Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka Zatrudnienia w UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka Zatrudnienia w UE."— Zapis prezentacji:

1 Polityka Zatrudnienia w UE.

2 Traktat amsterdamski początkiem wspólnej polityki zatrudnienia UE
Europejska Strategia Zatrudnienia listopad ‘97 : Zatrudnialność Przedsiębiorczość Zdolność adaptacyjna pracowników i pracodawców Równość szans

3

4

5

6

7

8

9

10 Siła robocza w Europie:
starzeje się zawiera coraz większy odsetek kobiet jest coraz liczniej reprezentowana przez pracowników migrujących, zarówno legalnych, jak i niezarejestrowanych częściej korzysta z pracowników czasowych i pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy zwiększa zastosowanie nowych technologii.

11 Bezrobocie i jego typy bezrobocie strukturalne bezrobocie frykcyjne
bezrobocie długookresowe bezrobocie długotrwałe (chroniczne) bezrobocie ukryte

12

13 Kraje UE o największej i najmniejszej stopie bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata w 2008 roku

14 Bezrobocie młodzieży Bezrobocie młodzieży jako jeden z głównych problemów społecznych UE Powody bezrobocia młodzeży

15 Kraje UE o największej i najmniejszej stopie bezrobocia wśród kobiet w 2008 roku

16 Bezrobocie kobiet Kobiety jako najliczniejsza grupa zagrożonych wykluczeniem z pracy Przyczyny bezrobocia kobiet

17 Kraje UE o największej i najmniejszej stopie bezrobocia wśród osób w wieku 50+ w 2008 roku

18 Bezrobocie ludzi w wieku 50+
Powody podejmowania pracy przez ludzi starszych Przeszkody w zatrudnieniu osób starszych Zalety zatrudniania osób starszych

19 Wypadki przy pracy Co roku w Unii Europejskiej, według danych Eurostatu, w następstwie wypadków przy pracy umiera 5720 osób Ponadto z szacunków Europejskiej Organizacji Pracy wynika, że kolejne 159 500 pracowników w UE umiera co roku w wyniku chorób zawodowych. Uwzględniając powyższe dane liczbowe, szacuje się, że co trzy i pół minuty jedna osoba umiera w UE z przyczyn związanych z pracą

20 CELE i PROGRAMY POLITYKI ZATRUDNIENIA

21 Traktat amsterdamski początkiem wspólnej polityki zatrudnienia UE
Europejska Strategia Zatrudnienia listopad ‘97 : Zdolność do uzyskania zatrudnienia Przedsiębiorczość Zdolność adaptacyjna pracowników i pracodawców Równość szans

22 Inicjatywa wspólnotowa EQUAL
Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy Zwalczanie rasizmu i ksenofobii w miejscu pracy Umocnienie „gospodarki społecznej” Wspieranie idei uczenia się przez całe życie oraz integracyjnych organizacji pracy Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce Godzenie życia rodzinnego i zawodowego Ograniczenie nierówności w traktowaniu ze względu na płec Pomoc w integracji osób ubiegających się o status uchodźcy

23 Programy pomocowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w Polsce
Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

24

25 Obniżenie cen podstawowych towarów Wzrost płac minimalnych
Zamieszki we francuskich departamentach zamorskich (2009) spowodowane pogarszającymi się warunkami ekonomicznymi i społecznymi Gwadelupa i Martynika jako druga i trzecia z najwyższymi stopami bezrobocia w Unii Europejskiej od 2007 roku Głowne postulaty: Obniżenie cen podstawowych towarów Wzrost płac minimalnych

26 Przygotowali Andrzej Szujecki Łukasz Bąk Daniel Orciuch

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


Pobierz ppt "Polityka Zatrudnienia w UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google