Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie Ochrona Prawna dla Rodziny Kalkulator D.A.S. - instrukcja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie Ochrona Prawna dla Rodziny Kalkulator D.A.S. - instrukcja."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie Ochrona Prawna dla Rodziny Kalkulator D.A.S. - instrukcja

2 1.W celu rozpoczęcia pracy z kalkulatorem należy odblokować makra – według instrukcji dołączonej również do kalkulatora

3 2.Wpisujemy 7 cyfrowy nr przedstawiciela D.A.S. NR OVB: 0270800 3.Wpisujemy nr RAU w układzie : xxxxxxxx/x – 10 znaków 4.Wpisujemy dane Ubezpieczającego W przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres rejestrowy odznaczamy pole i wpisujemy nowy adres.

4 5.Jeśli Ubezpieczony nie jest jednocześnie Ubezpieczającym odznaczamy pole w celu wpisana danych

5 6.Jeśli Ubezpieczony w ciągu ostatnich 3 lat posiadał umowę Ubezpieczenia ochrony prawnej zaznaczamy komórkę

6 7.Wpisujemy początek okresu ubezpieczenia W celu automatycznego wstawienia okresu ubezpieczenia wystarczy przycisnąć ustaw okres ubezpieczenia – początek ochrony rozpocznie się od dnia następnego po dacie wystawienia wnioski W celu ustawienia dowolnego początku ochrony należy wpisać datę ręcznie i wcisnąć Enter

7 - Ochrona Prawna Rodziny - Ochrona Prawna Pojazdu (jeśli nie wybierzemy rozwiązania pakietowego) - Ochrona Prawna Pojazdu i Kierowcy (jeśli nie wybieramy rozwiązania pakietowego) 8.Wybieramy wariant umowy ubezpieczenia a następnie wypełniamy poniższe pola

8 9.Wybieramy rodzaj płatności składki JEDNORAZOWA PÓŁROCZNA ZGODA NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU / SKŁADKA ROCZNA -pierwsza rata z góry za 3 miesiące -kolejne raty pobierane automatycznie z konta klienta z częstotliwością miesięczną UWAGA !!! W przypadku wyboru opcji zgoda na obciążenie rachunku- jeśli w terminie 3 miesięcy od daty podpisania wniosku, bank nie wyrazi zgody na obciążenie rachunku, składka automatycznie zostanie przekształcona w składkę roczną – ubezpieczający będzie miał obowiązek dopłacić pozostałą część składki – równowartość 9 składek miesięcznych = 531,00 zł

9 10.Zaznaczamy oświadczenia 11.Mamy możliwość wydruku Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które Ubezpieczający jest zobowiązany otrzymać oraz zapoznać się z nimi przed podpisaniem Umowy

10 12.Po zakończeniu wypełniania wniosku sprawdzamy jego poprawność. zgodę na obciążenie rachunku 13. W przypadku realizacji płatności składki poprzez comiesięczne obciążanie rachunku bankowego należy wypełnić i wydrukować : aneks do umowy ubezpieczenia

11 ZGODA NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU WPISUJEMY NASTĘPUJĄCE DANE: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES NR RACHUKU BANKOWEGO UBEZPIECZAJĄCEGO NAZWĘ BANKU PROWADZĄCEGO RACHUNEK BANKOWY KLIENTA NR POLISY MIEJSCOWOŚĆ, DATA Jan Kowalski ul. Dworkowa 23/42 Warszawa 00-001 XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX BANK XYZ S.A 1 2 3 4 5 6 7 PODPIS ZGODONY Z KARTĄ WZORÓW PODPISÓW W BANKU

12 Aneks do umowy ubezpieczenia WYPEŁNIEMY KOLEJNE POLA: SERIA I NR POLISY – Z NAKLEJKI DATA ZAWARCIA POLISY – DZIEŃ PODPISANIA UMOWY DATĘ ORAZ MIEJSCOWOŚĆ ZAWARCIA ANEKSU – TAKI SAM JAK DZIEŃ PODPISANIA UMOWY UBEZPIECZENIA NR RA Przedstawiciela Uprawnionego do zawarcia Umowy w imieniu D.A.S. MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS Istnieje również możliwość wyboru dnia pobrania składki – DOWOLNY DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA

13 14.Istnieje możliwość wydrukowania przekazu pocztowego:

14 15.Po wydrukowaniu polecenia należy wypełnić pola: nr rachunku odbiorcy kwotę pierwszej wpłaty nr polisy podpis zleceniodawcy

15 Wykorzystanie naklejki [druku ścisłego zarachowania]


Pobierz ppt "Ubezpieczenie Ochrona Prawna dla Rodziny Kalkulator D.A.S. - instrukcja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google