Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Projekt CWDR 2013 - 2015 Rekomendacje dla WKDS Projekt 2011 – 2012 Geneza projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Projekt CWDR 2013 - 2015 Rekomendacje dla WKDS Projekt 2011 – 2012 Geneza projektu."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Projekt CWDR 2013 - 2015 Rekomendacje dla WKDS Projekt 2011 – 2012 Geneza projektu

3 Realizacja: Lider Partner Źródło finansowania: POKL Poddziałanie 5.5.2 – Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Czas trwania: 1,5 roku grudzień 2013 r. – maj 2015 r. Budżet: ok. 1 mln zł 3

4 Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego Organizacje partnerów społecznych, reprezentowanych w WKDS (członkowie i pracownicy)

5 Zaplecze organizacyjne na spotkania partnerów społecznych Przygotowywanie ekspertyz tematycznych Promocja dialogu regionalnego (newsletter, biuletyn) Przygotowanie podręcznika dla partnerów społecznych Organizacja szkoleń 5

6 Rodzaje szkoleń: warsztaty kształcące umiejętności miękkie: Komunikacja. Negocjacje i konflikt Wystąpienia publiczne szkolenia blended-learning: 7 tematów: Wiedza o DS w regionie; Warsztat mediatora dla członków WKDS; PR dla regionalnych instytucji DS; Strategie w procesie DS w regionie; Ekonomia z elementami polityki społecznej a zadania dla regionalnego DS; Procedury rozwiązywania konfliktów w regionie; Europejski DS i instytucje UE a dialog regionalny 3 tematy do decyzji Forum i zespołu projektu szkolenia zamawiane przez poszczególne Komisje temat szkolenia zależny od potrzeb danej Komisji

7 Forum Dialogu Regionalnego: 8 członków (po 2 reprezentantów każdej ze stron) 4 spotkania opracuje długofalowy program swoich działań merytorycznych zapewni współpracę pomiędzy regionalnymi instytucjami dialogu społecznego a także pomiędzy przedstawicielami dialogu regionalnego i centralnego powoła Ponadregionalne Zespoły Tematyczne i zatwierdzi program ich działania przedstawi efekty swojej pracy na konferencji podsumowującej Ponadregionalne Zespoły Tematyczne: po 6 członków po 4 spotkania opracują długofalowe programy swoich działań merytorycznych przedstawią efekty swojej pracy na konferencjach tematycznych

8 Bazy danych: ekspertów, którzy mogą realizować zadania na rzecz wspierania dialogu społecznego oraz przedstawicieli instytucji centralnych i regionalnych wraz z kontaktami teleadresowymi i zakresami kompetencji.

9


Pobierz ppt "2 Projekt CWDR 2013 - 2015 Rekomendacje dla WKDS Projekt 2011 – 2012 Geneza projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google