Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostrawa – centrum najszybciej rozwijającego się regionu Republiki Czeskiej www.ostrava.cz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostrawa – centrum najszybciej rozwijającego się regionu Republiki Czeskiej www.ostrava.cz."— Zapis prezentacji:

1 Ostrawa – centrum najszybciej rozwijającego się regionu Republiki Czeskiej www.ostrava.cz

2 Położenie miasta

3 www.ostrava.cz W promieniu 100 km od Ostrawy mieszka 5 mln osób.

4 Plan miasta Praga Słowacja 380 km 50 km 15 km Obszar: 214 km 2 Polska www.ostrava.cz

5 Metropolia okręgu morawsko-śląskiego Obszar: 214 km 2 ok. 304 136 mieszkańców (1.1.2014) Strategiczne położenie w pobliżu granicy z Polską (15 km) i Słowacją (50 km) Międzynarodowe lotnisko 25 km od centrum miasta Autostrada D1 i korytarz kolejowy Ostrawa 3. największe miasto Republice Czeskiej (po Pradze i Brnie) www.ostrava.cz

6 Historia Ostrawa otrzymała nazwę od rzeki Ostrawicy, która dzieli miasto na część morawską i śląską 1267 – po raz pierwszy wspomniana nazwa gminy, i to w testamencie biskupa ołomunieckiego Bruna z Schauenburku 1763 – odkrycie węgla, ożywienie życia gospodarczego 1828 – założenie huty, gwałtowny rozwój aglomeracji 1918 (po powstaniu Republiki Czechosłowackiej) – Ostrawa dzięki hutom kopalniom posiada ważną pozycję gospodarczą i powoli przetwarza się w centrum administracyjne, towarzyskie i kulturalne 1989 – wyraźne zmiany gospodarcze i polityczne, restrukturyzacja przemysłu 1994 – zakończenie eksploatacji węgla kamiennego na terenie Ostrawy www.ostrava.cz

7 Ostrawa się zmienia Struktura przedsiębiorczości za prawie 20 lat rozwoju gospodarki w wolnym środowisku rynkowym wyraźnie się zmieniła Produkcja przemysłowa skierowana wyłącznie na sferę przemysłu ciężkiego została ograniczona W ostatnich latach miasto Ostrawa i jego okolice przeżywało ogromny boom ekonomiczny i napływ inwestycji do stref ekonomicznych, developmentu czy budowania hoteli W mieście i okręgu istnieje obecnie szereg firm zajmujących się szczytowymi technologiami oraz produktami hi-tech Rozwija się zaplecze badawcze i rozwojowe firm zagranicznych, które w regionie posiadają już swoje zakłady produkcyjne www.ostrava.cz

8 Ostrawa dawniej a dziś www.ostrava.cz

9 Komunikacja Węzeł komunikacyjny i logistyczny w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej Międzynarodowe lotnisko Leoša Janáčka Ostrawa (25 km z centrum) ~największe regionalne lotnisko w Republice Czeskiej ~drugi najdłuższy pas do lądowania w RC 3500 x 63 m ~regularne linie do Pragi, Londynu i Paryża Autostrada D1 ~część składowa multimodalnego korytarza sieci TEN nr VI ~połączenie północ-południe od granicy czesko-polskiej do Brna ~D1 nawiązuje do polskiej autostrady A1 przez Katowice, Gdańsk do Helsinek Ważny węzeł kolejowy – regionalne i międzynarodowe połączenia pociągowe ~II narodowy tranzytowy korytarz kolejowy (podstawowy element jednego z najważniejszych połączeń kolejowych w kierunku północ-południe w UE) www.ostrava.cz

10 Siła robocza Okręg morawskośląski jest z 1,2 mln mieszkańców najludniejszym w Republice Czeskiej. Ostrawa – 304 000 mieszkańców Wykwalifikowana i doświadczona siła robocza Stopa bezrobocia (12/2013) ~ 11,6 % w Ostrawie ~ 10,5 % w Okręgu morawskośląskim ~ 8,2 % w Republice Czeskiej www.ostrava.cz

