczych.,.

18 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Związki edukacji z rynkiem pracy Sposoby tworzenia własnego wizerunku obejmują: o aspekty poczucia przynależności, o poczucie identyfikacji, o poczucie własnej wartości, o poczucie samosterowności (kierowanie sobą).,.

19 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Przyszłość a planowanie kariery życiowej

20 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Przyszłość a planowanie kariery życiowej Kreacja elementów własnego wizerunku sprowadza się do sformułowania odpowiedzi na pytanie natury filozoficzno-moralnej: Kim jestem? Czym jestem? Dlaczego jestem?,.

21 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Przyszłość a planowanie kariery życiowej Jak mówi porzekadło: "Świat jest pełen ludzi chętnych: niektórzy są chętni do pracy, reszta chętnie im na to pozwala". Nie obawiajmy się zatem pracy, gdyż niewielu ludzi umiera z przepracowania, za to wielu bezgłośnie "kurczy się" z niezaspokojenia pragnień.,.

22 Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Nieustanne kształcenie to nie tylko ideał, do którego warto będzie zmierzać, ale w przyszłości - konieczność życiowa.,.

23 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek. EDUKACJA DLA ZATRUDNIENIA EDUKACJA DLA ŻYCIA EDUKACJA DLA ŚWIATA EDUKACJA DLA WŁASNEGO ROZWOJU I KARIERY EDUKACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google