Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matematyka, która procentuje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matematyka, która procentuje"— Zapis prezentacji:

1 Matematyka, która procentuje
Nauczyciel prowadzący: Aneta Gołdyn Uczestnicy: Paweł Słodowy Róża Przybyłek Kamil Wącław Anna Luterek Paula Kusz Elżbieta Łaska Magdalena Kuca Ewelina Klaska Daria Witczak Ewelina Łuczak Adrianna Kądzielska Karolina Chojnacka Izabela Witczak Marcin Plewiński Hubert Kowalski

2 Cele projektu Projekt „ Matematyka która procentuje” ma charakter badawczy, jego zadaniem jest: Usystematyzowanie wiadomości na temat procentów Pokazanie praktycznych sytuacji w których wykorzystuje się procenty Przybliżenie uczniom pojęć związanych z bankiem: dyskonto, oprocentowanie, kapitalizacja odsetek Zaznajomienie z ofertami banków, przyjaznymi dla nastolatków Wyszukiwanie informacji w Internecie Prezentacja swoich prac za pomocą programu PowerPoint

3 Opis projektu W projekcie brali udział zainteresowani uczniowie - 9 osób z klasy drugiej i 6 osób z klasy trzeciej. Głównym zadaniem projektu jest pokazanie praktycznego wykorzystania procentów w życiu codziennym. Uczniowie zapoznali się z ofertami banków, a dokładniej z oprocentowaniem lokat oszczędnościowych. Dowiedzieli się jak dolicza się odsetki, od czego zależy ich wielkość. Przybliżone zostało uczniom pojęcie podatku VAT. Dodatkowo osoby realizujące ten projekt zauważyły, że nastolatek może wynieść wiele korzyści z banku.

4 Narzędzia komputerowe
Wyszukiwarka internetowa – poszukiwanie informacji. Arkusz kalkulacyjny Excel – do tworzenia wykresów – przedstawienie najkorzystniejszej lokaty banku. Microsoft Equation 3.0 – do pisania działań matematycznych. Menedżer plików graficznych Picasa – prowadzenie albumu grupy. Gimp – program do obróbki zdjęć. AMAYA – program do tworzenia stron internetowych. Power Point – przygotowanie końcowych prezentacji

5 Organizacja pracy zespołów
Projekt realizowało 15 uczniów, podział był następujący: 1. „Bank PKO w oczach nastolatka” – 2 osoby IIb – zadaniem uczniów było zaproszenie pracownika na spotkanie, przeprowadzenie z nim wywiadu. Uczniowie za pomocą programu PowerPoint wyjaśnili kilka pojęć związanych z bankiem PKO, przedstawili jakie korzyści może mieć nastolatek w tym banku. Opracowali najciekawszą ofertę lokaty oszczędnościowej i przedstawili ją w formie wykresu 2. „Bank SGB w oczach nastolatka” – 2 osoby klasa IId- zadanie tych uczniów było identyczne jak uczniów banku PKO. Jednakże wszystkie pojęcia i terminy związane z bankiem SGB wyjaśnione są na stronie internetowej . Najciekawszą ofertę lokaty oszczędnościowej przedstawiono w formie wykresu 3. „Praktyczne zastosowanie procentów” – 4 osoby IId – uczennice miały zebrać materiały, zdjęcia, przykłady w których wykorzystuje się procenty w praktyce. Zebrane materiały przedstawiono w za pomocą programu PowerPoint. Grupa ta po raz pierwszy miała do czynienia z tym programem, więc było to dla nich dość trudne

6 Organizacja pracy zespołów cz.2.
4. „Powtórka z procentów” – 3 osoby – IIIa – zadaniem uczniów jest przygotowanie powtórzenia z zakresu procentów. Powtórzenie to zawiera takie tematy : jak zamienić procent na ułamek, jak zamienić ułamek na procent, jak obliczyć procent z danej liczby, jaki procent jednej liczby stanowi druga liczba. Wszystkie wiadomości zostały przedstawione za pomocą programu PowerPoint. 5. „Test z zakresu procentów” – 3 osoby IIIa – przygotowanie zadań powtórzeniowych z zakresu procentów. 6. Album w programie Picasso – uczeń klasy IIb – sporządzanie zdjęć w trakcie pracy, obróbka w programie GIMP, sporządzenie albumu internetowego

7 Rola nauczyciela Wybrałam temat przewodni projektu
Pomagałam w przydziale zadań każdej grupie Pomagałam w zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami banków PKO i SGB, z przedstawicielem Urzędu Skarbowego Prowadziła konsultacje podczas których motywowałam do systematycznej pracy Pomagałam w poznaniu nowych programów komputerowych i internetowych Organizowałam dostęp do komputerów i Internetu Ustaliłam termin publicznej prezentacji oraz zorganizowałem odpowiedni sprzęt (rzutnik multimedialny, laptop, nagłośnienie) Dokonałam końcowego podsumowania projektu

