Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RSIP Informacja dla Zarządu WŁ"— Zapis prezentacji:

1 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ
Łódź, kwiecień 2014

2 Realizacja projektu IRSIP WL Funkcjonalność portali Przyszłość
Plan prezentacji Historia Realizacja projektu IRSIP WL Funkcjonalność portali Przyszłość RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

3 3 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

4 4 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

5 projekty przedakcesyjne procesy finansowane z funduszy krajowych
KONTYNUACJA DZIAŁAŃ NAD TWORZENIEM INFRASTRUKTURY REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH I UNIJNYCH W LATACH 1992 – 2013 działania na poziomie powiatowym 1992 CZAS REALIZACJI PHARE KONTRAKT WOJEWÓDZKI MODERNIZACJA BAZ DANYCH EGIB i MAPY ZASADNICZEJ IPE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY RSIP 1996 2001 2003 2009 2014 - 2013 GEOPORTAL (PHARE) działania na poziomie wojewódzkim projekty przedakcesyjne V 2004 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Baza Danych Obiektów Topograficznych, Baza Adresowa Województwa Łódzkiego, Infrastruktura sprzętowa projekty współfinansowane z RPO WŁ procesy finansowane z funduszy krajowych FINANSOWANE Z GUGIK - POROZUMIENIA 5 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

6 6 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

7 Na szczeblu wojewódzkim z pzgik (wzgik) RSIP zasilamy bazami:
RSIP WŁ – bazy danych Podstawę informacyjną systemów informacji przestrzennej stanowią materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na szczeblu wojewódzkim z pzgik (wzgik) RSIP zasilamy bazami: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) - 1: Ortofotomapy (przetworzone zdjęcia lotnicze) Mapa wektorowa poziomu 2 (VMapL2u) – 1: Mapy topograficzne Mapy (bazy) tematyczne: glebowo – rolnicze sozologiczne hydrograficzne inne przy współpracy z powiatową administracją geodezyjną: elementy ewidencji gruntów i budynków - działki ewidencyjne 7 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

8 Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – zakres informacyjny
Wytyczne techniczne TBD 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych Wybrane kategorie obiektów spośród: 11 kategorii klas obiektów 60 klas obiektów Ponad 250 rodzajów obiektów 8 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

9 Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni
9 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

10 Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni
10 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

11 Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni
11 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

12 Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni
12 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

13 RSIP WŁ – oprogramowanie
Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni RSIP WŁ – oprogramowanie Bazodanowe – ORACLE Database GIS Serwerowe - ArcGIS Server GIS Desktop – ArcGIS for Desktop Serwisy mapowe: Baza Adresowa Województwa Łódzkiego (BAWL) Geoportal Województwa Łódzkiego 13 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

14 Realizacja - finanse 14 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

15 Funkcjonalność – www.Geoportal.lodzkie.pl
MENU WIDOK – ZAWARTOŚĆ MAPY NARZĘDZIA W TOOLBARZE, np.: Pomiar odległości – możliwość pomiaru linii w metrach i kilometrach; wyświetlanie na mierzonym odcinku miar pośrednich oraz miary końcowej. Pomiar powierzchni – możliwość pomiaru powierzchni w m2, km2. Wersje językowe. Pomoc. Logowanie. OGÓLNE, np.: Zmiana Widoków. Wyświetlanie bieżącej skali. Wyświetlanie aktualnych współrzędnych kursora myszy. Format współrzędnych prostokątnych: liczby rzeczywiste do 2 miejsc po przecinku. Format współrzędnych geograficznych: stopnie, minuty, sekundy (dokładność do 2 miejsc po przecinku w sekundach). Mapa przeglądowa. Możliwość przeglądania serwisów i portali na urządzeniach mobilnych. 15 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

16 Funkcjonalność – www.Geoportal.lodzkie.pl
NARZĘDZIA W TOOLBARZE, np.: Możliwość identyfikacji – przeglądania atrybutów obiektów wskazanych kursorem. MENU KONTEKSTOWE SERWISÓW i WARSTW, np.: Możliwość zmiany transparentności warstw. Możliwość zmiany kolejności warstw. Pełen widok. 16 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

