Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP)"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP)
– system krajowy Zmiany w procedurze przyłączania do sieci przesyłowej Warszawa, 24 września 2013 r.

2 PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
W wyniku doświadczeń w zawieraniu umów o przyłączenie do sieci przesyłowej dokonano następujących zmian w zapisach IRiESP-u Dotychczas Po zmianie IRiESP ZMIANY W PROCEDURZE PRZYŁĄCZANIA DO SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Jeżeli zostały określone warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu przesyłowego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, które dotyczyć będą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, GAZ-SYSTEM S.A. zawiera umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych wniosków o określenie warunków przyłączenia (pkt IRiESP). Jeżeli zostaną określone warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, dla realizacji których niezbędne będzie wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu przesyłowego lub zostaną określone warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, które dotyczyć będą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, GAZ-SYSTEM S.A. zawierał będzie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez Klientów umów o przyłączenie do sieci przesyłowej.

3 PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
W wyniku doświadczeń w zawieraniu umów o przyłączenie do sieci przesyłowej dokonano następujących zmian w zapisach IRiESP-u Dotychczas Po zmianie IRiESP ZMIANY W PROCEDURZE PRZYŁĄCZANIA DO SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A. po określeniu: warunków przyłączenia do sieci przesyłowej i przesłaniu kolejnym wnioskodawcom projektów umów o przyłączenie do sieci przesyłowej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu przesyłowego lub określeniu warunków przyłączenia i przesłaniu kolejnym wnioskodawcom projektów umów o przyłączenie do sieci przesyłowej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części informuje o tym fakcie podmioty, które złożyły wnioski dla których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości systemu przesyłowego lub wnioski które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części (pkt IRiESP). GAZ-SYSTEM S.A. po przekazaniu warunków przyłączenia (o ile nie upłynął termin 2 lat od ich określenia) informuje podmioty, które złożyły wnioski dla których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości systemu przesyłowego lub wnioski które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części o: - ograniczeniach przepustowości technicznej systemu przesyłowego dla fizycznego punktu, którego dotyczą wydane warunki przyłączenia, - określeniu i przesłaniu kolejnym wnioskodawcom warunków przyłączenia, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu przesyłowego lub które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części.

4 PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
W wyniku doświadczeń w zawieraniu umów o przyłączenie do sieci przesyłowej dokonano następujących zmian w zapisach IRiESP-u Dotychczas Po zmianie IRiESP ZMIANY W PROCEDURZE PRZYŁĄCZANIA DO SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Projekt umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej jest przesyłany przez GAZ-SYSTEM S.A. do Klienta wraz z warunkami przyłączenia do sieci przesyłowej (pkt IRiESP). Projekt umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej będzie przekazywany przez GAZ-SYSTEM S.A. maksymalnie w terminie 30 dni od daty określenia warunków przyłączenia do sieci przesyłowej. Projekt umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5 PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
W wyniku doświadczeń w zawieraniu umów o przyłączenie do sieci przesyłowej dokonano następujących zmian w zapisach IRiESP-u Dotychczas Po zmianie IRiESP ZMIANY W PROCEDURZE PRZYŁĄCZANIA DO SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Projekt umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej jest ważny przez okres 30 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy (pkt IRiESP). Jeżeli po upływie 30 dni projekt umowy o przyłączenie nie zostanie podpisany przez wnioskodawcę i doręczony do GAZ-SYSTEM S.A. dopiero wówczas GAZ-SYSTEM S.A. przesyła projekt umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej kolejnemu wnioskodawcy. (Powyższe dotyczy przyłączeń dla realizacji których konieczne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości systemu przesyłowego) (pkt IRiESP). Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej będzie mogła być zawarta w okresie dwóch lat od wydania warunków przyłączenia przez GAZ-SYSTEM S.A., chyba że nastąpi zmiana uwarunkowań technicznych systemu przesyłowego. Przekazany projekt umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej nie rezerwuje przepustowości systemu przesyłowego w żadnym okresie.

6 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google