Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program edukacyjny „Trzymaj Formę” II edycja rok szkolny 2007/2008 Bogdan Wlizło Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program edukacyjny „Trzymaj Formę” II edycja rok szkolny 2007/2008 Bogdan Wlizło Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku."— Zapis prezentacji:

1 Program edukacyjny „Trzymaj Formę” II edycja rok szkolny 2007/2008 Bogdan Wlizło Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku

2 Inauguracja II edycji Wytypowanie szkół do realizacji programu – postanowiono zaproponować dalszą realizację 8 szkołom z I edycji ( 7 gimnazjów i 1 szkoła podstawowa), oraz nowym placówkom : 4 gimnazjom i 2 szkołom podstawowym Przeprowadzono narady z dyrektorami w/w szkół dotyczących realizacji programu w szkołach, w których: - przedstawiono założenia programu - przekazano list intencyjny

3 Inauguracja II edycji c.d. - uzyskano pisemną zgodę na realizację programu w szkole - Dyrektor wyznaczył szkolnego koordynatora programu - uzgodniono dalsze postępowanie przy realizacji programu: przeprowadzenie szkolenia w PSSE, dystrybucja materiałów edukacyjnych, bieżący kontakt i współpraca

4 Realizacja II edycji Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu (grudzień 2007) - Założenia realizacji programu, omówienie I edycji, omówienie monitoringu i ewaluacji – koordynator powiatowy programu - Żywienie człowieka – zbilansowana dieta, zapotrzebowanie i zalecenia żywieniowe dla młodzieży, omówienie podstawowych składników żywieniowych, zbilansowanie energetyczne – Asystent HŻ PSSE - Omówienie zaburzeń w odżywianiu – anoreksja i bulimia – koordynator powiatowy programu (wystąpienie przygotowane po konsultacji z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną)

5 Realizacja II edycji – szkolenie c.d. - Wybrane elementy edukacji konsumenckiej, GDA – prawa konsumenta, konstrukcja etykiet umieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych, GDA, umiejętność czytania informacji z opakowań, asortyment sklepików szkolnych – Asystent HŻ PSSE - Aktywność fizyczna – omówienie problematyki, kształtowanie sylwetki, testy wydolności i sprawności fizycznej – powiatowy koordynator programu - Przekazanie materiałów edukacyjnych do realizacji programu W szkoleniu uczestniczył PPIS w Ełku który powitał zebranych, podziękował za dotychczasową współpracę i życzył sukcesów w realizacji programu.

6 Realizacja II edycji W szkoleniu uczestniczyli koordynatorzy ze wszystkich szkół zaproszonych do realizacji programu. Wszystkim uczestnikom szkolenia wydano zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

7 Realizacja II edycji Przy realizacji współpracowano, poza szkołami z - Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Ełku – zaburzenia w odżywianiu, - samorządami lokalnymi (Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urzędy Gmin) – przekazywanie materiałów edukacyjnych, szkoleniowych, - mediami: (Gazeta Współczesna – wywiad nt. żywienia i odżywiania, programu Trzymaj Formę udzielony przez PZiOZ i HŻ PSSE; Gazeta Olsztyńska, Rozmaitości Ełckie – artykuły nt. imprez z zakresu żywienia i aktywności fizycznej realizowanych w szkołach )

8 Realizacja II edycji PSSE Ełk współpracowała ściśle z realizującymi program szkołami: - Pomoc merytoryczna, metodyczna placówkom - Działania edukacyjne pracownika HŻ PSSE w szkołach – prelekcja dla rodziców, nauczycieli, pracowników pionu żywieniowego, prelekcja dla uczniów gimnazjów, - Pracownicy PZiOZ, HDM, HŻ PSSE uczestniczyli w imprezach szkolnych jako członkowie komisji konkursowych i jako goście honorowi,

9 Realizacja II edycji Ewaluacja programu: - Zebrano informacje z realizacji programu ze szkół - Zebrano dodatkowe materiały dokumentujące działania szkół w zakresie realizacji programu: zdjęcia, opracowania, projekty, - Przeprowadzono wizytacje oceniające realizację programu w szkołach (zgodnie z wytycznymi)

10 Podsumowanie II edycji Program realizowano w 14 szkołach - 11 gimnazjach i 3 szkołach podstawowych (1 zespół szkół ponadgimnazjalnych, 4 gimnazja, 6 zespołów szkół, 2 szkoły podstawowe) Edukacją objęto 1035 uczniów z 57 klas (stanowi to 73% uczniów i 80% klas w placówkach realizujących program) Program realizowało 63 nauczycieli ( z tego 17 wychowawców klas, 15 nauczycieli w-f, 11 nauczycieli biologii, 14 nauczycieli innych przedmiotów i pojedyńcze inne profesje)