17 Pasek MENU: Funkcjonalność – www.Geoportal.lodzkie.pl Narzędzia Plik
Szkicowanie Mierz powierzchnię Link do kompozycji Mierz odległość Widok mapy na Wyczyść szkic Drukuj Wyszukiwanie Dodaj mapę Home Wyszukiwanie działek Szukaj na mapie Widok Selekcja, analizy, raporty Zmiana widoku Metadane Zawartość mapy Centrowanie mapy Ustawienia układu współrzędnych 17 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

18 Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U r. poz. 125). Baza Adresowa Województwa Łódzkiego to nie tylko dane, ale również całe środowisko informatyczne (bazy danych, serwery, procedury, kopie zabezpieczające) pozwalające na bezpieczną pracę każdego Operatora (pracownika urzdu gminy). Gminom udostępnione jest całkowicie bezpłatnie bezpieczne środowisko pracy. 18 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

19 Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
Dane z Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego są publicznie dostępne za pośrednictwem Geoportalu Województwa Łódzkiego Aplikacja do prowadzenia Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego Baza Adresowa Województwa Łódzkiego oraz Geoportal Województwa Łódzkiego są w pełni zintegrowane ze sobą. Wzajemnie „zasilają się” danymi. 19 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

20 Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
Obiektom Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego (miejscowości, ulice, adresy) nadawane są atrybuty oraz powiązanie wymagane przez prawo, a także Istnieje możliwość przypisania do konkretnego adresu atrybutów specjalnych. Tabela atrybutów specjalnych tworzona jest osobno dla każdej gminy. Informacje zawarte w tabeli atrybutów dodatkowych nie są widoczne dla użytkownika publicznego (można wpisać wartości niezbędne dla różnych zadań gminnych). Program wykonany jest w taki sposób, by każdy pracownik gminy mógł pracować „intuicyjnie” – wykonane są powiązania między różnymi typami obiektów np.: po wprowadzeniu nowej ulicy można bez dodatkowych operacji dodawać numery adresowe na tej konkretnej ulicy. 20 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

21 Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
  Baza Adresowa Województwa Łódzkiego w aplikacji mobilnej umożliwia przeglądanie danych przestrzennych z zakresu województwa łódzkiego, jak również wykonywanie analiz i pomiarów. Dane prezentowane w aplikacji są pobierane z Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oraz Geoportalu Województwa Łódzkiego.   Dla użytkowników zalogowanych istnieje dodatkowa opcja zgłaszania błędów. Linki do aplikacji można pobrać ze strony 21 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

22 UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 28.04.2014 r.
AKTUALNE DZIAŁANIA UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia r. w sprawie: zadań i zasad współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie budowy i aktualizacji Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. 22 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

23 AKTUALNE DZIAŁANIA UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (…) Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: § 1. Zobowiązuje komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne do współuczestnictwa w procesie budowy i aktualizacji Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie do standardu określonego przez Marszałka Województwa, danych istotnych dla tego Systemu, związanych z zakresem działania, odpowiednio komórki organizacyjnej lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. (…) 23 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

24 UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
AKTUALNE DZIAŁANIA UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (…) § 3. Koordynację prac związanych z budową, aktualizacją i udostępnianiem baz danych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego powierza Dyrektorowi Departamentu Geodezji i Kartografii – Geodecie Województwa Łódzkiego (…) 24 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

25 Temat / Krótki opis zbioru danych Jak często zbiór jest aktualizowany?
AKTUALNE DZIAŁANIA ANKIETA Zadaniem Ankiety jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy Państwa komórka organizacyjna posiada dane związane z przestrzenią regionu? Czy istnieją przeszkody prawne, formalne do publikacji danych w Geoportalu Województwa Łódzkiego? Ankieta zawiera do wypełnienia opisowe pola, które należy wypełnić w sposób zwięzły, treściwy. Lp Temat / Krótki opis zbioru danych Format Jak często zbiór jest aktualizowany? Czy istnieją ograniczenia prawne, formalne do publikacji danych w Geoportalu Województwa Łódzkiego? Czy zbiór danych powinien być dostępny dla szerokiego grona odbiorców (wszyscy użytkownicy Internetu)? Czy zbiór danych powinien być dostępny tylko dla autoryzowanych uzytkowników (za pomocą konta przy użyciu indywidualnego loginu i hasła)? Jeśli cyfrowy (elektroniczny) to w jakich formatach plików? np. excel, access, shp ... Jeśli cyfrowy (elektroniczny) - to czy dane posiadają lokalizację w przestrzeni? np. adres, współrzędne geograficzne (GPS), ... Jeśli papierowy - należy podać krótki opis, np. wykaz papierowy, mapa papierowa w skali ... 1. 2. Metryczka Osoba wypełniająca Kwestionariusz lub inna osoba wyznaczona do kontaktu Nazwa komórki organizacyjnej Telefon 25 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

