Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Technik Rolnik ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27117 Projekt realizowany w ZSP CKU w Przygodzicach Instytucja partnerska MFR Fougeres (Francja)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Technik Rolnik ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27117 Projekt realizowany w ZSP CKU w Przygodzicach Instytucja partnerska MFR Fougeres (Francja)"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Technik Rolnik ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27117 Projekt realizowany w ZSP CKU w Przygodzicach Instytucja partnerska MFR Fougeres (Francja)

2 Europejski technik rolnik ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27117 Czas realizacji projektu 30.09.2013- 25.10.2013 Główne założenia projektu: Doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych, kulturowych, społecznych

3 Uczniowie Technikum Rolniczego odbyli w ramach tego projektu 4- tygodniowy staż realizując w ten sposób założenia praktyki zawodowej

4 Maison Familiale Rurale w Fougres (MFR) jest prywatnym zawodowym ośrodkiem szkoleniowym usytuowanym w północno-zachodniej Francji, region Bretania(Ille-et-Villaine) o statusie prywatnego stowarzyszenia pracodawców, posiadającym umowę z Ministerstwem Rolnictwa.

5 MFR w Fougeres powstało w 1958 r., kiedy grupa rolników postanowiła stworzyć stowarzyszenie, którego celami były: Zapewnienie edukacji ogólnej i zawodowej rolników i producentów rolnych Udział w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Przygotowania młodych ludzi do aktywnego życia zawodowego

6

7 Głównym celem instytucji jest przygotowanie młodzieży do aktywnego życia zawodowego. Szkoła od początku przywiązuje wielką wagę do indywidualnego procesu nauczania, duży nacisk kładzie na szkolenie praktyczne. Ma duże doświadczenie w projektach mobilności.

8

9 Michał Karbowiak Wojciech Biały Grzegorz Mierzwiak Daniel Jakubowski Rekrutacja uczniów: Zasady - uczniowie klasy trzeciej technikum rolniczego - z najwyższą oceną z zachowania, z którymi nie ma kłopotów wychowawczych, - z przedmiotów zawodowych posiadają dobre oceny - rodzice posiadają gospodarstwo, w którym mogą przyjąć ucznia ze szkoły we Francji - zna język angielski w stopniu komunikatywnym- dobra ocena

10 W ramach przygotowania uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przygotowania językowego i kulturowego Poszerzali swoje słownictwo z zakresy branży rolniczej oraz tradycji i kultury Francji.

11 W czasie przygotowania do wyjazdu koordynator projektu pani Lidia Jakubiak organizowała spotkania, na których informowała o bieżących postępach oraz odpowiadała na pytania. Podczas dwóch spotkań uczestniczyli rodzice uczniów. Na pozostałych uczniowie uczestniczyli samodzielnie.

12 Uczestnicy projektu odbyli podróż autokarem do miejscowości Rennes skąd odebrała ich koordynatorka ze strony francuskiej pani Myriam Moine

13 -prezentacja i zwiedzanie Szkoły Zawodowej w Fougeres -przedstawienie założeń praktyki zawodowej w indywidualnych gospodarstwach - zapoznanie z miejscem praktyki zawodowej -Szkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz podczas obsługi zwierząt -praktyka zawodowa w gospodarstwach -wykonywanie dokumentacji praktyki w formie filmu - wykonanie produktu końcowego Codziennie praktyka zawodowa dla uczestników projektu odbywała się od godziny 8.00 do 16.00 przez 20 dni roboczych. Po godzinie 16.00 oraz w dni wolne był realizowany program kulturowy oraz dodatkowe zajęcia

14 Uczniowie przebywali w gospodarstwach, w których głównie odbywa się hodowla krów mlecznych. Chłopcy przebywali w dwóch gospodarstwach, dzięki czemu łatwiej im było przetrwać okres adaptacji. Wykonywali czynności związane z produkcją zwierzęcą i roślinną

15 Uczniowie odbyli staż w okresie od 29.09.2013- 25.10.2013 Był to czas sporzą- dzania kiszonek dla bydła.

16 Wykonywanie doju w hali udojowej. Na zdjęciu jeden z uczniów podczas pracy.

17 Przygotowywanie pryzmy kiszonkarskiej.

18 Experience Exchange Programme for Students Leonardo da Vinci Programme 30.09.2013 - 27.10.2013 the third class of Agricultural Technical School - 4 students 1 st week 1 st day organizational meeting in the partnership school MFR in Fougeres viewing of MFR school description of vocational training path on the farms and coming to the place work safety regulations training familiarizations with the farm, organization, equipment and livestock housing

19

20 Certyfikat potwierdza nabyte umiejętności i kwalifikacje

21 Uczniowie nabyli nowe umiejętności zawodowe Podnieśli swoje kompetencje językowe Zapoznali się z nowymi technologiami Nasza placówka stała się partnerem w realizacji projektów nie tylko dla młodzieży z liceum


Pobierz ppt "Europejski Technik Rolnik ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27117 Projekt realizowany w ZSP CKU w Przygodzicach Instytucja partnerska MFR Fougeres (Francja)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google