Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chrzanów, 26.03.2014r. 1 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chrzanów, 26.03.2014r. 1 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału."— Zapis prezentacji:

1 Chrzanów, 26.03.2014r. 1 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału Programów Europejskich ZDZ Katowice

2 Kierunki wsparcia realizowane przez ZDZ Katowice w ramach projektów współfinansowanych z funduszy uwzględniane są na podstawie m.in.: dostępnych danych i prognoz dotyczących zapotrzebowania na zawody (np. BKL w Polsce), danych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy (statystyka bezrobocia, analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych), strategii rozwoju lokalnego, regionalnego, krajowego. 2

3 Podstawowe kierunki działań (wsparcia), realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich: kształcenie i doskonalenie zawodowe w systemie szkolnym i kursowym, staże i praktyki w miejscu pracy, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, doradztwo biznesowe dotacje i wsparcie pomostowe 3

4 Programy przedakcesyjne 4 PROMOCJA ZATRUDNIENIA I RZL – PHARE edycje 2001, 2002 Okres realizacji: 2004 – 2005 Beneficjenci: 2050 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem Oferowane wsparcie: -szkolenia: m.in. prawo jazdy kat C, spawanie, agent ochrony, księgowość, sprzedawca, ADR - staże w miejscu pracy - doradztwo biznesowe i zawodowe - warsztaty motywacyjne

5 Programy przedakcesyjne 5 USŁUGI ZWIĄZANE ZE WSPARCIEM ZWOLNIEŃ MONITOROWANYCH PHARE 2003 Okres realizacji: 2006 Beneficjenci: 250 pracowników przedsiębiorstw oraz bezrobotnych (Andrychów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Kraków) Oferowane wsparcie: -szkolenia: kierowca wózków jezdniowych, prawo jazdy kat C, AutoCAD, spawanie MAG, kadry i płace - kursy przedsiębiorczości - doradztwo biznesowe i zawodowe - warsztaty psychologiczno-aktywizujące

6 Programy przedakcesyjne 6 Kształcenie i doskonalenie zawodowe w systemie szkolnym POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY JAKO CZYNNIK WYZNACZAJĄCY KIERUNEK ROZWOJU SZKOŁY I OKREŚLAJĄCY JEJ WSPÓŁPRACĘ Z PARTNERAMI – PLAN ROZWOJU SZKÓŁ Okres realizacji: 2005 Beneficjenci: Słuchacze Zespołu Szkół w Kętach ZDZ Katowice Projekt wyróżniony - jako jedyna szkoła niepubliczna w województwie małopolskim

7 Programy przedakcesyjne 7 SZKOLENIE MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO Z POMOCĄ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH – PHARE 2003 Okres realizacji: 2005 - 2006 Beneficjenci: Słuchacze Medycznego Studium Zawodowego w Suchej Beskidzkiej ZDZ Katowice

8 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2004-2006 8 SZKOLENIE – ROZWÓJ - AWANS ZPORR Okres realizacji: 2006 - 2007 Beneficjenci: 300 osób pracujących Oferowane wsparcie: -szkolenia: język angielski, język niemiecki, zastosowanie komputera w firmie, trening interpersonalny

9 9 AKTYWNI PRACOWNICY – SPRAWNIEJSZY URZĄD SPO RZL 2004-2006 Okres realizacji: 2006 - 2008 Beneficjenci: Pracownicy małopolskich urzędów pracy Oferowane wsparcie: -szkolenia: język angielski, organizacja pracy, trening interpersonalny - studia podyplomowe Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2004-2006

10 10 AKTYWNY POWRÓT SPO RZL 2004-2006 Okres realizacji: 2006 - 2008 Beneficjenci: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, skazani i poddani terapii w Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu Oferowane wsparcie: -szkolenia m.in.: murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz, brukarz, kafelkarz, technolog robót wykończeniowych - poradnictwo psychologiczne i prawne - zajęcia terapeutyczne - przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

11 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 11 WŁASNA FIRMA KLUCZEM DO SUKCESU PO KL 6.2 Okres realizacji: 2010 - 2011 Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy powiatów oświęcimskiego i olkuskiego Oferowane wsparcie: -szkolenia z zakresu przedsiębiorczości - indywidualne i grupowe doradztwo biznesowe - dotacje na rozwój działalności gospodarczej do 40 tys. zł - wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze)

12 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 12 WŁASNA FIRMA PO KL 6.2 Okres realizacji: 2011 - 2014 Beneficjenci: mieszkańcy powiatów chrzanowskiego, wadowickiego i suskiego Oferowane wsparcie: -szkolenia z zakresu przedsiębiorczości - indywidualne i grupowe doradztwo biznesowe - dotacje na rozwój działalności gospodarczej do 40 tys. zł - wsparcie pomostowe (finansowe i doradcze)

13 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 13 RAZEM NA RYNKU PRACY PO KL 7.3 Okres realizacji: 2011 - 2012 Beneficjenci: bezrobotne kobiety zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. pow. olkuskiego Oferowane wsparcie: 1.Warsztaty motywacyjne 2.Szkolenia "Podstawy obsługi komputera" 3.Szkolenia "Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw" 4.Kurs podstawy języka angielskiego 5.Warsztaty " Aktywny na rynku pracy "

14 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 14 TWOJE NOWE UMIEJĘTNOŚCI PO KL 8.1.1 Okres realizacji: 2012 - 2013 Beneficjenci: pracujący mieszkańcy powiatów wadowickiego i oświęcimskiego. Oferowane kursy: - Spawanie gazowe - Operator wózków podnośnikowych - Programowanie i projektowanie stron internetowych - Grafika komputerowa z pakietem CORELL

15 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 15 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PO KL 9.2 Okres realizacji: 2010 - 2013 Beneficjenci: uczniowie i szkoły z terenu województwa małopolskiego Oferowane wsparcie: -szkolenia i zajęcia pozalekcyjne - praktyki i staże zawodowe

16 Kompleksowość wsparcia 16 Szkolenia miękkie i twarde Poradnictwo zawodowe Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne Pośrednictwo pracy Doradztwo biznesowe Dotacje na rozwój przedsiębiorczości Wymiany młodzieży Staże Praktyki zawodowe Warsztaty dla młodzieży Staramy się aby oferowane przez nas wsparcie było maksymalnie kompleksowe i odpowiadało na aktualne i rzeczywiste potrzeby naszych klientów

17 Powszechność i szerokie spektrum odbiorców 17 osoby pracujące (w tym MŚP) bezrobotni i zagrożeni bezrobociem zagrożeni wykluczeniem społecznym rolnicy i domownicy kobiety młodzież osoby po 45 r.ż. Projekty lokalne (dla jednej instytucji, na terenie jednej gminy lub powiatu) Projekty subregionalne Projekty ogólnowojewódzkie Projekty ogólnokrajowe

18 W sumie na terenie Województwa Małopolskiego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach objął wsparciem w ramach swoich projektów blisko 5 tysięcy osób. 18

19 Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału Programów Europejskich ZDZ Katowice 19 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Chrzanów, 26.03.2014r. 1 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google