Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie i jego składniki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie i jego składniki"— Zapis prezentacji:

1 Działanie i jego składniki

2 Działanie (praca) – to świadome przekształcanie rzeczywistości podjęte dla realizacji określonego celu.

3 Składniki działania Cel – oczekiwany, pożądany stan rzeczy wyznaczający kierunek działania. Podmiot – człowiek, którego cele realizujemy.

4 3. Przedmiot – zmieniany obszar rzeczywistości.
  Metoda – utrwalony i zaakceptowany sposób realizacji celów.

5 Zasoby – ludzie oraz materiały, urządzenia, finanse niezbędne do realizacji celu.
Warunki – wszystkie okoliczności, w których przebiega działanie. Skutki – wszystkie konsekwencje działania.

6 Skutki działania Wynik użyteczny – to wszystkie skutki oceniane pozytywnie (Wu) Koszty – wszystkie skutki oceniane negatywnie (K)

7 Sprawność działania Główne walory sprawności:
1. Skuteczność – walor stopniowalny, oznacza wyłącznie stopień osiągania celów.

8 2. Korzystność – oznacza osiąganie korzyści jeśli (Wu>K),
Jeśli Wu<K to mamy do czynienia ze stratą.

9 Ekonomiczność jeśli Wu > 1 K

10 Działanie sprawne to takie, które posiada wiele walorów sprawności.
Usprawnianie działań poprzez poprawę skuteczności, zwiększanie korzyści oraz ekonomizację. Dodawanie walorów sprawności (czystość, energiczność, prostota itp.)

11 Klasyczne zasady organizacji pracy
Działanie zgodnie z cyklem organizacyjnym Zasada optymalnego wyniku działania Zasada podziału pracy Zasada koncentracji pracy Zasada harmonizacji K.Adamieckiego Zasada ciągłości pracy

12 Organizacja pracy zespołów pielęgniarskich

13 Stanowisko pracy – to część przestrzeni roboczej wraz z wyposażeniem, na której właściwy pracownik lub zespół pracowników wykonuje w określony sposób część procesu pracy, współprzyczyniając się do osiągnięcia celów systemu organizacyjnego.

14 Podstawowe elementy stanowiska pracy:
nazwa stanowiska, miejsce w strukturze, więzi organizacyjne, cele stanowiska, proces pracy, podział pracy (na stanowiskach zespołowych), odpowiedzialność czas pracy, obciążenie psychofizyczne, przerwy w pracy, środki ochrony przed zagrożeniami, ocena pracy, obsada pracy, obsługa stanowiska pracy.

15 Wyznaczniki zatrudnienia kadr w opiece zdrowotnej
I.  Specyfikacja jakościowa celów zakładu: Jakie cele mają być osiągane? (wyodrębnienie stanowisk pracy) Jakie zadania będą realizowane? (przydział zadań) Jacy ludzie są potrzebni do tych zadań? (profil kompetencji pracownika)

16 II.     Specyfikacja ilościowa celów
Jaki jest rozmiar tych celów (zadań)? Ilu pracowników może (powinno) te zadania realizować?

17 Przykładowe wskaźniki zatrudnienia kadr w opiece zdrowotnej
1.     Liczba pielęgniarek na mieszkańców  2.     Liczba pielęgniarek w stosunku do liczby lekarzy  3.     Liczba łóżek w oddziale szpitalnym na jedną pielęgniarkę  4.     Liczba mieszkańców na jedną pielęgniarkę rodzinną  5.     Procentowy udział pielęgniarek w poszczególnych kategoriach kwalifikacji zawodowych (asystentki, licencjonowane pielęgniarki, magistrowie, specjalistki itp.)

18 Ocena zapotrzebowania na opiekę
6. Wymiar czasu pracy pielęgniarki przypadający na pacjenta na dobę Ocena zapotrzebowania na opiekę wg kategoryzacji pacjentów PCS – Patient Classification System


Pobierz ppt "Działanie i jego składniki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google