11 Uniwersytety i szkoły www.ostrava.cz 6 uniwersytetów w okręgu morawsko-śląskim (z tego 4 w Ostrawie) ~ Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny Ostrawa (20 128 studentów) ~ Uniwersytet Ostrawski (11 043 studentów) ~ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Ostrawa (1 446 studenci) ~ UNINOVA - Paneuropejska Wyższa Szkoła Prawa (258 studentów) ~ Uniwersytet Śląski Opawa (7 661 studentów) ~ Wyższa Szkoła Socjalno-Prawnicza Havířov (347 studentów) 140 szkoły średnie w regionie ~ 12 753 absolwentów w okręgu morawsko-śląskim w 2013 r. ~ 3 861 absolwentów w Ostrawie w 2013 r. The 1 st International School of Ostrava ~ nauka w języku angielskim (od 4 do 19 lat)

12 Liczba studentów poszczególnych uczelni w Ostrawie www.ostrava.cz

13 VŠB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie Wydział Liczba studentów w roku akademickim 2013/2014 Liczba absolwentów w 2013 r. Liczba absolwentów w 2012 r. Ekonomii5 0221 5701 786 Budownictwa2 070435404 Budowy Maszyn2 230528598 Elektrotechniki i Informatyki3 540624619 Górnictwa i Geologii3 426798804 Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 2 118490454 Inżynierii Bezpieczeństwa1 570338320 Studia doktoranckie1523534 Ogółem20 1284 8185 019 www.ostrava.cz Źródło: VŠB-TUO, stan na 31 października 2013 r.

14 Szkoły średnie - absolwenci Rodzaje szkół Ilość Absolwenci w Ostrawie (stan na 30 września 2013 r.) Absolwenci w Ostrawie (stan na 30 września 2012 r.) Absolwenci w Okręgu morawskośląsk (stan na 30 września 2013 r.) Absolwenci w Okręgu morawskośląsk (stan na 30 września 2012 r.) Absolwenci szkół średnich (z konserwatorium muzycznym włącznie) 3 8614 17412 75313 731 wykształcenie średnie bez egzminu maturalnego lub certyfikatu kompetencji zawodowych 294010882 wykształcenie średnieí zakończone certyfikatem kompetencji zawodowych 8379213 1813 380 wykształcenie średnie zakończone egzaminem maturalnym 2 9953 2139 46410 269 www.ostrava.cz Źródło: Ministerstwo szkolnictwa, młodzieży i sportu, 30 września 2013 r.

15 Średne wynagrodzenie mieszkańców Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Republice Czeskiej w 2014 r.: ~(w przypadku tygodniowego czasu pracy wynoszącego 40 godzin) = 8 500 CZK miesięcznie www.ostrava.cz Region Średne wynagrodzenie miesięczne brutto (CZK), sektor biznesu 200420052006200720082009201020112012 Ostrawa 21 678 (679 EUR) 22 318 (749 EUR) 22 754 (803 EUR) 24 236 (873 EUR) 26 107 (1 047 EUR) 25 035 (970 EUR) 26 960 (1 091 EUR) 27 519 (1 079 EUR) 23 466 (935 EUR) Okręg morawskośląsk i 19 310 (605 EUR) 19 968 (670 EUR) 20 985 (740 EUR) 22 584 (813 EUR) 24 421 (979 EUR) 23 749 (921 EUR) 24 568 (995 EUR) 23 815 (934 EUR) 24 379 (971 EUR) Praga 28 703 (900 EUR) 29 889 (1 004 EUR) 31 894 (1 125 EUR) 34 127 (1 229 EUR) 37 222 (1 492 EUR) 37 703 (1 461 EUR) 37 568 (1 521 EUR) 34 104 (1 337 EUR) 35 298 (1406 EUR) Republika Czeska 17 191 (539 EUR) 18 019 (605 EUR) 19 244 (679 EUR) 20 661 (808 EUR) 22 439 (890 EUR) 23 277 (902 EUR) 23 873 (967 EUR) 24 326 (954 EUR) 25 128 (1001 EUR) Źródło: Trexima Średni kurs: CZK/EUR 31.929.828.327.824.925.824.725.525.1

16 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w mld CZK www.ostrava.cz Źródło: Czeski Bank Narodowy

