Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja inaugurująca projekt TURYSTYKA BEZ BARIER. PROFESJONALIZACJA KADR BRANŻY TURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 01.11.2008 – 28.02.2010 Lider.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja inaugurująca projekt TURYSTYKA BEZ BARIER. PROFESJONALIZACJA KADR BRANŻY TURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 01.11.2008 – 28.02.2010 Lider."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja inaugurująca projekt TURYSTYKA BEZ BARIER. PROFESJONALIZACJA KADR BRANŻY TURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 01.11.2008 – 28.02.2010 Lider projektu: CTC Polska Sp. z o.o. Partner: bit Polska Sp. z o.o.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 CEL GŁÓWNY PROJEKTU poniesienie atrakcyjności kapitału społecznego w regionie poprzez szkolenia oraz doradztwo w dziedzinie rozwoju usług turystycznych, uwzględniających m.in. potrzeby osób niepełnosprawnych oraz obcokrajowców

4 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU budowanie systemu turystyki dostępnej osobom niepełnosprawnym poprzez podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie potrzeb tych osób podwyższenie umiejętności uczestników projektu w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych

5 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu doskonalenie znajomości języków obcych wśród uczestników projektu doskonalenie kompetencji osobistych uczestników projektu w obszarze stosunków interpersonalnych

6 Turystyka bez barier bariery architektoniczne bariery mentalnościowe bariery interkulturowe bariery interpersonalne w kontaktach z osobami o szczególnych potrzebach w odniesieniu do oferty opolskich firm turystycznych

7 UCZESTNICY PROJEKTU Pracownicy ruchu turystycznego, sektora gastronomii i hotelarstwa, zamieszkujący na terenie województwa opolskiego, w tym: –kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw, –osoby zatrudnione o niskich kwalifikacjach lub inne dorosłe osoby pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

8 WSPARCIE DLA KADR ZARZĄDZAJĄCYCH I PRACOWNIKÓW FIRM Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ Szkolenie związane z obsługą osób niepełnosprawnych realizowane w formie 5-ciodniowej wizyty studyjnej w Austrii identyfikowanie i pokonywanie barier związanych z obsługą osób niepełnosprawnych korzystających z usług firm turystycznych, definiowanie potrzeb tych osób w zakresie turystyki, poznanie najlepszych praktyk i austriackich projektów realizowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze turystyki bez barier

9 WSPARCIE DLA KADR ZARZĄDZAJĄCYCH I PRACOWNIKÓW FIRM Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ Indywidualne doradztwo prowadzone w siedzibie firmy w zakresie sposobów i narzędzi służących niwelowaniu barier osób niepełnosprawnych korzystających z usług danej firmy Przedsiębiorstwo kończące udział w szkoleniu uzyska tytuł Firmy bez barier nadawany podczas konferencji regionalnej

10 ATEMPO www.atempo.at Równouprawnienie osób z dysfunkcjami Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe) Kampanie społeczne i edukacyjne Szkolenia i konferencje dla firm i instytucji Audyt architektoniczny System formułowania informacji, dokumentów itp. w sposób jasny i czytelny dla osób z dysfunkcjami

11 W ramach projektu planuje się również: -wydanie broszury informacyjnej dotyczącej barier, na które napotykają osoby niepełnosprawne w kontaktach z podmiotami oferującymi usługi turystyczne -opracowanie katalogu promującego usługi Firm bez barier wśród osób niepełnosprawnych

12 WSPARCIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PROJEKTU Indywidualne doradztwo zawodowe Szkolenia doskonalące kompetencje osobiste – np.: –profesjonalna obsługa klientów niepełnosprawnych, –komunikacja interpersonalna, –wizerunek w biznesie (elementy savoir-vivre), –radzenie sobie ze stresem, –zarządzanie czasem, –PR i promocja usług turystycznych;

13 WSPARCIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PROJEKTU Indywidualnie dobrane specjalistyczne szkolenia zawodowe: elektroniczne systemy rezerwacji biletów, kurs sommelierski, baristy, flair, carvingu, barmański, tworzenie stron internetowych, instruktor rekreacji ruchowej, instruktor hipoterapii; Szkolenia w zakresie posługiwania się jęz. obcymi w kontaktach z turystami zagranicznymi

14 WSPARCIE DLA KADR ZARZĄDZAJĄCYCH I PRACOWNIKÓW FIRM Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ Uczestnictwo w module jest w 80% finansowane ze środków projektu WSPARCIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PROJEKTU Uczestnictwo w szkoleniach w ramach modułu całkowicie bezpłatny

15 REKRUTACJA Liczba miejsc w projekcie – 90 osób, w tym: –60 osób – moduł szkoleniowy dla pracowników branży turystycznej –30 osób – moduł szkoleniowy dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw z branży turystycznej Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły Decyduje kolejność zgłoszeń

16 BIURO PROJEKTU CTC Polska sp. z o.o. ul. Reymonta 29, III piętro 45 – 072 Opole Tel. (077) 402 15 70 e-mail: tbb@ctc.pltbb@ctc.pl www.turystykabezbarier.ctc.pl Koordynator projektu - Patrycja Stogniew-Szymańska Rekrutacja - Maciej Kalski

17 Dziękuję za uwagę Patrycja Stogniew-Szymańska


Pobierz ppt "Konferencja inaugurująca projekt TURYSTYKA BEZ BARIER. PROFESJONALIZACJA KADR BRANŻY TURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 01.11.2008 – 28.02.2010 Lider."

Podobne prezentacje


Reklamy Google