26 Zadaniem ankiety jest odpowiedź na pytania:
AKTUALNE DZIAŁANIA Zadaniem ankiety jest odpowiedź na pytania: Czy Państwa komórka organizacyjna posiada dane związane z przestrzenią regionu? W jakim formacie występują dane posiadane przez Państwa komórkę organizacyjną? Jaka często dane są lub powinny być aktualizowane? Czy istnieją ograniczenia prawne, formalne do publikacji danych w Geoportalu Województwa Łódzkiego? Czy zbiory danych powinnny być dostępne dla szerokiego grona odbiorców (wszyscy użytkownicy Internetu), czy też tylko dla autoryzowanych użytkowników (login, hasło)? 26 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

27 Wyniki ankiety pozwolą na:
AKTUALNE DZIAŁANIA Wyniki ankiety pozwolą na: Rozpoznanie rodzajów zbiorów danych będących w posiadaniu poszczególnych komórek organizacyjnych Opracowanie projektu baz danych Określenie standardów opracowywania i przekazywania danych Wypracowanie metod w zakresie prowadzenia, publikowania i aktualizacji zbiorów danych 27 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

28 AKTUALNE DZIAŁANIA UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (…) § 2. 1. Marszałek Województwa określi w drodze zarządzenia: 1) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia, aktualizowania oraz autoryzacji danych udostępnianych w Systemie. 2) standard przekazywania danych przestrzennych i opisowych będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na potrzeby budowy baz danych RSIP WŁ. (…) 28 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

29 AKTUALNE DZIAŁANIA ZASADY WSPÓŁPRACY
Właścicielem/zarządcą danych jest właściwa komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Za zawartość i aktualność danych odpowiadają pracownicy właściwych komórek organizacyjnych Departament Geodezji i Kartografii zapewnia infrastrukturę, oprogramowanie, możliwość publikacji informacji Departament Geodezji i Kartografii dostarcza podstawę informacyjną (dane referencyjne), które stanowią materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Departament Geodezji i Kartografii wspiera merytorycznie pracowników innych komórek organizacyjnych w procesie przygotowania zbiorów danych 29 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

30 BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW I „OD ZARAZ”
Aktywizacja Departamentów Urzędu i jednostek Województwa w zakresie: publikacji informacji „własnych” w Geoportalu Województwa Łódzkiego wykorzystania zbiorów danych zasobu geodezyjnego, RSIP oraz funkcjonalności Geoportalu w pracy Urzędu Marszałkowskiego PROPOZYCJA DZIAŁAŃ: Inwentaryzacja prowadzonych w Urzędzie rejestrów pod kątem publikacji w Geoportalu Województwa Łódzkiego i współpracy z RSIP. Opracowanie procedury dotyczącej publikacji i aktualizacji informacji tematycznych w Geoportalu Województwa Łódzkiego. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu w ramach Akademii Rozwoju Pracowników. W RAMACH PROJEKTU Rozwój funkcjonalny i informacyjny Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz BAWL. Pozyskanie danych: Mapy topograficzne 1:10 000, bazy (mapy) tematyczne – geodezyjne, i inne w zależności od zainteresowania Departamentów. Ewentualne zaangażowanie w projekt partnerski i wsparcie w związku z tym dla gmin i/lub powiatów. 30 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

31 Za uwagę dziękują pracownicy Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Łódź, kwiecień 2014


Pobierz ppt "RSIP Informacja dla Zarządu WŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google