Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wygląda eKredyt od strony Klienta - Kredytobiorcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wygląda eKredyt od strony Klienta - Kredytobiorcy."— Zapis prezentacji:

1

2 Jak wygląda eKredyt od strony Klienta - Kredytobiorcy

3 Procedura postępowania Zakup towaru na raty w Żagiel S.A.: Szybko i w prosty sposób będziesz mógł nabyć wybrany przez siebie produkt. Aby dokonać zakupu na raty wybierz towar, który Cię interesuje. Klikając na poniższy link możesz zawsze obliczyć przybliżoną wysokość miesięcznej raty

4 Proces kredytowanie sprzedaży internetowej rozpoczyna wybranie przez Kredytobiorcę towarów znajdujących się w ofercie (na stronie internetowej) placówki handlowej oraz przeprowadzenie symulacji warunków finansowych kredytu (przy użyciu internetowego symulatora rat). Symulator Rat

5 Korzystając z internetowego symulatora rat Kredytobiorca zostaje zapoznany z kosztami kredytu. Symulator Rat

6 Procedura postępowania Jeśli klient chce dokonać zakupu na raty w systemie Żagiel po dodaniu wszystkich wybranych towarów do koszyka w formularzu zamówienia wybiera przycisk RATY ŻAGIEL. Zostanie uruchomiony symulator rat, który w szybki i prosty sposób pozwoli obliczyć wysokość miesięcznej raty kredytu, złożyć on-line wniosek o kredyt oraz prośbę o rezerwację towaru. Od tej chwili klient oczekuje na kontakt z konsultantem Żagiel.

7 Kredytobiorca przystępuje do wypełnienia online formularza wniosku o przyznanie kredytu poprzez wpisanie poniższych danych: RATY ŻAGIEL - Wniosek

8 Kontakt ze strony Konsultanta Żagiel S.A. Konsultant po otrzymaniu ze sklepu potwierdzenia rezerwacji towaru zadzwoni do klienta: w ciągu 2 godzin (Wnioski złożone w godzinach od 8 do 18- tej) następnego dnia roboczego (Wnioski złożone po godzinie 18- tej i w dni wolne od pracy) Konsultant poprosi o podanie dodatkowych danych z dowodu osobistego i przekaże decyzję kredytową oraz informację o dokumentach niezbędnych do otrzymania kredytu.

9 Dokumenty niezbędne do otrzymania kredytu Jeśli kwota kredytu nie przekracza 5000 zł. ( dla naszych stałych klientów 7000 zł.) Jedynym potrzebnym dokumentem jest dowód osobisty. * Kredytobiorca podaje tylko źródło i wysokość dochodu na zasadzie oświadczenia – dotyczy to wszystkich źródeł dochodów ( umowa o pracę, renta, emerytura, działalność gospodarcza, działalność rolnicza i inne ).Oświadczenie takie zawarte jest w treści umowy. * Dokumenty są wymagane tylko, jeśli kwota kredytu przekracza 5000 zł.( lub 7000 zł.) lub w przypadku dochodów uzyskiwanych za granica.

10 Jeśli wymagane są dokumenty to jest to w przypadku: emerytury lub renty – kserokopia ostatniego lub przedostatniego odcinka renty lub emerytury lub kserokopia zaświadczenia z organu wypłacającego świadczenie o jego miesięcznej wysokości a w przypadku otrzymywania świadczenia na rachunek bankowy kserokopia wyciągu bankowego (za ostatni miesiąc) potwierdzającego wpływ tego świadczenia. W przypadku renty dodatkowo kserokopia dokumentu (np. orzeczenie lekarskie, legitymacja rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana – termin spłaty ostatniej raty musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed końcem okresu, na jaki renta została przyznana. świadczenia/zasiłeku przedemerytalnego lub świadczenia górniczego – kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość uzyskiwanego świadczenia (kserokopia zaświadczenia lub decyzji organu przyznającego świadczenie), lub kserokopia ostatniego lub przedostatniego odcinka otrzymywanego świadczenia/zasiłku.

11 Dokumenty niezbędne do otrzymania kredytu W pozostałych przypadkach: dochód z tytułu najmu lub dzierżawy –kserokopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości, oraz oświadczenie, że umowa ta nie jest wypowiedziana (termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed wygaśnięciem tej umowy), oraz kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego z tytułu najmu lub dzierżawy. dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, oraz kserokopia odcinków wpłat na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego i składek odprowadzanych do ZUS z ostatnich 3 miesięcy. dochód z tytułu działalności rolniczej – kserokopia nakazu płatniczego lub innego dokumentu pozwalającego na zweryfikowanie dochodów. dochód z tytułu umowy zlecenia/umowy o dzieło – kserokopia umowy zlecenia /o dzieło oraz kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego.

12 Podpisanie umowy kredytu Jeżeli weryfikacja wniosku o udzielenie kredytu przebiegła pomyślnie w ciągu 24 godzin ( w dni wolne od pracy następnego dnia roboczego) Żagiel S.A. wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD dwa Egzemplarze umowy do Klienta. Przy dostarczeniu przesyłki Kurier będzie prosił o okazanie dowodu osobistego. Zweryfikowaną i podpisaną przez klienta umowę kredytową Kurier zabiera z powrotem do biura Żagiel S.A. Umowę kredytu oraz druk oświadczenia należy podpisać w obecności kuriera pełnym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych miejscach oraz dołączyć kserokopie ewentualnie wymaganych do uzyskania kredytu dokumentów potwierdzających źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów.

13 Dostawa towaru Podpisana przez Klienta umowa i przekazane dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów zostaną zweryfikowane (nastąpi porównanie danych umieszczonych we wniosku o udzielenie kredytu z danymi wynikającymi z przesłanych dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodu). Jeśli wynik weryfikacji jest pozytywny pracownik Żagiel S.A. przekazuje (mailem) informacje do placówki handlowej o zawarciu umowy i uruchomieniu kredytu oraz możliwości wysłania przez palcówkę handlową towaru do Kredytobiorcy. Przed uruchomieniem umowy kredytu pracownik Żagiel S.A. uzyskuje z placówki handlowej potwierdzenie mailem deklaracji dostarczenia towaru do Kredytobiorcy.

14 Informacja dla Klienta Klient w każdej chwili może zapoznać się z procedurą zakupu na raty klikając na: Jest tam również zamieszczony telefon kontaktowy do Przedstawiciela Żagiel S.A.

15 Przewodnik Graficzny Przewodnik graficzny http://www.zagiel.com.pl/kalkulator/instrukcja.html

16 Mam nadzieję, że załączony materiał przyczyni się do naszej owocnej współpracy.


Pobierz ppt "Jak wygląda eKredyt od strony Klienta - Kredytobiorcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google