17 Rozwój bezrobocia oraz PKB w okręg morawskośląski w latach 2000 do 2012 Miejscowość / rok rozpoczęcia inwestycji 20022003200420052006200720082009201020112012 Strefa przemysłowa Ostrawa- Hrabová Pegatron, CTP I. Briggs&Stratton Sungwoo Hitech CTP II. Strategiczna strefa przemysłowa Ostrawa- Mošnov Behr, Plakor Cromodora Wheels Free Zone HB Reavis Park Naukowo- Technologiczny Ostrawa Elcom, INGTEAM MFB I., Tieto, MFB II. ELCOM II. 3zone connection, SOLBIEN, NATIO Solutions IPESOFT, HERTIN, Knowledge Management Cluster AVE Soft s.r.o., EC Engineering Sp. z o.o., HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., Ing. Vladimír Dostál, Radan Návrat Top function, s.r.o.,SPPA Group s.r.o., NITTA Systems s.r.o., Petr Šafarčík, Lukáš Král, Ing. Libor Holub, PhD.

18 Bezrobocie 2005 – 2013 (%) www.ostrava.cz

19 info Strefy przemysłowe

20 Mošnov Strategiczna strefa przemysłowa: 200 ha Multimodalne centrum logistyczne: 80 ha Mała strefa rozwojowa: 32 ha SMEs: 10 ha Centrum administracyjne LJ: 20 ha Pierwotnie 30-ha powierzchnia w roku 2004 została poszerzona do 130 ha Na podstawie uchwały rządu nr 1471 z listopada 2005 r. uzyskała ona status strategiczna i jej obszar powiększono do 200 ha Łącznie już spółki zainwestowały 4,3 mld CZK, kolejnych ok. 2,5 mld CZK zostanie zainwestowanych v najbliższych latach Utworzone 1 792 miejsc pracy (31.12.2013) Całkowite koszty 2,237 mld CZK (z tego państwo: 811 mln CZK, MSO 283 mln CZK, ČEZ i inne spółki 1 143 mln CZK) Dostępność: 50 % www.ostrava.cz

21

22 Wysokość inwestycji (w mln CZK) Liczba miejsc pracy na dzień 31.12.2013 r. Liczba miejsc pracy na dzień 31.12.2014 r. Behr Ostrava 1 484732753 PLAKOR CZECH 1 901792763 CROMODORA WHEELS 1 108252263 Free Zone Ostrava 12,616 Železniční cargo MOŠNOV 2 50000 Całkiem7 005,61 7921 795 Inwestorzy w strefie – dane podstawowe www.ostrava.cz

23

24 Multimodalne centrum logistyczne www.ostrava.cz Centrum logistyczne włącznie terminalu kontenerowego, kombinacja przewozów drogowych, kolejowych i lotniczych w jednym miejscu – unikalny projekt w ramach RC Współpraca Miasta Statutowego Ostrawa i okręgu morawsko-śląskiego Lokalizacja: Strategiczna Strefa Przemysłowa Ostrawa-Mošnov leży 25 km od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego lotniska Leoša Janáčka Ostrawa Inwvestor/Developer: HB Reavis Group (SK) Rozpoczęcie: 4Q/2010 Zakończenie wszystkich etapów: 2015 – 2016 Koszty: 4 mld CZK Łączny obszar: 80 ha ~ 1. etap: lotnicze stanowisko przeładunkowe – 2011 ~ 2. etap: kolejowy stanowisko przeładunkowe – 2012 ~ 3. etap: w fazie przygotowania, nie sprecyzowano

