Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄDOWA POLITYKA RODZINNA DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO dla rodzin wychowujących troje i więcej dzieci dr Paweł Wosicki, Radny m. Poznania, prezes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄDOWA POLITYKA RODZINNA DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO dla rodzin wychowujących troje i więcej dzieci dr Paweł Wosicki, Radny m. Poznania, prezes."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄDOWA POLITYKA RODZINNA DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO dla rodzin wychowujących troje i więcej dzieci dr Paweł Wosicki, Radny m. Poznania, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Fundacji Głos dla Życia dr Paweł Wosicki, Radny m. Poznania, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Fundacji Głos dla Życia

2 UCHWAŁA nr 1347 A RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2006 r. w sprawie: podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego § 1. Podnosi się kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa mowa w art. 12 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o kwotę 100,- zł na trzecie i następne dzieci w rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego.

3 Uzasadnienie uchwały Rodzina wielodzietna wychowuje, kształci i utrzymuje dużo więcej dzieci i młodzieży niż rodzina przeciętna, nie otrzymuje jednak proporcjonalnego do nakładów wsparcia, które choć w części rekompensowałyby ten wysiłek i związane z utrzymaniem licznej rodziny wydatki.

4 Rodzina wielodzietna dodatkowo obciążona jest świadczeniem na rzecz całego społeczeństwa większymi podatkami. Przykładem - podatek VAT ukryty praktycznie we wszystkich opłatach stałych (prąd, woda, gaz, itd.), które siłą rzeczy są wyższe w przypadku rodzin wielodzietnych. Uzasadnienie uchwały

5 Badania sytuacji finansowej rodzin wielodzietnych, w tym rodzin wysoko – wielodzietnych wskazują, iż pomimo otrzymywania pomocy w formie zasiłków większość tych rodzin, aby przetrwać, bezwzględnie potrzebuje dodatkowego wsparcia materialnego. Uzasadnienie uchwały

6

7

8 Konkluzja Przyczyn trudnej sytuacji tych rodzin należy szukać w nadmiernym ich obciążeniu, a nie w niezaradności. Stąd program wsparcia dla rodzin wielodzietnych powinien iść w kierunku zmniejszenia obciążeń finansowych rodziny wielodzietnej.

9

10 Skutki finansowe przyjętego rozwiązania dla budżetu m. Poznania w 2007 r. Biorąc pod uwagę procent rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych (wg danych MOPR-u w Poznaniu z zasiłku rodzinnego korzystają 2.752 rodziny wychowujących 3 i więcej dzieci, dodatek dotyczy 3.743 dzieci), koszt przyjętego rozwiązania w roku 2007 był rzędu 3 000 tys. zł. (około 1,5 promila budżetu miasta)

11 Skutki finansowe przyjętego rozwiązania dla budżetu m. Poznania w 2007 r. Biorąc pod uwagę fakt, że dzięki temu rozwiązaniu część rodzin przekracza próg uprawniający do pomocy społecznej, per saldo wydatkowana kwota jest niższa.

12 Zalety Efektywny - trafia do potrzebujących rodzin z uniknięciem kosztownych procedur biurokratycznych; Tani – obciążenie dla budżetu miasta rzędu 1 promila, jego wprowadzenie nie generuje dodatkowych kosztów; Sprawiedliwy - rekompensuje podatkową dyskryminację rodzin wielodzietnych; Solidarny – rekompensuje (przynajmniej częściowo) koszty utrzymania młodego pokolenia.

13 Podsumowanie Proponowane rozwiązanie: przełamuje pułapkę kryterium dochodowego; jest inwestycją w przyszłość; przeciwdziała wykluczeniu społecznemu – zbyt wielkie obciążenie rodziny kosztami utrzymania spycha ją w obszar nędzy i społeczny margines; jest społecznie ważne i ważkie – w Poznaniu obejmie prawie 3000 poznańskich rodzin i ok. 12.000 osób; jest nowoczesne – jest bardziej elementem polityki społecznej niż socjalnej; raczej stwarza warunki niż interweniuje.


Pobierz ppt "SAMORZĄDOWA POLITYKA RODZINNA DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO dla rodzin wychowujących troje i więcej dzieci dr Paweł Wosicki, Radny m. Poznania, prezes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google