Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!”"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!”
ZAŁOŻENIA na rok szkolny 2009/2010

2 „Trzymaj Formę!” I. CEL GŁÓWNY Poprawa sposobu odżywiania młodzieży

3 „Trzymaj Formę!” II. CELE SZCZEGÓŁOWE
Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej

4 „Trzymaj Formę!” 3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności
korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych 4. Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty 5. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym

5 „Trzymaj Formę!” III. ADRESACI PROGRAMU
uczniowie szkół gimnazjalnych (I-III) uczniowie szkół podstawowych (kl.V-VI) rodzice uczniów

6 „Trzymaj Formę!” IV. UCZESTNICY PROGRAMU
dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna pielęgniarki środowiska szkolnego władze wojewódzkie i lokalne inne osoby i instytucje - wg możliwości i potrzeb środowiskowych

7 „Trzymaj Formę!” V. CZAS TRWANIA PROGRAMU
IV edycja – rok szkolny 2009/10 V edycja – rok szkolny 2010/11 VI edycja – rok szkolny 2011/12

8 „Trzymaj Formę!” VI. ORGANIZATORZY PROGRAMU
Główny Inspektorat Sanitarny Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”

9 „Trzymaj Formę!” VII. PARTNERZY PROGRAMU
Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie Ministerstwo Sportu i Turystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

10 „Trzymaj Formę!” VIII. KOORDYNATORZY PROGRAMU poziom wojewódzki - WSSE
st. asystent Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 089/ (85) faks 089/

11 „Trzymaj Formę!” poziom powiatowy – PSSE
pracownicy pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (wykaz koordynatorów – na poziom szkolny – dyrekcje szkół zaproponowani przez dyrektorów koordynatorzy szkolni

12 „Trzymaj Formę!” IX. WSPÓŁREALIZATORZY PROGRAMU
Z PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ poziom wojewódzki – WSSE mł. asystent Barbara Brakoniecka Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 089/

13 „Trzymaj Formę!” poziom powiatowy – PSSE
Pracownicy pionu higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku zaproponowani przez Powiatowych Inspektorów Sanitarnych

14 „Trzymaj Formę!” X. TREŚCI PROGRAMOWE
Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta Wybrane elementy edukacji konsumenckiej Aktywność fizyczna

15 „Trzymaj Formę!” ŻYWIENIE MŁODZIEŻY Piramida zdrowia – bloki produktów
Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży Rola podstawowych składników odżywczych Zasady zdrowego żywienia (10 zasad) Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

16 „Trzymaj Formę!” Zaburzenia stanu odżywiania: - otyłość - nadwaga
- niedobór masy ciała - anoreksja, bulimia

17 „Trzymaj Formę!” WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ
Prawa konsumenta Konstrukcja etykiet na produktach spożywczych (w tym informacje o GDA !)

18 „Trzymaj Formę!” AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia: - pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży - test wydolności fizycznej (ćwiczenia) - test sprawności fizycznej (ćwiczenia)

19 Trzymaj Formę!” Przykłady z omówieniem metodycznym:
- ćwiczenia mięśni brzucha - ćwiczenia mięśni bioder - ćwiczenia mięsni grzbietu - ćwiczenia mięśni klatki piersiowej - ćwiczenia oddechowe - ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała - ćwiczenia marszu

20 Trzymaj Formę!” Kształtowanie sylwetki poprzez
właściwy dobór mebli szkolnych do wzrostu ucznia

21 „Trzymaj Formę!” XI. ZALECANA METODA REALIZACJI – METODA PROJEKTU
Uczniowie przy wsparciu nauczycieli/rodziców/innych osób ze środowiska lokalnego opracowują i realizują projekty służące propagowaniu zasad zdrowego stylu życia w szkole i w rodzinie

22 „Trzymaj Formę!” Najbardziej wartościowe są projekty interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszących się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.

23 „Trzymaj Formę!” Informacje na temat metody projektu są zamieszczone na w części poświęconej „Trzymaj formę” Na są także zamieszczone materiały nadesłane przez szkoły, które realizowały I, II, III edycję programu

24 XII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

25 HARMONOGRAM Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół
(PZiOZ PSSE – VI-IX 2009) Opracowanie bazy szkół, które wyraziły zgodę na przystąpienie do programu (PZiOZ PSSE/WSSE – IX 2009)

26 W woj. warmińsko-mazurskim udział w IV edycji programu zgłosiły
204 (203)* szkoły, w tym: 163 (175)* gimnazja 41 (28)* szkół podstawowych *dane z III edycji

