Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102"— Zapis prezentacji:

1 STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102 e-mail: sekretariat@csw.pl www.csw.pl

2

3 Projekty zrealizowane przez Powiat Świecki w latach 2007-2013

4 www.csw.pl Nauka i edukacja

5 www.csw.pl Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: 4 896 380 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 838 657 zł

6 www.csw.pl Nauka obsługi wózka widłowego

7 www.csw.pl Modernizacja obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnego w Powiecie Świeckim Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: 1 172 580,78 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 437 553 zł

8 www.csw.pl Pracownia krawiecka Pracownia ślusarska Pracownia mechaniczna

9 www.csw.pl Wyposażenie w środki i zasoby pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: 283 823 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 183 173 zł

10 www.csw.pl Pracownia fizyczna

11 www.csw.pl Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim szansą na sukces edukacyjny Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Wartość projektu: 1 062 061 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 902 751 zł

12 www.csw.pl

13 Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: 373 000 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 216 000 zł

14 www.csw.pl Astro-Baza

15 www.csw.pl Przyjemne z pożytecznym – rękodzieło artystyczne szansą na aktywizację lokalnej społeczności Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: 49 707 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 42 251 zł

16 www.csw.pl Kurs rękodzieła

17 www.csw.pl Praca i integracja

18 www.csw.pl Aktywni na rynku pracy Beneficjent: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: 1 520 223 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 292 190 zł

19 www.csw.pl

20 Dojrzałość górą – aktywizacja osób w wieku 50-64 lat Beneficjent: Powiat Świecki, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: 405 186 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 344 408 zł

21 www.csw.pl Dojrzałość górą

22 www.csw.pl Skuteczni dla innych Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: 982 864 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 835 432 zł

23 www.csw.pl Skuteczni dla innych

24 www.csw.pl Rozwiń skrzydła Beneficjent: Powiat Świecki, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: 29 235 129 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 24 849 860 zł

25 www.csw.pl Rozwiń skrzydła

26 www.csw.pl Umiejętności liderów siłą w rozwiązywaniu problemów społecznych Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej Inkubator Przedsiębiorczości Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: 45 668 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 38 817,80 zł

27 www.csw.pl Szkoła liderów

28 www.csw.pl Transport

29 www.csw.pl Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego Borów Tucholskich. Etap I – przebudowa dróg powiatowych 1211C i 1203C Osie – Tleń wraz z odbudową Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa Dziedzina: transport Wartość projektu: 11 043 460 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 500 631 zł

30 www.csw.pl Droga Tleń – Osie po modernizacji

31 www.csw.pl Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice – etap II (w trakcie realizacji) Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa Dziedzina: transport Wartość projektu: 1 699 451 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 800 000 zł

32 www.csw.pl Droga Michale – Sartowice po modernizacji

33 www.csw.pl Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Trzebciny – Tleń Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa Dziedzina: transport Wartość projektu: 2 890 296 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 629 606 zł

34 www.csw.pl Droga Trzebciny – Tleń po modernizacji

35 www.csw.pl Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano – Bramka Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa Dziedzina: transport Wartość projektu: 2 398 382 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 539 092 zł

36 www.csw.pl Droga Lniano – Bramka po modernizacji

37 www.csw.pl Ochrona zdrowia

38 www.csw.pl Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu Beneficjent: Nowy Szpital Sp. z o. o. Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Dziedzina: ochrona zdrowia Wartość projektu: 6 563 557 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 204 562 zł

39 www.csw.pl Szpital po remoncie

40 www.csw.pl Rozwój firm

41 www.csw.pl Wiejskie Miniinkubatory Przedsiębiorczości I i II edycja Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej Inkubator Przedsiębiorczości Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Dziedzina: rozwój firm Wartość projektu: 3 179 139 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 702 268 zł

42 www.csw.pl Nowe działalności gospodarcze

43 www.csw.pl Ochrona środowiska

44 www.csw.pl Kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii cieplnej dla NZOZ Nowy Szpital w Świeciu Beneficjent: Nowy Szpital Sp. z o. o. Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Dziedzina: energetyka Wartość projektu: 1 175 466,30 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 878 973,72 zł

45 www.csw.pl Leczymy służbę zdrowia dbając o środowisko

46 www.csw.pl Termomodernizacja budynku Starostwa Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Dziedzina: ochrona środowiska Wartość projektu: 1 140 979 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 690 604 zł

47 www.csw.pl Siedziba Starostwa


Pobierz ppt "STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102"

Podobne prezentacje


Reklamy Google