Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie „Ochrona Prawna dla Rodziny”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie „Ochrona Prawna dla Rodziny”"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie „Ochrona Prawna dla Rodziny”
Kalkulator D.A.S. - instrukcja

2 W celu rozpoczęcia pracy z kalkulatorem należy odblokować makra – według instrukcji dołączonej również do kalkulatora

3 Wpisujemy 7 cyfrowy nr przedstawiciela D.A.S.
NR OVB: Wpisujemy nr RAU w układzie : xxxxxxxx/x – 10 znaków Wpisujemy dane Ubezpieczającego W przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres rejestrowy odznaczamy pole i wpisujemy nowy adres.

4 Jeśli Ubezpieczony nie jest jednocześnie Ubezpieczającym odznaczamy pole w celu wpisana danych

5 Jeśli Ubezpieczony w ciągu ostatnich 3 lat posiadał umowę Ubezpieczenia ochrony prawnej zaznaczamy komórkę

6 Wpisujemy początek okresu ubezpieczenia
W celu automatycznego wstawienia okresu ubezpieczenia wystarczy przycisnąć „ustaw okres ubezpieczenia” – początek ochrony rozpocznie się od dnia następnego po dacie wystawienia wnioski W celu ustawienia „dowolnego” początku ochrony należy wpisać datę ręcznie i wcisnąć Enter

7 Wybieramy wariant umowy ubezpieczenia a następnie wypełniamy poniższe pola
- Ochrona Prawna Rodziny - Ochrona Prawna Pojazdu (jeśli nie wybierzemy rozwiązania pakietowego) - Ochrona Prawna Pojazdu i Kierowcy (jeśli nie wybieramy rozwiązania pakietowego)

8 Wybieramy rodzaj płatności składki
UWAGA !!! W przypadku wyboru opcji „zgoda na obciążenie rachunku”- jeśli w terminie 3 miesięcy od daty podpisania wniosku, bank nie wyrazi zgody na obciążenie rachunku, składka automatycznie zostanie przekształcona w składkę roczną – ubezpieczający będzie miał obowiązek dopłacić pozostałą część składki – równowartość 9 składek miesięcznych = 531,00 zł JEDNORAZOWA PÓŁROCZNA ZGODA NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU / SKŁADKA ROCZNA pierwsza rata z góry za 3 miesiące kolejne raty pobierane automatycznie z konta klienta z częstotliwością miesięczną

9 Zaznaczamy oświadczenia
Mamy możliwość wydruku Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które Ubezpieczający jest zobowiązany otrzymać oraz zapoznać się z nimi przed podpisaniem Umowy

10 Po zakończeniu wypełniania wniosku sprawdzamy jego poprawność.
13. W przypadku realizacji płatności składki poprzez comiesięczne obciążanie rachunku bankowego należy wypełnić i wydrukować : zgodę na obciążenie rachunku aneks do umowy ubezpieczenia

11 ZGODA NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU
WPISUJEMY NASTĘPUJĄCE DANE: Jan Kowalski ul. Dworkowa 23/42 Warszawa IMIĘ , NAZWISKO, ADRES XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX BANK XYZ S.A NR RACHUKU BANKOWEGO UBEZPIECZAJĄCEGO NAZWĘ BANKU PROWADZĄCEGO RACHUNEK BANKOWY KLIENTA NR POLISY MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS ZGODONY Z KARTĄ WZORÓW PODPISÓW W BANKU Jan Kowalski ul. Dworkowa 23/42 Warszawa XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX BANK XYZ S.A

12 Aneks do umowy ubezpieczenia
WYPEŁNIEMY KOLEJNE POLA: SERIA I NR POLISY – Z NAKLEJKI DATA ZAWARCIA POLISY – DZIEŃ PODPISANIA UMOWY DATĘ ORAZ MIEJSCOWOŚĆ ZAWARCIA ANEKSU – TAKI SAM JAK DZIEŃ PODPISANIA UMOWY UBEZPIECZENIA NR RA Przedstawiciela Uprawnionego do zawarcia Umowy w imieniu D.A.S. MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS Istnieje również możliwość wyboru dnia pobrania składki – DOWOLNY DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA

13 Istnieje możliwość wydrukowania przekazu pocztowego:

14 Po wydrukowaniu polecenia należy wypełnić pola:
nr rachunku odbiorcy kwotę pierwszej wpłaty nr polisy podpis zleceniodawcy

15 Wykorzystanie naklejki [druku ścisłego zarachowania]


Pobierz ppt "Ubezpieczenie „Ochrona Prawna dla Rodziny”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google