Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczny w Internecie. Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczny w Internecie. Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczny w Internecie

2 Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. Komputer w szkole spełnia wiele istotnych funkcji. Uczy, pomaga w korzystaniu z ogromu zasobów edukacyjnych, daje możliwość pełnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem informacji, ale również umożliwia nawiązanie międzynarodowej współpracy szkół. Internet to niepowtarzalna okazja do ciągłego zdobywania wiedzy i wykształcenia nawyku uczenia się przez całe życie. Przed nauczycielem staje więc niełatwe zadanie. Powinniśmy zatem jako pedagodzy przygotować uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji i komunikacji poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z TI w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. Internet a szkoła

3 Bezpieczny w Internecie Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń.

4 Bezpieczny w Internecie Zagrożenia nękanie w Internecie, uzależnienie od Internetu, szkodliwość dla zdrowia, koszty połączenia z Internetem, uszkodzenie sprzętu, wirusy, dialery, problemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci, zaburzenia relacji interpersonalnych), kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią, nieświadome udostępnianie danych.

5 Bezpieczny w Internecie Należy uczyć takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagrażał on zdrowiu człowieka i kontaktom międzyludzkim.

6 Bezpieczny w Internecie Najważniejszym przeciwdziałaniem w walce z niebezpieczeństwami i zagrożeniami ze strony Internetu jest nasza wiedza o nim. Istotną rolę w jej przekazywaniu młodemu człowiekowi mają rodzice i nauczyciele.

7 Bezpieczny w Internecie Problemy w walce z zagrożeniami niski poziom wiedzy opiekunów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, niechęć do zgłaszania przestępstw odpowiednim służbom, lekceważenie zagrożeń przez użytkowników Internetu, brak wiedzy na temat działalności organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, brak nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Internetu, brak odpowiedniego ustawodawstwa pomagającego w walce z przestępczością w Internecie.

8 Bezpieczny w Internecie Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednim wpływem Internetu, należy: stosować zasadę najpierw obowiązki, potem komputer, częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka, nakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach, nie pozostawiać dziecka samego sobie.

9 Bezpieczny w Internecie Zabezpieczenia w szkole Należy zauważyć konieczność korzystania z zabezpieczeń w szkole. Bezpieczeństwo to wzrośnie, gdy: szkoła zaangażuje się w rozwój i wdrażanie zasad bezpieczeństwa i zapozna z nimi społeczność szkolną, nauczyciele będą pamiętać, że stosowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie może zapewnić tylko odpowiedni nadzór nad uczniami i skuteczne zarządzanie klasą.

10 Bezpieczny w Internecie Jak chronić dzieci? uczyć zasad bezpieczeństwa, rozmawiać z nimi, pokazywać to, co w sieci wartościowe, wychowywać je do korzystania z sieci, filtrować szkodliwe treści z Internetu, edukować rodziców, opiekunów, egzekwować prawo.

11 Bezpieczny w Internecie Co możemy zrobić jako nauczyciele? uświadamiać uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywne społeczne, etyczne i prawne konsekwencje rozwoju TI; promować odpowiedzialną postawę dorosłych oraz prawo dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu; kształtować świadomego i mądrego użytkownika mediów; uświadomić dzieciom i rodzicom jakie korzyści niesie Internet; uświadamiać dzieciom i rodzicom jakie zagrożenia wynikają z użytkowania Internetu;

12 Bezpieczny w Internecie motywować do dbania o cudze i własne bezpieczeństwo w Internecie; nadzorować obszary internetowe, po których porusza się uczeń; zapoznać dzieci i rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu; informować dzieci i rodziców o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie. Co możemy zrobić jako nauczyciele?

13 Bezpieczny w Internecie Przydatne adresy:

14 Bezpieczny w Internecie Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, przyjacielem i... bogiem dziecka. Maszyna ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim.

15 Bezpieczny w Internecie Prezentacja powstała na bazie materiałów opublikowanych w Internecie. Autorki: Jadwiga Kudyba Aneta Waśkowicz


Pobierz ppt "Bezpieczny w Internecie. Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać"

Podobne prezentacje


Reklamy Google