27 HARMONOGRAM Doskonalenie powiatowych koordynatorów i współrealizatorów programu z PIS (PZiOZ WSSE – praca ciągła) Przygotowanie i doskonalenie szkolnych koordynatorów programu, realizatorów i innych przedstawicieli środowiska szkolnego oraz lokalnego (PZiOZ i HŻŻiPU PSSE, lokalni partnerzy – praca ciągła)

28 HARMONOGRAM Kontynuacja i rozszerzenie współpracy na poziomie wojewódzkim i lokalnym Wykonawcy: PZiOZ PSSE/WSSE Termin: praca ciągła Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w środkach masowego przekazu oraz organizacja imprez masowych w środowiskach lokalnych Wykonawcy: PZiOZ PSSE, partnerzy i realizatorzy

29 HARMONOGRAM Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i rodziców w szkołach i środowiskach lokalnych. Realizacja programu w szkołach. Wykonawcy: pracownicy szkół, eksperci z zewnątrz Termin: IX 2009-VI 2010

30 HARMONOGRAM Dystrybucja materiałów do PSSE/szkół
Wykonawcy: PZiOZ WSSE/PSSE Nadzorowanie i monitorowanie przebiegu programu Wykonawcy: PZiOZ PSSE/WSSE Termin: IX 2009-VIII 2010

31 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Analiza meldunków dwutygodniowych Kontrole dokumentacji w PSSE Uczestnictwo w szkoleniach/naradach/itp. organizowanych przez PSSE Omawianie zrealizowanych zadań na spotkaniach z pracownikami pionu PZiOZ Wykonawcy: koordynator wojewódzki; kierownik OPZiOZ Termin: IX 2009-VIII 2010

32 POWIATOWE STACJE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
Spotkanie/a robocze w trakcie roku szkolnego Wizytacje oceniające realizację programu w szkołach: PSSE Olsztyn – 4 PSSE Elbląg – 4 pozostałe PSSE – po 2

33 HARMONOGRAM Podsumowanie i ocena realizacji programu na poziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym

34 XIII. MATERIAŁY

35 poradnik dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu
Do pobrania na stronie poradnik dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu

36 broszura dla uczniów - należy posługiwać się plakat „Piramida zdrowia”
Do pobrania na stronie broszura dla uczniów plakat „Piramida zdrowia” - należy posługiwać się wyłącznie tą piramidą, gdyż jest dostosowana i zatwierdzona przez Instytut Żywienia i Żywności dla grupy wiekowej lat

37

38 edukacyjna strona internetowa

39 Opracowania IMiDZ w Warszawie
Poradnik „Jak pomóc otyłemu nastolatkowi?” (2006) – do pobrania „Otyłość u polskich nastolatków – epidemiologia, styl życia, samopoczucie” (2007) – do pobrania

40 Wydawnictwa Instytutu Onkologii w Warszawie
Poradnik „Dbaj o zdrowie. Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce” (wydawnictwo Instytutu Onkologii w Warszawie) Ulotki „Jedz 5 razy dziennie Do pobrania

41 Opracowanie WSSE w Bydgoszczy
„Etykieta rozszyfrowana – wiem, co kupuję i jem” - przewodnik po etykiecie spożywczej (Mirosława Kierblewska Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE Bydgoszcz) Kserokopia dla każdego koordynatora

42 Opracowania WHO „5 kroków do bezpieczniejszej żywności”
( plakat (PL) ulotka (EN) poradnik (EN) „Five keys to safer food manual” Do pobrania

43 Lista produktów zalecanych
do rozszerzenia asortymentu w sklepikach szkolnych – do pobrania

44 Strona internetowa WSSE w Olsztynie
- materiały merytoryczne i metodyczne związane z tematyką programu

45 www.wsse.olsztyn.pl Linki:
Europejska Rada Informacji o Żywności - Instytut Żywności i Żywienia - Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka - Stowarzyszenie Konsumentów Polskich - Federacja Konsumentów - Centers for Disease Control and Prevention –

46 Możliwość prezentacji projektów i innych przedsięwzięć realizowanych przez szkoły Szkoły realizujące program w roku szkolnym … >> zobacz listę<< Jak szkoły realizowały program w roku szkolnym … - >> zobacz << „Ruch i dietę wprowadź w życie, „Odrzuć chipsy i siedzenie, będziesz czuć się znakomicie” zyskasz formę jak marzenie”

47 XIV. PATRONATY

48 „Trzymaj formę” realizowany w woj. warmińsko-mazurskim
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty objął patronatem honorowym program „Trzymaj formę” realizowany w woj. warmińsko-mazurskim

49 Patronat nad programem realizowanym w woj. warmińsko-mazurskim
objął dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

50 Patronat nad programem realizowanym w woj. warmińsko-mazurskim objął
rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej


Pobierz ppt "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google