Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kariera, czyli jak ACK stało si ę moim drogowskazem Barbara Grzesiak Kraków 31 maj 2012 Realizacja projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kariera, czyli jak ACK stało si ę moim drogowskazem Barbara Grzesiak Kraków 31 maj 2012 Realizacja projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma."— Zapis prezentacji:

1 Kariera, czyli jak ACK stało si ę moim drogowskazem Barbara Grzesiak Kraków 31 maj 2012 Realizacja projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w przeddzień ich wejścia na rynek pracy w Czerniowcach

2 Edukacja: 10.2010 - obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu SUM, Wydział Finansów, kierunek Corporate Finance – studia w j ę zyku angielskim w ramach Ku ź ni Kadr 2, 10. 2004 - 10. 2009 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarz ą dzania, kierunek Zarz ą dzanie i Marketing, specjalno ść Zarz ą dzanie firm ą. 01. - 04. 2009 Kobiecy Akcent- program edukacyjno- szkoleniowy zorganizowany przez firm ę Accenture i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (cykl wykładów i warsztatów)

3 Do ś wiadczenie zawodowe: 2006 -2008 (okresy wakacyjne) Pilot i rezydent dla grup mi ę dzynarodowych przebywaj ą cych w Polsce w ramach Szkoły J ę zyka Polskiego i Kultury Polskiej UJ. 04.2008 - 06.2008 Małopolska Agencja Informacyjna- Mai Studio, Kraków. 04.05. - 08.2009 Sta ż w ramach programu Erasmus w firmie Holger Clasen GmbH&Co.KG w Hamburgu 11.2009 - obecnie Uczestniczka programu KRS a nast ę pnie Kierownik Rejonu w firmie Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.. Działania w obszarach operacyjnym logistycznym personalnym

4 1. Uczestnictwo w programie Kobiecy Akcent: Spotkania z p. Małgorzat ą Klimowsk ą -Cia ś, Manager w Sektorze Usług Bankowych i Ubezpieczeniowych w Accenture Prelekcja p. Doroty Poniatowskiej-Ma ń czak, CIO BZ WBK Monika Jaruzelska i Agnieszka Martyna ze Szkoły Stylu" poprowadziły specjalne zaj ę cia nt. trendów w stylizacji biznesowej, zasad dress code i elegancji ruchu warsztaty z dr Joann ą Heidtman po ś wi ę cone diagnozie własnego potencjału

5 2. Sta ż w ramach programu Erasmus w firmie Holger Clasen GmbH&Co.KG w Hamburgu w dziale sprzeda ż y i obsługi klienta. Odpowiedzialna: za kontakty z klientami, zdobywanie nowych odbiorców i partnerów - negocjowanie z nimi, korespondencj ę biznesow ą, aktualizacj ę baz danych klientów, przygotowywanie firmy do wej ś cia na rynek polski (opracowanie i prezentacja projektu), wsparcie działu eksportu. 3. Małopolska Agencja Informacyjna - Mai Studio, Kraków. Praktyka w dziale marketingu. Odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawianie ofert handlowych, tworzenie haseł reklamowych, kontakt z klientem, przygotowanie baz danych potencjalnych klientów.

6 Du żą samodzielno ść Pewno ść siebie Zdolno ść pokonywania kolejnych barier Umiej ę tno ść dostrzegania nowych mo ż liwo ś ci Wiar ę w sukces

7 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.


Pobierz ppt "Kariera, czyli jak ACK stało si ę moim drogowskazem Barbara Grzesiak Kraków 31 maj 2012 Realizacja projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma."

Podobne prezentacje


Reklamy Google