25 Hrabová Strefa przemysłowa: 110 ha Strefa komercyjna: 15 ha Przygotowania strefy rozpoczęto w roku 1999, odbywały się w latach 2000 – 2007 Pierwotnie przez miasto został przygotowany obszar 30 + 30 ha, następnie teren poszerzyła spółka CTP Invest o 50 ha (łączna powierzchnia ZP wynosi 110 ha) Koszty przygotowania strefy, wykupu gruntów i budowę potrzebnej infrastruktury pokrywało w przeważającej części Miasto Statutowe Ostrawa (łączne koszty 679 mln CZK, miasto 560 mln CZK) Aktualnie w strefie funkcjonuje ponad 50 spółek Łączne inwestycje w strefie osiągnęły ponad 11,3 mld CZK (na dzień 31.12.2013) Utworzono ponad 6 599 nowych bezpośrednich miejsc pracy (na dzień 31.12.2013) Strefa za lata 2004, 2005, 2007 i 2009 zdobyła nagrodę Ministerstwa Przemysłu i Handlu w konkursie o nieruchomość przemysłową roku (1. i 2. miejsce dla miasta Ostrawy i 1. miejsce dla Parku CTP) Dostępność: 100 % Strefy przemysłowe

26 Strefa przemysłowa Hrabová

27 Wysokość inwestycji (w mln CZK) Liczba miejsc pracy na dzień 31.12.2013 r. Liczba miejsc pracy na dzień 31.12.2014 r. PEGATRON CZECH (ASUS Czech) 9767461 030 SungWoo Hitech 5 6311 4531 470 CTP Invest 4 7004 4004 600 Całkiem11 307 6 5997 100 Inwestorzy w strefie – dane podstawowe www.ostrava.cz

28 Hyundai Nošovice Strefa przemysłowa:200 ha Suma inwestycji: 1,12 mld. EUR Inwestor strategiczny: Hyundai Motor Manufacturing Czech Założona 7 lipca 2006 r. To największa inwestycja przemysłowa w Kraju morawskośląskim od 1989 r., zarówno pod względem zainwestowanych środków finansowych, tak i pod względem nowo utworzonych miejsc pracy znaczące przyspieszenie rozwoju ekonomicznego regionu. Moc produkcyjna: 303 000 samochodów rocznie Liczba pracowników: 3 500 Inwestor strategiczny w Kraju morawskośląskim

29 Brownfields Hrušov Największa koncentracją brownfieldów w Republice Czeskiej Tworzą około 8,9 % obszaru miasta (19,04 km 2 ) Duży potencjał rozwojowy Dwa największe projekty: Nowa Karolina oraz Nowe Vítkovice Obszar rozwojowy Ostrawa-Hrušov: socjalny brownfield Nowe VítkoviceNowa Karolina www.ostrava.cz

30 Strefa rozwojowa Hrušov Obszar ok. 34,7 ha Byłe hotele robotnicze Socjalny Brownfield Niecka bezodpływowa W zasięgu D1 Szkody górnicze Bez szkód ekologicznych Własność: www.ostrava.cz Brownfields

31 Orchard Nordica Nová Karolina Park AXIS Office Centre www.ostrava.cz Pomieszczenia biurowe – projekty klasy A Łączna powierzchnia v Ostrawie: 194 211 m 2 – Q2/2013 r.

32 Pomieszczenia biurowe – porównanie cen wynajmu/miesiąc (czerwiec 2013 r.) www.ostrava.cz Źródło: Jones Lang LaSalle

33 Mieszkanie Améba Nová Karolina Atrium Ostravská brána www.ostrava.cz … I inne w budowie

34 Mieszkanie – rozwój cen średnich mieszkań w Ostrawie www.ostrava.cz Źródło: www.realitycechy.cz

35 Mieszkanie – rozwój cen mieszkań o wielkości 3+1 www.ostrava.cz Źródło: www.realitycechy.cz

36 Retail www.ostrava.cz Futurum Globus Retail Park Avion Shopping Park Forum Nová Karolina

37 Hotely Hotel Park Inn Ostrava **** dokończony w roku 2008 www.ostrava.cz Hotel Mercure Ostrava **** dokończony w roku 2011

38 Tulipan Park Ostrava Prologis Park Ostrava CTPark Łęczny obszar: 329 056 m 2 – Q2/2013 Parki logistyczne www.ostrava.cz

39 … and many others. Inwestorzy zagraniczni w Ostrawie i okolicy www.ostrava.cz

40 Banki w Ostrawie i okolicy www.ostrava.cz

41 Nauka, badania, innowacje Park Naukowo- Technologiczny Ostrawa Narodowe Centrum Szczytowych Badań w Dziedzinie Technologii Informacyjnych. www.ostrava.cz Centrum technologiczne energetyki Inkubator firmowy VŠB – TU Ostrawa CZTI – Centrum Zaawansowanych Technologii Innowacyjnych

