Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza INTERREG IIIA Czechy – Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza INTERREG IIIA Czechy – Polska."— Zapis prezentacji:

1 1 Priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza INTERREG IIIA Czechy – Polska

2 2 Priorytet 2 JEST TAK ZWANYM PRIORYTETEM NIEINWESTYCYJNYM (MIĘKKIM) JEST TAK ZWANYM PRIORYTETEM NIEINWESTYCYJNYM (MIĘKKIM) ZAWIERA TRZY DZIAŁANIA: ZAWIERA TRZY DZIAŁANIA: 2.1 Rozwój Turystyki 2.2 Wspieranie Inicjatyw Lokalnych 2.3 Rozwój i Wspieranie Transgranicznych Struktur Organizacyjnych i Współpracy Sieciowej.

3 3 Priorytet 2 Priorytet ten promuje działalność społeczno - gospodarczą na pograniczu polsko - czeskim. W jego ramach wspierany jest rozwój turystyki, która jest najbardziej dynamicznym sektorem o bardzo wysokim potencjale. Tworzone sieci transgraniczne mają łączyć różne organizacje w celu wymiany informacji i poszukiwania nowych rozwiązań ważnych problemów pogranicza. Tworzone sieci transgraniczne mają łączyć różne organizacje w celu wymiany informacji i poszukiwania nowych rozwiązań ważnych problemów pogranicza.

4 4 Liczba projektów PROJEKTY ZŁOŻONE NA PIERWSZE POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO: PROJEKTY ZŁOŻONE NA PIERWSZE POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO: Priorytet 1 - 60Priorytet 2 - 18 NABORZEPROJEKTY ZŁOŻONE NA DRUGIE POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO: NABORZEPROJEKTY ZŁOŻONE NA DRUGIE POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO: Priorytet 1 - 57 Priorytet 2 - 25

5 5 Projekt jest kwalifikowalny: Jest zgodny z politykami wspólnotowymi. Jest zgodny z politykami wspólnotowymi. Jest zgodny z wymogami Programu IW Interreg III A Czechy – Polska (realizujeo kreślone cele poprzez kwalifikujące się działania). Jest zgodny z wymogami Programu IW Interreg III A Czechy – Polska (realizujeo kreślone cele poprzez kwalifikujące się działania).

6 6 Działanie 2.1 Rozwój turystyki Działanie koncentruje się na projketach w zakresie turystyki. Wspiera nowe kompleksowe usługi turystyczne, które będą łączyć obszary o takim samym dziedzictwie kulturowym i naturalnym. Działanie koncentruje się na projketach w zakresie turystyki. Wspiera nowe kompleksowe usługi turystyczne, które będą łączyć obszary o takim samym dziedzictwie kulturowym i naturalnym. Cel główny: Cel główny: wzrost zorganizowanej działalności transgranicznej w zakresie turystyki wzrost zorganizowanej działalności transgranicznej w zakresie turystyki

7 7 Działanie 2.1 Cele szczegółowe: Cele szczegółowe: zwiększenie roli lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych w rozwoju gospodarczym obszaru pogranicza zwiększenie roli lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych w rozwoju gospodarczym obszaru pogranicza poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rozwój kompleksowego systemu informacji poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rozwój kompleksowego systemu informacji zwiększenie liczby turystów zagranicznych i krajowych na obszarze pogranicza poprzez zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej i promocję zwiększenie liczby turystów zagranicznych i krajowych na obszarze pogranicza poprzez zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej i promocję zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej i miejskiej zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej i miejskiej

8 8 Działanie 2.1 Kwalifikujące się działania: Kwalifikujące się działania: wspieranie ośrodków odpowiedzialnych za gromadzenie, opracowanie i przekazywanie informacji na temat turystyki, a także dziedzictwa kulturowego i naturalnego w regionie przygranicznym wspieranie ośrodków odpowiedzialnych za gromadzenie, opracowanie i przekazywanie informacji na temat turystyki, a także dziedzictwa kulturowego i naturalnego w regionie przygranicznym współpraca organizacji turystycznych i wspólne działania reklamowe, promocyjne i marketingowe w celu ułatwienia rozwoju ruchu turystycznego w regionie współpraca organizacji turystycznych i wspólne działania reklamowe, promocyjne i marketingowe w celu ułatwienia rozwoju ruchu turystycznego w regionie tworzenie i rozwój zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych tworzenie i rozwój zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych

9 9 Działanie 2.1 promocja tradycyjnych produktów promocja tradycyjnych produktów wspieranie regularnych imprez oferujących produkty kulturalne i turystyczne o znaczeniu transgranicznym wspieranie regularnych imprez oferujących produkty kulturalne i turystyczne o znaczeniu transgranicznym tworzenie i wdrożenie wspólnych strategii rozwoju turystyki.opracowanie analiz, raportów, badań, strategii, programów i organizacja konferencji w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego tworzenie i wdrożenie wspólnych strategii rozwoju turystyki.opracowanie analiz, raportów, badań, strategii, programów i organizacja konferencji w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego

10 10 Działanie 2.1 stworzenie zintegrowanych produktów kultury i turystyki stworzenie zintegrowanych produktów kultury i turystyki promocja turystyki promocja turystyki kompleksowe oznaczanie atrakcji i tras turystycznych, opracowanie map i publikacji kompleksowe oznaczanie atrakcji i tras turystycznych, opracowanie map i publikacji

11 11 Działanie 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej Promocja wymiany informacji oraz wiedzy, a także wypracowania nowych rozwiązań lub propozycji strategii Promocja wymiany informacji oraz wiedzy, a także wypracowania nowych rozwiązań lub propozycji strategii Cel główny: Cel główny: stworzenie sieci i struktur transgranicznych oraz wzmacnianie ich współpracy stworzenie sieci i struktur transgranicznych oraz wzmacnianie ich współpracy

12 12 Działanie 2.3 Cele szczegółowe: Cele szczegółowe: promowanie współpracy mającej na celu rozwój społeczno - gospodarczy obszaru pogranicza czesko - polskiego promowanie współpracy mającej na celu rozwój społeczno - gospodarczy obszaru pogranicza czesko - polskiego budowanie wspólnej tożsamości poprzez współpracę organizacji regionalnych budowanie wspólnej tożsamości poprzez współpracę organizacji regionalnych zwiększenie liczby wspólnych polsko -czeskich instytucji i grup roboczych zwiększenie liczby wspólnych polsko -czeskich instytucji i grup roboczych ułatwianie współpracy transgranicznej pomiędzy sąsiadującymi władzami i społecznościami lokalnymi ułatwianie współpracy transgranicznej pomiędzy sąsiadującymi władzami i społecznościami lokalnymi

13 13 Działanie 2.3 Kwalifikujące się działania: Kwalifikujące się działania: wspieranie inicjatyw zwiększających aktywność gospodarczą wspieranie inicjatyw zwiększających aktywność gospodarczą wspieranie partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, instytucjami naukowymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami wspieranie partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, instytucjami naukowymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami wspieranie tworzenia wspólnych polsko -czeskich programów badawczych wspieranie tworzenia wspólnych polsko -czeskich programów badawczych współpraca służb do spraw zatrudnienia współpraca służb do spraw zatrudnienia wspieranie tworzenia i rozwoju mediów w regionie przygranicznym wspieranie tworzenia i rozwoju mediów w regionie przygranicznym

14 14 Działanie 2.3 opracowanie analiz, badań, strategii, programów itp. w celu społeczno - gospodarczego rozwoju obszaru pogranicza opracowanie analiz, badań, strategii, programów itp. w celu społeczno - gospodarczego rozwoju obszaru pogranicza współpraca pomiędzy służbami publicznymi współpraca pomiędzy służbami publicznymi wspólne działania służb ratowniczych wspólne działania służb ratowniczych tworzenie możliwości przeprowadzenia wspólnych badań rozwoju technologicznego i transferu technologii tworzenie możliwości przeprowadzenia wspólnych badań rozwoju technologicznego i transferu technologii wspólne długoterminowe działania w zakresie systemu kulturowego i ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego wspólne długoterminowe działania w zakresie systemu kulturowego i ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi


Pobierz ppt "1 Priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza INTERREG IIIA Czechy – Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google