8 Działania uczniów 1.Prezentacje dotyczące procentów
Zebranie wiadomości na temat procentów Pokazanie przykładów praktycznych w których wykorzystuje się procenty Sporządzenie testu na temat procentów. 2. Prezentacje dotyczące banków Wyszukiwanie wiadomości na temat banku PKO i SGB Wyjaśnienie terminów związanych z bankiem: co to jest stopa procentowa i od czego ona zależy, co to jest dyskonto, jak funkcjonuje karta kredytowa, co to jest kapitalizacja odsetek. Zaproszenie pracowników banków na spotkania Zebranie informacji na temat lokat oszczędnościowych Przedstawienie najkorzystniejszej oferty za pomocą wykresu (szczegółowa analiza jak zmienia się procent w zależności od czasu, jak oblicza się podatek VAT, ile on wynosi)

9 Działania uczniów cz.2 3. Działania związane z technologią informatyczną Wprowadzanie formuł w Excelu. Sporządzanie wykresów za pomocą Excela. Zapoznanie z programem GIMP. Poznanie internetowego programu Picasso. Tworzenie strony internetowej za pomocą programu AMAYA. Wstawianie animacji niestandardowych Stosowanie hiperłącz w programie PowerPoint

10 Rezultaty pracy uczniów
Prezentacja banku PKO – wyjaśnienie pojęć związanych z tym bankiem, przedstawienie najciekawszych produktów – karty Grafitti oraz najlepszej lokaty oszczędnościowej Prezentacja banku SGB – stworzenie strony internetowej na której zawarte są najistotniejsze terminy związane z bankiem.

11 Rezultaty pracy uczniów
3. Sporządzenie arkusza kalkulacyjnego, który oblicza wartość zaoszczędzonych pieniędzy z danej lokaty. Dodatkowo obrazuje to na wykresie słupkowym. 4. Powtórka z zakresu procentów – prezentacja w PowerPoint. 5. Przedstawienie sytuacji praktycznych w których wykorzystuje się procenty. 6. Test z zakresu procentów. 7. Album internetowy: „Matematyka , która procentuje” w Picasa Web Albums

12 Prezentacja publiczna
Prezentacja odbyła się na sali gimnastycznej, przed wybranymi przedstawicielami klas. Uczestniczyła w nim pani dyrektor, nauczyciele części przyrodniczo - matematycznej. Każda grupa przedstawiła swoją pracę. W pierwszej części uczniowie omówili następujące zagadnienia 1. Przedstawienie podstawowych wiadomości na temat procentów – prezentacja w PowerPoint 2. Prezentacja sytuacji praktycznych w których korzysta się z procentów – prezentacja w Power Point W drugiej części uczniowie przedstawili zagadnienia związane z bankiem 1. Bank PKO w oczach nastolatka – prezentacja w PowerPoint Uczniowie zaprezentowali najciekawsze produkty tego banku, wywołali z publiczności osoby które posiadają karty Grafitti aby powiedziały jak je wykorzystują.

13 Prezentacja publiczna cz.2.
2. Bank SGB w oczach nastolatka – przedstawienie strony internetowej obrazującej bank SGB. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia obrazujące spotkania z przedstawicielami banków. 3. Lokata w banku – za pomocą programu Excel przedstawiono najciekawszą lokatę oszczędnościową. Arkusz liczy wartość zaoszczędzonych pieniędzy w każdym miesiącu ( procent zależy od ilości miesięcy) oraz odlicza podatek VAT Na zakończenie prezentacji uczniowie pokazali Test z procentów – uczniowie wybierali spośród publiczności osoby, które miały odpowiedzieć na pytania 2. Podsumowanie - album w Picaso

14 Wnioski Czego nauczyli się uczniowie
systematyczności i odpowiedzialności poszerzyli swoją wiedzę na temat procentów tworzenia prezentacji w PowerPoint - wstawiania animacji niestandardowych - tworzenia hiperłączy - tworzenia wykresów w Excelu - wstawiania formuł - blokowania komórek - przerabiania zdjęć w programie GiMP - tworzenia albumu w programie Picasso - tworzenia stron internetowych

15 Wnioski Uczniowie klas II chcą kontynuować projekt w następnym roku Nauczyli się organizować swój czas pracy. Zauważyli jak wiele zależy od ich samych, aby praca końcowa miała dobry efekt „Fajna Zabawa” „Poznałem wiele ciekawych programów” „ Utrwaliłam zagadnienia związane z procentami”

16 Jakie korzyści mam z przeprowadzonego projektu
- lepiej poznałam uczniów, ich zainteresowania i predyspozycję - lepiej organizuję czas pracę - umiem oceniać pracę uczniów w metodzie projektu - angażuje uczniów do pracy - poznałam nowe programy komputerowe -


Pobierz ppt "Matematyka, która procentuje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google