11 Wybrane formy realizacji programu Zdobywanie wiedzy teoretycznej w zakresie: - poznanie norm żywieniowych dla grup wiekowych, zawodowych, diet- szczególnie w wieku szkolnym, - poznanie wiedzy nt. zbilansowania diety, postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem - poznanie grup produktów ze szczególnym uwzględnieniem Piramidy Zdrowego Żywienia, - poznawanie zasad racjonalnego żywienia z uwzględnieniem zasady 5 x dziennie owoce i warzywa, - poznanie znaczenia mikro-, makroelementów, witamin ze szczególnym uwzględnieniem surowych owoców i warzyw

12 Wybrane formy c.d. Zajęcia praktyczne - układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, - wykonywanie sałatek, surówek, zielonych kanapek, - układanie jadłospisów dla osób z nadwagą i niedowagą

13 Wybrane formy c.d. Zajęcia praktyczne - konkursy w rozpoznawaniu owoców i warzyw - prezentacja wykonanych kanapek, sałatek, surówek przed uczniami, nauczycielami, rodzicami

14 Wybrane formy c.d. Zajęcia praktyczne związane z aktywnością fizyczną - ćwiczenia gimnastyczne korygujące postawę, - pokazy ćwiczeń sprawnościowych, - pokazy ćwiczeń na poszczególne partie mięśni i ciała, - prezentacja rozgrzewki sportowej

15 Prezentacja form c.d. Organizacja imprez, spartakiad sportowych, konkursów prozdrowotnych - spartakiada gminna (Wiśniowo Ełckie), - sportowy festyn z okazji Dnia Dziecka, - festyn Trzymaj Formę-konkursy wiedzy, sprawnościowe, przygotowanie potraw z przygotowanych produktów (Gimnazjum Nowa Wieś E.)

16 Prezentacja form c.d. Organizacja imprez, konkursów - „ bitwa morska” konkurs szkolny (Z.Sz.Sam. Chełchy – zakres: aktywne spędzanie czasu, układanie jadłospisu, uzupełnianie piramidy zdrowego żywienia) - Turniej Promocji Zdrowia – impreza gminna z udziałem szkół z terenu gminy (Z.Sz.Sam. Wiśniowo Ełckie)

17 Prezentacja form c.d. Akcentowanie treści programu w placówce i inne formy - wykonywanie gazetek, plakatów nt. programu - przygotowanie reklamy telewizyjnej, - konkurs plastyczny z napisami w języku angielskim - przeprowadzanie ankiet nt. odżywiania

18 Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim – projekt edukacyjny „Aby zdrowym być” W projekcie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice (121 osób) W realizację zaangażowanych było 11 osób: wychowawcy, nauczyciele j.polskiego, j.angielskiego, przyrody, w-f, matematyki, religii, opiekun świetlicy parafialnej, Uczniowie przygotowali inscenizację z którą wystąpili przed całą szkołą i rodzicami

19 SP Rożyńsk Wielki Uczniowie zapoznawali się z zasadami zdrowego odżywiania, poznawali piramidę zdrowia, Pozyskali umiejętności właściwego doboru składników pokarmowych i samodzielnego sporządzania wartościowych posiłków, nauczyli się liczyć kalorie Samodzielne sporządzanie sałatek, surówek, kanapek

20 SP Rożyńsk Wielki Uczniowie przygotowali prace plastyczne Odbył się konkurs plastyczny, który został rozstrzygnięty na imprezie szkolnej Prace oceniała publiczność i Komisja Konkursowa

21 SP Rożyńsk Wielki Nagrodzone prace Były również prace z opisem w języku angielskim

22 SP Rożyńsk Wielki Odbył się konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu z wykorzystaniem otrzymanych produktów Pracuje drużyna „Witaminek”

23 SP Rożyńsk Wielki Uczniowie uczyli się aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu - wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, - przeprowadzano gimnastykę śródlekcyjną - przeprowadzono konkurs sportowo-rekreacyjny w ramach imprezy szkolnej

24 SP Rożyńsk Wielki Po zawodach był też czas na odpoczynek na świeżym powietrzu

25 „Trzymaj Formę” PSSE Ełk Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program edukacyjny „Trzymaj Formę” II edycja rok szkolny 2007/2008 Bogdan Wlizło Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google