Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 15 maja 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 15 maja 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 15 maja 2007 r.

3 3 Informacje ogólne Pilotażowy Program Leader+ jest działaniem numer 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich, na które pierwotnie przeznaczono EUR, natomiast w dniu 5 lutego 2007 r. kwota ta została zwiększona do EUR. Udział środków publicznych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

4 4 Sposób wdrażania PPL+ w Polsce PPL+ wdrażany jest w dwóch schematach: Schemat I - od końca 2004 r. do końca 2006 r. Celem było tworzenie Lokalnych Grup Działania oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Schemat II - od połowy 2006 r. do końca 2008 r. Celem jest realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5 5 Beneficjenci Schemat I: Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie związki międzygminne, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. Schemat II: Lokalne Grupy Działania (fundacja, stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń)

6 6 Wysokość pomocy Maksymalnie do PLN na projekt w ramach schematu I, minimum 2 projekty na województwo Maksymalnie do PLN na projekt w ramach schematu II, minimum 1 projekt na województwo

7 7 Podsumowanie wdrażania schematu I Do dnia r. wpłynęło 248 wniosków na kwotę dofinansowania PLN Po weryfikacji formalnej i merytorycznej pozostało 225 wniosków na kwotę PLN W czerwcu 2005 r. Minister RiRW zatwierdził listę 174 projektów na łączną kwotę dofinansowania PLN

8 8 Podsumowanie wdrażania schematu I c.d. Uwzględniając rezygnacje wnioskodawców z podpisania umowy oraz nowe projekty, które w listopadzie 2005 r. weszły z listy rezerwowej, podpisanych zostało 178 umów na łączną kwotę PLN Zrealizowanych i zakończonych zostało 167 projektów (11 beneficjentów zrezygnowało z realizacji umowy) na łączną kwotę PLN

9 9 Ilość projektów wg. województw województwoWartośćLiczba dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Suma

10 10 Obszar PPL+ i forma prawna LGD Spośród 902 gmin, na obszarach których realizowane były projekty Schematu I PPL+, prawie 75% to gminy wiejskie, zaś resztę stanowiły gminy miejsko-wiejskie. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń stanowiły 88%, natomiast fundacje 12% utworzonych LGD.

11 11 Podsumowanie wdrażania schematu II Do dnia r. wpłynęło 187 wniosków o dofinansowanie na kwotę 124,9 mln. PLN Pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym zostały 162 wnioski na kwotę 105,2 mln PLN, które po ocenie dokonanej przez ekspertów, umieszczone zostały na liście rankingowej, zatwierdzonej w grudniu 2006 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do 13 kwietnia 2007 r. podpisano 150 umów na kwotę PLN.

12 12 Ilość projektów wg. województw województwoWartośćLiczba dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Suma

13 13 Podsumowanie wdrażania schematu II c.d. O zaliczki, w wysokości do 20% kosztów projektu, wystąpiło 141 beneficjentów (94%). Do dnia 11 maja br. FAPA zweryfikowała pozytywnie i przekazała do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 120 zleceń płatności na kwotę 15,630 mln PLN. ARiMR wypłaciła dotychczas 53 zaliczki na kwotę 6,87 mln PLN.

14 14 Przydatne strony www


Pobierz ppt "1. 2 Pilotażowy Program Leader+ Krzysztof Janiak Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 15 maja 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google