Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkania informacyjne dotyczące bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkania informacyjne dotyczące bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko."— Zapis prezentacji:

1 Spotkania informacyjne dotyczące bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś)

2 Plan prezentacji Co to jest baza danych ooś Do kogo jest skierowana Podstawy prawne Struktura bazy danych ooś Funkcjonalność bazy danych ooś Zalety bazy danych ooś Szkolenia z bazy danych ooś

3 System informatyczny służący do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie: strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ponownych ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 Baza danych OOŚ

4 Co to jest baza danych ooś Do kogo jest skierowana Podstawy prawne Struktura bazy danych ooś Funkcjonalność bazy danych ooś Zalety bazy danych ooś Szkolenia z bazy danych ooś

5 GDOŚ RDOŚ Starostwa Powiatowe Urzędy Miast Urzędy Gmin Pozostałe organy Społeczeństwo Użytkownicy bazy danych OOŚ

6 Co to jest baza danych ooś Do kogo jest skierowana Podstawy prawne Struktura bazy danych ooś Funkcjonalność bazy danych ooś Zalety bazy danych ooś Szkolenia z bazy danych ooś

7 Podstawy prawne Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ze zm. ). Art. 128 Art. 25 ust. 1 pkt 2 Art. 129 ust.1 Art. 129 ust. 2.

8 Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE NAD ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA, ZWIĄZANE Z URUCHOMIENIEM BAZY DANYCH OOŚ Podstawy prawne

9 Co to jest baza danych ooś Do kogo jest skierowana Podstawy prawne Struktura bazy danych ooś Funkcjonalność bazy danych ooś Zalety bazy danych ooś Szkolenia z bazy danych ooś

10 Struktura bazy danych OOŚ Logowanie soos.gdos.gov.pl

11 Struktura bazy danych OOŚ Przeglądanie Dostępne zarówno dla zalogowanych jak i niezalogowanych użytkowników

12 Struktura bazy danych OOŚ Postępowania

13 Struktura bazy danych OOŚ Raporty

14 Co to jest baza danych ooś Do kogo jest skierowana Podstawy prawne Struktura bazy danych ooś Funkcjonalność bazy danych ooś Zalety bazy danych ooś Szkolenia z bazy danych ooś

15 Zbieranie i wykorzystywanie informacji o każdej rozpoczętej, prowadzonej i zakończonej sprawie dotyczącej ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Funkcjonalności bazy danych OOŚ

16 Co to jest baza danych ooś Do kogo jest skierowana Podstawy prawne Struktura bazy danych ooś Funkcjonalność bazy danych ooś Zalety bazy danych ooś Szkolenia z bazy danych ooś

17 Uporządkowanie informacji o postepowaniach w jednym miejscu Łatwy dostęp do informacji dotyczących postępowań Ułatwione wyszukiwanie informacji wg różnych kryteriów Wykorzystanie bazy danych w celu udostępniania informacji społeczeństwu Zalety bazy danych OOŚ

18 Co to jest baza danych ooś Do kogo jest skierowana Podstawy prawne Struktura bazy danych ooś Funkcjonalność bazy danych ooś Zalety bazy danych ooś Szkolenia z bazy danych ooś

19 Organizatorem szkoleń z bazy danych ooś jest firma: CENTRUM KOMPUTEROWE ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi Szkolenia zakończą się w listopadzie 2014 r. http://www.szkoleniagdos.ckzeto.pl/ Szkolenie z bazy danych OOŚ

20 Szkolenia są: Bezpłatne Jednodniowe (od 9.00 do 15.00) W grupach do 20 osób Przy indywidualnych stanowiskach komputerowych Składające się z części teoretycznej i praktycznej Szkolenie z bazy danych OOŚ

21 Osoba do kontaktu Agnieszka Karaś Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wydział ds. Instrumentów Wsparcia Ocen Oddziaływania na Środowisko Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel.: +48 (22) 579 21 91 fax: +48 (22) 579 21 26 e-mail: Agnieszka.Karas@gdos.gov.plAgnieszka.Karas@gdos.gov.pl

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Spotkania informacyjne dotyczące bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google