42 www.ostrava.cz Park Naukowo-Technologiczny Ostrawa Loklaizacja: w bezpośrednim sąsiedztwie Wyższej Szkoły Górniczej Uniwersytetu Technicznego Ostrawa Aktualny obszar: 10 ha Zabudowana powierzchnia: 4,5 ha Umożliwia łączenie działań handlowych ze środowiskiem nauki i badań, a następnie wykorzystanie ich wyników w praktyce Pomieszczenia do wynajmu (budynki wielofunkcyjne PIANO i TANDEM) Spółki w PNTO: INGTEAM TIETO CZECH ELCOM ROPER ENGINEERING 30 spółek razem Nauka, badania, innowacje

43 www.ostrava.cz Park Naukowo-Technologiczny Ostrawa - rozszerzenie W ramach Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje, programu wsparcia Prosperita, SMO przygotowuje projekt budowy dwu nowych budynków wielofunkcyjnych do 2015 r. zostanie zrealizowany obiekt MFB III (4 121 m 2 ) i MFB IV (3 784 m 2 ) nowe budynki będą służyć do prowadzenia działalności NTP, inkubatora przedsiębiorstw i ośrodka ds. transferu technologii obecny NTP będzie rozszerzony o nowe powierzchnie rozwojowe i cały areał będzie większy o 26,5 ha Nauka, badania, innowacje

44 W ramach projektu dojdzie do nabycia superkomputera, który powinien zostać uruchomiony około roku 2013, przy czym w tym czasie powinien się umieścić wśród 100 najbardziej wydajnych superkomputerów na świecie. Unikalny projekt przygotowuje Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny we współpracy z Uniwersytetem Ostrawskim, Uniwersytetem Śląskim oraz Zakładem Geoniky AN RC. Korzyści centrum superkomputerowego: możliwość wykonywania obszernych obliczeń naukowo-badawczych, które podnoszą konkurencyjność podmiotów korzystających z danej infrastruktury. www.ostrava.cz Narodowe Centrum Szczytowych Badań w Dziedzinie Technologii Informacyjnych Nauka, badania, innowacje

45 Wybrane projekty strategiczne Zintegrowany plan rozwoju miasta (ZPRM) www.ostrava.cz 3 samodzielnie nastawione ZPRM – Magnes regionu, Biegun rozwoju, Przyszłość Vítkovic Opis projektu: podstawowy dokument programowy miasta umożliwiający jego rozwój w nawiązaniu do wykorzystania pomocy publicznej z funduszy strukturalnych – RPO oraz ZPO Łączne koszty: 70 mln EUR Termin realizacji: 2009 – 2015

46 1.Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta Ostrawa – Magnes regionu (Projekty rewitalizacji rzeki Ostrawicy, Rozbudowa teatru lalek, Prace na Zamku Śląskoostrawskim, Projekty rozwojowe ZOO) Cel: poprawa długookresowo trwającego negatywnego wizerunku miasta Liczba projektów częściowych: 15 Zatwierdzona wielkość dotacji: 23 mln Współudział nosiciela projektu (MSO, partnerzy): 3,8 mln Okres realizacji: 2009 – 2015 2. Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta Ostrawa – Biegun rozwoju (Budynki towarzyszące kompleksu Karolina, Budynki historyczne na terenie kompleksu Karolina, Projekty rozwojowe ostrawskich wyższych uczelni) Cel: Ostrawa jako nowoczesna metropolia o wykwalifikowanej sile roboczej, jakościowym zapleczem dla rozwoju i aplikacji nauki, badań, ze wspieraniem innowacji oraz nowoczesną komunikacją Liczba projektów częściowych: 30 (z tego MSO 10) Zatwierdzona wielkość dotacji: 40 mln Współudział nosiciela projektu (MSO, partnerzy): 2,7 mln Okres realizacji: 2009 – 2015 www.ostrava.cz

