Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102"— Zapis prezentacji:

1 STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU ul. Gen. Józefa Hallera 9, Świecie tel , faks

2

3 Projekty zrealizowane przez Powiat Świecki w latach

4 Nauka i edukacja

5 Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

6 Nauka obsługi wózka widłowego

7 Modernizacja obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnego w Powiecie Świeckim Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: ,78 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

8 Pracownia krawiecka Pracownia ślusarska Pracownia mechaniczna

9 Wyposażenie w środki i zasoby pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

10 Pracownia fizyczna

11 Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Świeckim szansą na sukces edukacyjny Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

12

13 Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

14 Astro-Baza

15 Przyjemne z pożytecznym – rękodzieło artystyczne szansą na aktywizację lokalnej społeczności Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Dziedzina: nauka i edukacja Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

16 Kurs rękodzieła

17 Praca i integracja

18 Aktywni na rynku pracy Beneficjent: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

19

20 Dojrzałość górą – aktywizacja osób w wieku lat Beneficjent: Powiat Świecki, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

21 Dojrzałość górą

22 Skuteczni dla innych Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

23 Skuteczni dla innych

24 Rozwiń skrzydła Beneficjent: Powiat Świecki, Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

25 Rozwiń skrzydła

26 Umiejętności liderów siłą w rozwiązywaniu problemów społecznych Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej Inkubator Przedsiębiorczości Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Dziedzina: praca i integracja społeczna Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: ,80 zł

27 Szkoła liderów

28 Transport

29 Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych jako czynnik rozwoju turystycznego Borów Tucholskich. Etap I – przebudowa dróg powiatowych 1211C i 1203C Osie – Tleń wraz z odbudową Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa Dziedzina: transport Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

30 Droga Tleń – Osie po modernizacji

31 Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice – etap II (w trakcie realizacji) Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa Dziedzina: transport Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

32 Droga Michale – Sartowice po modernizacji

33 Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Trzebciny – Tleń Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa Dziedzina: transport Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

34 Droga Trzebciny – Tleń po modernizacji

35 Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano – Bramka Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa Dziedzina: transport Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

36 Droga Lniano – Bramka po modernizacji

37 Ochrona zdrowia

38 Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu Beneficjent: Nowy Szpital Sp. z o. o. Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Dziedzina: ochrona zdrowia Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

39 Szpital po remoncie

40 Rozwój firm

41 Wiejskie Miniinkubatory Przedsiębiorczości I i II edycja Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej Inkubator Przedsiębiorczości Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Dziedzina: rozwój firm Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

42 Nowe działalności gospodarcze

43 Ochrona środowiska

44 Kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii cieplnej dla NZOZ Nowy Szpital w Świeciu Beneficjent: Nowy Szpital Sp. z o. o. Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Dziedzina: energetyka Wartość projektu: ,30 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: ,72 zł

45 Leczymy służbę zdrowia dbając o środowisko

46 Termomodernizacja budynku Starostwa Beneficjent: Powiat Świecki Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Dziedzina: ochrona środowiska Wartość projektu: zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: zł

47 Siedziba Starostwa


Pobierz ppt "STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel. +48 52 56 83 100, faks +48 52 56 83 102"

Podobne prezentacje


Reklamy Google