Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis treści  Celem jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwój kompetencji matematyczno – fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis treści  Celem jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwój kompetencji matematyczno – fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1

2 Spis treści

3  Celem jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwój kompetencji matematyczno – fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.  Projekt jest realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

4  Uczestnicy projektu to 1920 uczniów i 90 szkół ponadgimnazjalnych, z czego: 1800 uczniów będzie rozwijało swoje zainteresowania i kompetencje w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkołach, realizowanych w 180 Uczniowskich Grup Projektowych, liczących po 10 uczniów 120 uczniów będzie miało możliwość rozwijania swoich zainteresowań i kompetencji w ramach zajęć pozaszkolnych organizowanych na uczelniach wyższych w województwach objętych projektem, w ramach 12 Naukowych Kół Projektowych, liczących po 10 uczniów.

5 Spis treści

6  W ramach dofinansowania ze środków unijnych Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (WSL) i L-Systems rozpoczęły ogólnopolski innowacyjny projekt edukacyjny „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji” z wykorzystaniem oprogramowania ERP firmy Epicor, która jest dostawcą zintegrowanych aplikacji dla średnich przedsiębiorstw. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), a jego wartość wynosi prawie 3.5 mln zł.

7 Spis treści

8 Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” zakłada realizację:  zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki i przedsiębiorczości,  zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów na wykłady, imprezy, obozy naukowe i edukacyjne,  szkolnych pikników i konferencji popularyzujących naukę,  wystaw i prezentacji promujących osiągnięcia naukowe,  kompleksowego doradztwa zawodowego.

9  Projekt oferuje rozwijanie innowacyjnych form nauczania i dostarcza ciekawych materiałów dydaktycznych. Poprzez zastosowanie nowoczesnych metod uczenia się, szkoła ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu dla młodzieży.  Projekt ma pokazać, że nauka nie musi być nudna, a przedmioty ścisłe trudne!

10 Spis treści

11

12

13

14 Cele projektu:  Celem głównym projektu jest stworzenie, przetestowanie oraz upowszechnienie i wprowadzenie do polityki rozwoju innowacyjnych narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w zakresie nauczania i kreowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski, w ramach nauczania przedmiotów „Podstawy Przedsiębiorczości„ i „Ekonomia w praktyce” w okresie od 28.03.2011r do 28.03. 2013r.

15  Stworzenie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych opartych na: interaktywnym programie komputerowym do pomiaru kompetencji przedsiębiorczych uczniów, z automatycznym generowaniem zindywidualizowanego planu nauczania 2 grach dydaktycznych  Opracowanie programów szkoleń i materiałów szkoleniowych na 2 poziomach zaawansowania w ramach 11 kompetencji przedsiębiorczych  Zbudowanie platformy edukacyjnej dla wymiany wiedzy i doświadczeń przez uczniów i nauczycieli  Przeprowadzanie działań upowszechniających i włączających innowacyjne narzędzia dydaktyczne.

16 Projekt adresowany jest do:  dyrektorów szkół,  nauczycieli przedsiębiorczości,  doradców zawodowych,  pedagogów szkolnych  uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

17 Spis treści

18 Cel projektu:  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej.  W skład opracowanego programu wejdą trzy kompatybilne i komplementarne ze sobą autorskie programy nauczania przedsiębiorczości, języków obcych oraz ICT przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

19 Działania w projekcie  W ciągu 3 lat każdy uczeń zakwalifikowany do Projektu weźmie udział łącznie w:  300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego;  28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem;  kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG

20  Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, zatem ani uczniowie, ani pracownicy szkoły nie będą ponosić żadnych kosztów w/w przedsięwzięć. Wszystkie one będą finansowane z przyznanych nam funduszy unijnych (np. podręczniki, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w szkole, nagrody, obozy naukowe, itp.)

21 Spis treści

22 Idea projektu  Realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany jest od 1.01.2012 roku do 31.12.2013 roku w partnerstwie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim.

23  Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia prowadzonego w Technikum przez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów przez wzmocnienie ich kompetencji kluczowych i zawodowych oraz podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia.

24 Spis treści

25  W ramach projektu nauczyciele poznają nowoczesne narzędzia umożliwiające prowadzenie atrakcyjnych zajęć – zgodnie z duchem reformy edukacji oraz wymogami skomputeryzowanego świata XXI wieku. W cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez trenerów Microsoft Sp.zo.o i ekspertów w dziedzinie e-nauczania, zdobywają też wiedzę o nowych trendach w edukacji, m.in.: internetowych platformach edukacyjnych, programach dla szkół (DreamSpark, Live@EDU, ITAcademy), najnowszym rozporządzeniu MEN o obowiązkowych elektronicznych podręcznikach.

26  Projekt Szkoła Nowych Technologii jest częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego w Polsce pod lokalną nazwą Partnerstwo dla przyszłości.  Organizatorami projektu są partnerzy strategiczni: firma Microsoft oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – ekspert w dziedzinie nowoczesnego nauczania.

27 Korzyści z projektu DLA UCZNIÓW  szkolenia z najnowszych technologii  bezpłatny dostęp legalnego oprogramowania, w szczególności narzędzi developerskich (m.in. dostęp do programu DreamSpark: korzystający z niego uczeń może pobrać potrzebne oprogramowanie (Windows Phone Dev Tools), założyć konto w MarketPlace i zarabiać na swoich pomysłach)  możliwość wzięcia udziału w konkursie „High School Tech Hero”

28 Spis treści  As kompetencji As kompetencji  Wirtualne laboratoria – sukces innowacji Wirtualne laboratoria – sukces innowacji  Kompetencje kluczowe drogą do kariery Kompetencje kluczowe drogą do kariery  Szkoła Kluczowych Kompetencji Szkoła Kluczowych Kompetencji  Jestem przedsiębiorczy Jestem przedsiębiorczy  Szkoła Sukcesu Szkoła Sukcesu  Pracownie Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych Pracownie Kształtowania Kompetencji Kluczowych i Zawodowych  Szkoła Nowych Technologii Szkoła Nowych Technologii


Pobierz ppt "Spis treści  Celem jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwój kompetencji matematyczno – fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google