47 Projekt pilotażowy skierowany: na rozwiązanie społeczności romskich zagrożonych wykluczeniem na rewitalizację terenów publicznych na regenerację domów mieszkalnych w wybranej strefie Obszar wybranej strefy wynosi ok. 4,4 km2 (tzn. 2,1 % terenu całych Vitkovic) Na dzień 30. 09. 2008 mieszkało tu 7 848 mieszkańców (tzn. ok. 2,5 % łącznej liczby mieszkańców miasta) Zatwierdzona wielkość dotacji EU: 6 mln Współudział MSO 15 % Okres realizacji: 2010 – 2014 www.ostrava.cz 3. Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta Przyszłość Vítkovic (współfinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 2007 – 2013)

48 www.ostrava.cz Terminal Svinov – II. etap Opis projektu: realizacja terminalu komunikacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym Wspólny projekt MSO oraz okręgu morawsko-śląskiego Aktualny etap: wybór wykonawcy Łączne koszty: 16 mln (do 92,5 % z UE) Termin realizacji: 07/2011 – 05/2013 Cel projektu: połączenie komunikacji miejskiej, kolejowej, indywidualnej i autobusów dalekobieżnych Wybrane projekty strategiczne

49 Centrum Społeczne Ostrawa – Mariánské Hory (Regionalny Program Operacyjny NUTS II Morawko-Śląskie 2007 – 2013) Cel projektu Zapewnienie usług socjalnych dla osób niepełnosprawnych (ośrodek dzienny, rehabilitacja, pobyty krótkookresowe i długookresowe) Zewnętrzne źródło współfinansowania: Maksymalna wysokość dotacji: 3,9 mln Maksymalna wysokość dotacji: 2,1 mil. Termin realizacji: 2011 – 2012 www.ostrava.cz Wybrane projekty strategiczne

50 www.ostrava.cz Inteligentny system komunikacyjny (ISK) Ruch drogowy w spokoju – system nawigacji kierowców na wybrane parkingi przy pomocy zmiennych znaków drogowych Stworzenie podwalin komunikacyjnej centrali kierowniczej – komunikacyjnego centrum informacyjnego Komunikacyjny portal informacyjny dla ludności z powiązaniem z NDIC Całkowita cena 1,5 mln (50 % finansowane przez MSO, 50 % finansowane z programu offsetowego spółki Saab) Termin dokończenia: 30. 6. 2010 r. Etap II modernizacja i budowa nowych elementów infrastruktury komunikacyjnej uatrakcyjnienie komunikacji miejskiej, inteligentne przystanki – informacja pasażerska o czasach rzeczywistych odjazdów i połączeniach usprawnienie organizacji i zarządzania komunikacją miejską redukcja korków ulicznych redukcja opóźnień pozytywne oddziaływanie na środowisko suma ogólna 10,1 mil. (85 % dotacja z RPO, 15 % środki publiczne) Zakładany termin zakończenia: 12/2014 Wybrane projekty strategiczne

51 Wolny czas www.ostrava.cz Bogata przeszłość górnicza – obecnie unikalne zabytki techniki Atrakcje turystyczne Klejnoty architektoniczne Ośrodek rozrywki Ośrodek handlowy okręgu morawsko-śląskiego Zaplecze do urządzania konferencji i kongresów Życie kulturalne – imprezy międzynarodowe Możliwości uprawiania sportu i spotkania międzynarodowe Przyroda

52 Podsumowanie www.ostrava.cz Trzecie największe miasto w RC Ważny biegun rozwojowy Ponad 1,2 mln mieszkańców w regionie Strategiczne położenia na pograniczu 3 państw Inwestycje w oświatę – 4 uniwersytety 1st International School of Ostrava Rozwinięta infrastruktura Wysoce rozwinięty system komunikacji miejskiej Wysoki rating kredytowy: ~ STANDARD & POORS: A+ ~ MOODY´S: A2 Ważne spółki prowadzące działalność w Ostrawie i okolicy Wiele zaplanowanych i już realizowanych projektów strategicznych Bogate możliwości działań wolnoczasowych

53

54 www.conventionostrava.cz

55


Pobierz ppt "Ostrawa – centrum najszybciej rozwijającego się regionu Republiki Czeskiej www.ostrava.cz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google