Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im"— Zapis prezentacji:

1 Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im
Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie

2 Konkursy w zasięgu szkolnym:
Konkurs na logo szkoły Cele: kształtowanie wrażliwości na piękno, estetykę prac, kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi w edytorze graficznym, ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości plastycznej.

3 Konkurs fotograficzny „Najciekawsze miejsce ekologiczne”
Cele: odkrywanie, dokumentowanie i zgromadzenie najciekawszych fotografii ukazujących miejsca o atrakcyjnych walorach przyrodniczych miasta, zwrócenie uwagi na uroki miasta, poprzez prezentację prac fotograficznych, ich propagowanie w wydawnictwach i materiałach promocyjno-reklamowych, archiwizowanie dokumentacji fotograficznej miasta.

4 Konkurs multimedialny „Prezentacja multimedialna o tematyce ekologicznej”
Cele: kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody, promowanie zachowań mających na celu ochronę Planety, uwrażliwienie na piękno krajobrazu naturalnego najbliższej okolicy, stworzenie uczniom możliwości ekspresji artystycznej i prezentacji własnych dokonań twórczych.

5 Konkurs na najlepszą kartkę walentynkową w języku angielskim
Cele: pogłębianie znajomości języka angielskiego, wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań, rozwijanie postawy charakteryzującej się wnikliwością oraz dociekliwością, korzystanie ze środków technicznego przekazu np. Internetu, programów graficznych.

6 Konkurs plastyczny „Zagrożenia a bezpieczeństwo w sieci”
Cele: uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych, informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie , wykształcenie u uczniów umiejętności rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania świadomego wyboru w trakcie korzystania z komputerów oraz Internetu, przygotowanie uczniów do korzystania z komputera i zasobów Internetu zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi,.

7 Konkurs „Wady i zalety Internetu”
Cele: promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń i korzyści.

8 Konkurs „Niebezpieczna sieć”
Cele: zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz sposobach zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami.

9 Konkursy o zasięgu regionalnym:
Regionalny Konkurs Matematyczny Cele: popularyzacja matematyki Festiwal Nauk Matematyczno – Przyrodniczych Cele: popularyzacja narzędzi multimedialnych w naukach ścisłych.

10 Regionalny "Konkurs Informatyczny dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych„
Cele: rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów, rozwijanie logicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów z zastosowaniem środków i metod informatycznych, kształtowanie aktywnych postaw społecznych uczniów.

11 Konkursy o zasięgu krajowym i międzynarodowym:
Międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki „Bóbr” Cele: rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów, zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności, stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach, sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania TI w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu, zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.


Pobierz ppt "Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google